#f5f5f5

ADOBE LEARNING MANAGER

Jämför Adobe Learning Manager med andra system för utbildningshantering (LMS).

Anpassad företagsutbildning är avgörande för den utbildade personalen såväl som för kundengagemanget. Ta reda på hur Adobe står sig jämfört med andra populära system för utbildningshantering.*

Beställ en demo

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/learning-manager/request-demo

Studieengagemang och AI-guidad personalisering.

Adobe Learning Manager

Andra system för utbildningshantering

Spelifiering

Märken, poäng, prestationsnivåer, live-ledartavlor och andra funktioner uppmuntrar till lärande med positiv förstärkning och sund konkurrens.
Även om vissa system för utbildningshantering erbjuder spelifiering så brukar det kosta extra.

AI-baserat socialt lärande

De studerande kan dela kunskap och innehåll med varandra i informella diskussionsforum. Att ge eleverna möjlighet att diskutera sinsemellan är ett utmärkt sätt att uppmuntra lärande.
De flesta erbjuder inte socialt lärande. De som gör det saknar ofta rapporteringsfunktioner som är kopplade till socialt lärande.

E-post och aviseringar

Administratörerna kan skicka personaliserade, anpassade mejl och aviseringar, antingen till individer eller till särskilda grupper, utan någon överlappning.
Många erbjuder mejl. De flesta erbjuder emellertid inte mejl till särskilda grupper eller instanser. Då är det svårt att skicka personaliserad kommunikation till olika grupper utan överlappning.

Enhetlig, upplevelsestyrd utbildning.

Adobe Learning Manager

Andra system för utbildningshantering

Smidig innehållskonsumtion med Fluidic
Player™

Fluidic Player är en unik tekniklösning som ger dig möjlighet att spela upp i stort sett alla typer av e-utbildningsinnehåll friktionsfritt och enhetligt, utan behov av ytterligare insticksprogram eller appar. För eleverna är det en oslagbar upplevelse.
Inlärningsupplevelsen är beroende av innehållstypen. PowerPoint-bilder måste till exempel laddas ner till Microsoft PowerPoint och videofilmer kräver ett nytt webbläsarfönster och en inbyggd spelare. Detta ger upphov till en osammanhängande användarupplevelse och gör det svårt för administratörerna att spåra aktiviteter.

Systemspecifika såväl som oberoende funktioner (headless)

Learning Manager är en plug-and-play-lösning som du kommer igång med på bara några timmar, som kan användas med Adobe Experience Manager Sites samt integreras med alla CMS-system via öppna API:er.
De flesta erbjuder inte oberoende funktioner (headless). Dessutom skulle integrering med Adobe Experience Manager Sites kräva en API-baserad anslutning.

Engagerande surfning och avancerad sökning

En intuitiv och uppslukande surf- och sökupplevelse med AI-baserade rekommendationer som bygger på elevernas intressen och kompetens.
Andra system för utbildningshantering erbjuder inte denna typ av gränssnitt och avancerade sökfunktioner. Utan relevanta rekommendationer från AI är det svårt att vidareutveckla elevernas kompetens.

Guidad utbildning och strukturerad utbildningshantering.

Adobe Learning Manager

Andra system för utbildningshantering

Utbildningsplaner och utbildningsvägar

Administratörerna kan ta fram utbildningsvägar med valfritt antal kurser och på så sätt skapa guidade utbildningar. De kan också automatisera registreringsprocessen med hjälp av utbildningsplaner.
Andra system för utbildningshantering kan inte skapa regelbaserade registreringar och kursuppgifter.

Kompetensbaserad utbildning

Learning Manager är en kompetensbaserad utbildningsplattform med vilken administratörer kan erbjuda relevanta kompetensbaserade kurser och skapa utbildningar som gradvis stärker och utvecklar elevernas kompetens.
De flesta system för utbildningshantering har ingen detaljerad administrationsprocess för kompetensbaserad utbildning.

Multitenans

Med Learning Manager, som är nyskapande inom multitenans, kan du länka flera konton direkt till varandra (peer-to-peer) och dela innehåll, rapporter och licenser. På så sätt kan en organisation dela gemensamma utbildningsmål med underorganisationer samtidigt som dessa behåller sin oberoende kontroll.
De flesta system för utbildningshantering har ett traditionellt hierarkiskt system för multitenans som försvårar administration och spårning.

Redo för stora företag – oöverträffad prestanda, säkerhet och utbyggbarhet.

Adobe Learning Manager

Andra system för utbildningshantering

Migrering från befintligt system för utbildningshantering

Learning Manager erbjuder friktionsfri överföring av utbildningsmaterial och poster från andra befintliga system för utbildningshantering med hjälp av branschledande verktyg, som hanteras separat via en administratörsroll för integrering.
Den enkelhet med vilken administratören kan hantera migreringen i Adobe Learning Managers särskilda användargränssnitt är något inga andra system för utbildningshantering kan mäta sig med.

Infrastruktur för innehållsleverans

Learning Manager använder Brightcoves strömningsserver för en i stort sett fördröjningsfri videoupplevelse. Det använder också Akamais innehållsleveransnätverk (CDN), som ansluter till tusentals servrar världen runt och därmed garanterar snabb innehållsleverans.
Andra system för utbildningshantering utan strömmande servrar riskerar att leverera video som buffras i anslutningar med låg bandbredd. Och utan ett leveransnätverk läses innehållet in långsammare – två faktorer som båda bidrar till en undermålig utbildningsupplevelse.

Integrering med Adobes och andra tillverkares produkter

Tack vare komponentbaserade integreringar med Adobe Connect, liksom med Microsoft Teams, Salesforce och Workday, går planering, utförande och utvärdering av flerformsundervisning som en dans. Och med de direkta integreringarna med Adobe Marketo Engage och Adobe Commerce kan du köra marknadsföringskampanjer och sälja kurser direkt från plattformen.
Begränsningarna när det gäller integrering hos andra system för utbildningshantering gör det svårt eller rentav omöjligt att använda hybridteknik för undervisning, marknadsföringskampanjer, e-handel och personalprocesser.

*Den här jämförelsen bygger på allmänt tillgänglig information om en grupp populära företagssystem för utbildningshantering. Informationen ger bara en fingervisning och bör användas med försiktighet eftersom SaaS-produkter uppdateras ofta.