Affärsanalys

Undanröj alla datahinder med en central lösning som ger er möjlighet att analysera det som är viktigt.


Identifiera era bästa kunder med affärsanalys i realtid.

Om ni ska kunna utnyttja era data optimalt måste ni centralisera hanteringen. Med våra funktioner för affärsanalys får ni inte bara en samlad och sann datakälla, ni får också datavisualiseringar, molnbaserade tjänster, robusta kontrollpaneler och verktyg för att skapa rapporter – allt på ett och samma ställe.

Lämna isolerade datalager bakom er. Nu kan ni äntligen identifiera era mest lönsamma kunder och se vad de gör i realtid. Med kraftfulla insikter nära till hands kan ni personalisera engagemanget över alla kanaler och visa på affärsvärdet av ert teams aktiviteter.

Titta på de funktioner som ingår.

Datahantering
Se till att er datahantering är smidig med våra inbyggda och molnbaserade funktioner för att administrera och koppla samman allt. Ni får automatisk datareplikering och synkronisering med alternativ för att ange vilka data från vilka system som ska synkas, så att informationen alltid är skyddad och korrekt.

Datamodellering och visualisering
Använd era datalager för att bland annat koppla samman tabeller, skapa nya kolumner, konvertera valutor och skapa godtyckliga derivat. När ni är klara förvandlar ni datainsikterna till övertygande visualiseringar med inbyggda verktyg som gör det enkelt att komma åt, analysera och visualisera data.

Datacentralisering och anpassning
Centralisera data med våra hanterade datalager och få en heltäckande bild av era kunder. Ni kan också snabbt koppla datakällor och databaser från andra leverantörer till vår lösning med flexibla API:er och inbyggda integreringar.

Datastatistik
Börja med att definiera era mått och vilka data som ska användas. Om ni vill lägga till ytterligare data kan ni enkelt ladda upp en CSV-fil eller ett kalkylblad. Med vårt verktyg för systemöversikt får ni en ögonblicksbild av alla mätvärden, filterinställningar och datadimensioner så att ni får sammanhängande insikter som betyder något.

Rapporter och obegränsade kontrollpaneler
Bygg obegränsade kontrollpaneler och rapporter med funktioner för att anpassa, visualisera och schemalägga automatiska rapportmejl. Ni kan också ange behörighetsnivåer så att era teammedlemmar kan komma åt de data och mätvärden de behöver, så att de kan utnyttja plattformen maximalt samtidigt som era data skyddas.

Läs mer om affärsanalys i Adobe Commerce Cloud

Ge alla databaserade insikter.

Utforska hur ni centraliserar data och får en samlad informationskälla.

Titta nu

Visa relaterade funktioner

Obegränsade kontrollpaneler

Utveckla djupare insikter genom att skapa anpassade kontrollpaneler som uppfyller verksamhetens grundläggande behov.

Lagerhantering

Försäkra er om att produkttillgången visas i realtid och uppfyll kundernas förväntningar över alla kanaler.

Hanterade tjänster

Utnyttja vårt globala nätverk med experter, branschkollegor och andra resurser för att fokusera på handelsupplevelsen.


Let’s talk about what Magento Commerce can do for your business.