ADOBE LEARNING MANAGER

Utbildning i regelefterlevnad

Håll er revisionsklara med utbildning i regelefterlevnad som levereras sömlöst till era team och är uppbyggt för storföretag.

Marquee

Vill du veta mer?

   eller mejla dina frågor till oss.

Utbildning i regelefterlevnad för storföretag, lika snabbt som för nystartade företag.

Adobe Learning Manager gör svårigheterna som är förknippade med utbildning i regelefterlevnad till ett minne blott genom automatiskt tilldelade kurser, schemalagda påminnelser som hjälper de anställda att bli klara i tid och en flerdimensionell rapportering som ger er möjlighet att hålla koll på vilka som har slutfört utbildningen.

Guide

Stärk era anställda för att underlätta förändring

Håll era anställda uppdaterade med innehållsrika utbildningar och fortlöpande certifieringsprogram, så att de kan navigera komplexa efterlevnadsmiljöer.

 • Återkommande certifieringsprogram
 • Smidig innehållskonsumtion med Fluidic Player
 • Studera var som helst – mobilt och på webben, offline eller online
 • En enda destination för lärande i egen takt och med handledning
 • Behovsstyrt lärande

Erbjud personaliserad efterlevnadsutbildning

Personalisera efterlevnadsutbildningen baserat på hierarki, roller och ansvarsområden. Utnyttja kraften hos AI för att rekommendera, autotilldela och följa upp genomförandet av efterlevnadsutbildningen i hela företaget.

 • AI-drivna innehållsrekommendationer
 • Personaliserade kontrollpaneler för användarna, handledda studier och certifieringar
 • Utbildning som rekommenderas av admin och chefer
 • Spelifiering och socialt lärande i varje steg
 • Sammanställt innehåll för efterlevnadsutbildning från marknadsplatsen för innehåll med 86 000 kurser
Guide
Guide

Fatta mer välgrundade beslut

Följ upp de anställdas efterlevnadsberedskap med heltäckande rapporter och kontrollpaneler.

 • Följ upp lärande och engagemang
 • Identifiera efterlevnadsförespråkare
 • Belöna studieprestationer med poäng och märken
 • Utforma nya insatser för medvetenhet om efterlevnad
CP

Så levererar ni en efterlevnadsutbildning som är strategisk, engagerande och skalbar.

Brandon Hall-gruppen har tittat på efterlevnadsutbildningens aktuella status, och hur användarna kan engageras för att minska risken.

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående