https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/magento-features

Affärsanalys

Undanröj alla datahinder med en central lösning som ger er möjlighet att analysera det som är viktigt.

______________________________________________________

Identifiera era bästa kunder med affärsanalys i realtid

Om ni ska kunna utnyttja era data optimalt måste ni centralisera hanteringen. Med vår funktion för affärsanalys får ni en enda lösning för alla era handelsdata med molnbaserade tjänster, avancerad visualisering och gedigna verktyg för att skapa rapporter.

Med Adobe Commerce blir det enklare att hålla koll på verksamheten med kontrollpaneler som visar allt från det genomsnittliga ordervärdet till kundernas livstidsvärde och hur lojala de är. Med de här kraftfulla insikterna kan ni personalisera engagemanget över alla kanaler och visa på affärsvärdet av ert teams aktiviteter.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/se/fragments/products/modal/videos/magento/business-intelligence-overview-video#watch | Business

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/magento/adobe-commerce-tour

Business Intelligence Store

En enda plats för alla data

Integrerad teknik för dataflöden och datalager.

 • Direkt integrerat med er Adobe-databas
 • Flera sätt att ansluta till andra system
 • Teknisk totallösning för automatiserad datareplikering
 • Centralt molnbaserat lager för samlade data
 • Omfattande kontroll och administration

En specialiserad analysdel

En plattform som omvandlar data till värde.

 • Skapa beräknade kolumner och koppla samman tabeller
 • Anpassa och standardisera er företagsstatistik
 • Skapa analyser med det lättanvända rapportverktyget
 • Skicka frågor till hela datalagret för specifika resultat
 • Utöka dataanvändningen med exportfunktioner
Data warehousing management
Data warehousing management

En whiteboardtavla för visualisering

Visualisering och verktyg för att dela insikter med alla.

 • Levandegör data
 • Få tillgång till färdiga rapporter från första dagen
 • Ordning och reda med obegränsade kontrollpaneler
 • Underlätta för användarna med olika behörighetsnivåer
 • Schemalägg och skicka analyser direkt till andras inkorgar
#fafafa

FUNKTIONER I KORTHET

Attraktiva visualiseringar med dynamiska spridnings- och bubbeldiagram

Ta fram mer djupgående analyser genom att lägga till en relaterad extern dimension i en rapport. Börja rita in x-, y- och z-värden som bubblor med olika storlek. Gruppera bubblorna efter ett annat attribut för att segmentera ännu mer och ändra färg på bubblorna.

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/se/fragments/products/cards/magento-business-intelligence