https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/erp-integration

ERP-integrering

ERP betyder "enterprise resource planning” (resursplanering för företag). Genom att integrera ert ERP-system med er Adobe Commerce-butik kan ni öka effektiviteten. Med ERP-integrerad e-handel kan ni synka lager, order, kunddata och leveransinformation mellan era huvudsakliga affärssystem.

________________________

Smidig integrering – hela tiden

En onlinebutik kan drivas utan ett anslutet ERP-system, men manuell datainmatning ger ofta upphov till fel och kan ha dramatiska dominoeffekter som kostar värdefull tid att reda ut. Och hela tiden väntar kunderna otåligt på information om sina order. Kort sagt står er kundupplevelse på spel när ert ERP-system inte är integrerat med er butik.

Med Adobe Commerce ger ERP-integreringen er möjlighet att automatiskt synkronisera ert lager, era beställningar och er leveransinformation mellan dessa båda viktiga system. Ni kan ta farväl av batchbearbetning eller att hantera order för hand och låta båda plattformarna köras med data nästan i realtid. Ditt team lägger mindre tid på monotona uppgifter och era kunder får en korrektare bild av produktpriser och tillgänglighet.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/magento/adobe-commerce-tour

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Erp integration

Samordning av order och lager
Hantera era produktnivåer i realtid genom att integrera ert ERP- och handelssystem så att transaktioner blir synliga omedelbart i ERP-systemet. Denna realtidsinformation innebär att ni kan ha mindre produkter i lager, vilket besparar företaget extra kostnader och onödiga problem.

Orderspårning i realtid
Håll era kunder nöjda och spara tid åt era kundtjänstkollegor genom att ge snabba svar på samtal om var en order är. När ert ERP-system är integrerat kan era medarbetare se leverans- och fraktdata i realtid.

Kundspecifika regler
Se till att era kunder får det överenskomna priset och rätt produkter genom att koppla Magento Commerce-butiken till ert ERP-system. Det är enkelt att använda priser och kundspecifika regler från er ERP-skattemotor i e-handelsköpen.

Det är bra för affärerna att länka samman Adobe Commerce med ERP-systemet

Så här fungerar resursplanering (ERP)

Tusentals B2B- och B2C-handlare har integrerat Adobe med diverse ERP-system, bland annat Microsoft Dynamics, NetSuite, SAP, Oracle, Infor, Epicor och Sage.

  • Skapa anpassade integreringar som utnyttjar de robusta och väldokumenterade API:erna i Commerce med stöd för GraphQL
  • Utnyttja kunskapen hos certifierade lösningspartners, varav många har djupgående expertkunskaper inom integrering av ERP-system
  • Dra fördel av de användningsklara ERP-kopplingarna som finns på Marketplace

Fler fördelar med ett integrerat ERP-system

Data warehousing management
Lagerinsyn
ERP-system innehåller kritiska data som order, priser, kundinformation, produktdata och leveranssätt. När ni integrerar e-handels- och ERP-systemen kör ni båda plattformarna med i princip realtidsdata. Säg hej då till gruppbearbetning och manuell orderhantering. Och ge kunderna en mer rättvisande bild av produktpriser och tillgänglighet.
Minska antalet supportsamtal
När kunderna är osäkra på var deras order är ringer de förmodligen till kundtjänst. Den här typen av samtal kan vara tidskrävande att hantera. Och det är frustrerande för alla inblandade om er kundtjänst inte har tillgång till leverans- och fraktdata i realtid i ERP-systemet.
Hantera kostnader
När köpinformationen inte når ERP-systemet tillräckligt snabbt kan ni behöva ligga på större lager för att klara eftersläpningen och då riskerar ni att order- och lagerinformationen inte matchar. Med integrerade plattformar syns transaktionerna direkt i ERP-systemet. Produktnivåerna kan hanteras i realtid och ni behöver inte ha lika stora lager.
Tillgodose myndigheternas krav enklare
När ni länkar Adobe till ert ERP-system säkerställer ni att kunderna får det pris de förhandlat sig till och rätt produkter. Ni kan också använda priser och kundspecifika regler från er ERP-skattemotor i e-handelsköpen. Genom att spara skatteinformation på ett enda ställe slipper ni synkronisera data manuellt, vilket gör det lättare att försäkra sig om att ni följer regionala och interna regler.

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/magento-b2b-commerce