ERP-integrering

ERP betyder "enterprise resource planning” (resursplanering för företag). Genom att integrera ert ERP-system med er Adobe Commerce-butik kan ni öka effektiviteten. Med ERP-integrerad e-handel kan ni synka lager, order, kunddata och leveransinformation mellan era huvudsakliga affärssystem.


Smidig integrering – hela tiden

En onlinebutik kan drivas utan ett anslutet ERP-system, men manuell datainmatning ger ofta upphov till fel och kan ha dramatiska dominoeffekter som kostar värdefull tid att reda ut. Och hela tiden väntar kunderna otåligt på information om sina order. Kort sagt står er kundupplevelse på spel när ert ERP-system inte är integrerat med er butik.

 

Med Adobe Commerce ger ERP-integreringen er möjlighet att automatiskt synkronisera ert lager, era beställningar och er leveransinformation mellan dessa båda viktiga system. Ni kan ta farväl av batchbearbetning eller manuell orderhantering, och låta båda plattformarna köras med data nästan i realtid. Ditt team lägger mindre tid på monotona uppgifter och era kunder får en korrektare bild av produktpriser och tillgänglighet.

Ta en rundtur i Adobe Commerce

Ta reda på hur vår revolutionerande teknologi, vårt ekosystem av globala partners och vår marknadsplats för tillägg kan blåsa liv i er e-handelswebbplats.

ERP-integrering

Se hur det fungerar

Samordning av order och lager

Hantera era produktnivåer i realtid genom att integrera ert ERP- och handelssystem så att transaktionerna blir synliga direkt i ERP-systemet. Tack vare den här realtidsinformationen kan ni ha färre produkter i lager och slipper onödiga extrakostnader och problem.

Kundspecifika regler

Se till att era kunder får det överenskomna priset och rätt produkter genom att koppla Adobe Commerce-butiken till ert ERP-system. Det är enkelt att använda priser och kundspecifika regler från er ERP-skattemotor i e-handelsköpen.

Orderspårning i realtid

Se till att kunderna är nöjda och spara tid åt kundtjänstkollegorna genom att snabbt besvara frågor om var en order är. Med ett integrerat ERP-system kan era medarbetare se leverans- och fraktdata i realtid.

Det är bra för affärerna att länka samman Adobe Commerce med ERP-systemet

Så här fungerar resursplanering (ERP)

Tusentals B2B- och B2C-handlare har integrerat Adobe med diverse ERP-system, bland annat Microsoft Dynamics, NetSuite, SAP, Oracle, Infor, Epicor och Sage.

bock

Skapa anpassade integreringar som utnyttjar de robusta och väldokumenterade API:erna i Commerce med stöd för GraphQL

bock

Utnyttja kunskapen hos certifierade lösningspartners, varav många har djupgående expertkunskaper inom integrering av ERP-system

bock

Dra fördel av de användningsklara ERP-kopplingarna som finns på Marketplace


Fler fördelar med ett integrerat ERP-system

Datalagerhantering

ERP-system innehåller kritiska data som order, priser, kundinformation, produktdata och leveranssätt. När ni integrerar e-handels- och ERP-systemen kör ni båda plattformarna med i princip realtidsdata. Säg hej då till gruppbearbetning och manuell orderhantering. Och ge kunderna en mer rättvisande bild av produktpriser och tillgänglighet.

När kunderna är osäkra på var deras order är ringer de förmodligen till kundtjänst. Den här typen av samtal kan vara tidskrävande att hantera. Och det är frustrerande för alla inblandade om er kundtjänst inte har tillgång till leverans- och fraktdata i realtid i ERP-systemet.

När köpinformationen inte når ERP-systemet tillräckligt snabbt kan ni behöva ligga på större lager för att klara eftersläpningen och då riskerar ni att order- och lagerinformationen inte matchar. Med integrerade plattformar syns transaktionerna direkt i ERP-systemet. Produktnivåerna kan hanteras i realtid och ni behöver inte ha lika stora lager.

När ni länkar Adobe till ert ERP-system säkerställer ni att kunderna får det pris de förhandlat sig till och rätt produkter. Ni kan också använda priser och kundspecifika regler från er ERP-skattemotor i e-handelsköpen. Genom att spara skatteinformation på ett enda ställe slipper ni synkronisera data manuellt, vilket gör det lättare att försäkra sig om att ni följer regionala och interna regler.

Relaterat innehåll

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe Commerce kan göra för ert företag.