#f5f5f5

ADOBE LEARNING MANAGER

Utbildning i regelefterlevnad

Håll er revisionsklara med utbildning i regelefterlevnad som levereras sömlöst till era team och är uppbyggd för storföretag.

Kostnadsfri 30-dagars testversion Titta på videon

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/compliance-training#watch | watch

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/learning-manager/request-demo

Utbildning i regelefterlevnad för storföretag, lika snabbt som för nystartade företag.

Adobe Learning Manager gör svårigheterna som är förknippade med utbildning i regelefterlevnad till ett minne blott genom automatiskt tilldelade kurser, schemalagda påminnelser som hjälper de anställda att bli klara i tid och en flerdimensionell rapportering som ger er möjlighet att hålla koll på vilka som har slutfört utbildningen.

Guide

Stärk era anställda för att underlätta förändring

Håll era anställda uppdaterade med innehållsrika utbildningar och fortlöpande certifieringsprogram, så att de kan navigera komplexa efterlevnadsmiljöer.

 • Återkommande certifieringsprogram
 • Smidig innehållskonsumtion med Fluidic Player
 • Studera var som helst – mobilt och på webben, offline eller online
 • En enda destination för lärande i egen takt och med handledning
 • Behovsstyrt lärande
Guide

Erbjud personaliserad efterlevnadsutbildning

Personalisera efterlevnadsutbildningen baserat på hierarki, roller och ansvarsområden. Utnyttja kraften hos AI för att rekommendera, autotilldela och följa upp genomförandet av efterlevnadsutbildningen i hela företaget.

 • AI-drivna innehållsrekommendationer
 • Personaliserade kontrollpaneler för användarna, handledda studier och certifieringar
 • Utbildning som rekommenderas av admin och chefer ​
 • Spelifiering och socialt lärande i varje steg
 • Sammanställt innehåll för efterlevnadsutbildning från marknadsplatsen för innehåll med 86 000 kurser
Guide

Fatta mer välgrundade beslut

Följ upp de anställdas efterlevnadsberedskap med heltäckande rapporter och kontrollpaneler.

 • Följ upp lärande och engagemang
 • Identifiera efterlevnadsförespråkare
 • Belöna studieprestationer med poäng och märken
 • Utforma nya insatser för medvetenhet om efterlevnad\
#f5f5f5

Så levererar ni en efterlevnadsutbildning som är strategisk, engagerande och skalbar.

Brandon Hall-gruppen har tittat på efterlevnadsutbildningens aktuella status, och hur användarna kan engageras för att minska risken.

Ladda ned rapporten

CP