HANTERADE TJÄNSTER I ADOBE COMMERCE

Nå era mål snabbare med hjälp av Adobe Commerce-experter

Med de hanterade tjänsterna i Adobe Commerce kan företag ta sig an de många e-handelsutmaningar som visionära och nyskapande företag står inför. Vår stora fördel är att vi har direkt tillgång till Adobe Commerce-ägare och -ingenjörer, oöverträffad erfarenhet, ett utpräglat helhetsgrepp och en mix av interna och branschledande beprövade metoder.

Ta reda på hur ni går vidare

Stöd för hela livscykeln

Framtidssäkra ert företag så att det kan växa och utökas från er nuvarande kundbas med hjälp av en e-handelsplattform som ger er möjlighet att öka er räckvidd och optimera responstiderna.

Journey Optimizer blad 1

Utforska och planera

Handelsstrategi

Maximera den strategiska avkastningen på er investering i Adobe Commerce och stärk er position för framtida tillväxt och innovation.

Konsulttjänster för era affärsbehov

Sänk driftsättningskostnaderna och minska implementeringstiden samtidigt som ni får en djupare förståelse för hur företagets behov, processer och backend-system passar ihop med funktionerna i Adobe Commerce.

Datavetenskap och analystjänster

Få en bättre förståelse för och strukturera verksamheten bättre kring nyckeltal som är viktiga för att lyckas.

Projekt- och styrningsrådgivning

Försäkra er om att Adobe Commerce-distributionen blir lyckad med hög leveranskvalitet och snabb lönsamhet.


Utveckla och distribuera

Arkitekturrådgivning och dedikerad lösningsarkitekt

Sänk ägandekostnaden och minimera anpassningarna för att maximera effektiviteten och resultatet med Adobe Commerce-distributionen.

Kodgranskning

Förbättra driftsäkerheten och sänk utvecklingskostnaderna genom att försäkra er om att analyser, anpassningar, integreringar och moduler från externa tillverkare är framtidssäkrade och fungerar optimalt och utan att påverka inbyggda funktioner.

Migrerings- och implementeringstjänster

Få friktionsfria uppgraderingar till den senaste versionen av Commerce med hjälp av våra migrerings- och implementeringstjänster.

Distributionstjänster i Adobe Commerce Cloud

Nå lönsamhet snabbare, minska riskerna med Adobe Commerce Cloud-distributionen, optimera resultatet och främja smarta affärsprocesser.

Prenumerationsintäkter

Journey Optimizer blad 1

Optimera och utöka

Analystjänster

Se över viktiga nyckeltal och använd sedan den senaste tekniken inom maskininlärning och artificiell intelligens för att ta fram specifika och åtgärdbara rekommendationer som förbättrar rapporter och dataanvändning i hela organisationen.

Hälsokontroll

Få ökat förtroende för att er sajt fungerar optimalt samtidigt som ni skalanpassar och hanterar kapacitetsbehoven.

Infrastrukturöversyn

Förbättra sajtens svarstider och få tydlig information om belastnings- och kapacitetsbegränsningar.

Utbildning och certifiering i Adobe Commerce

Förbättra kunskapen om hur ni maximerar nyttan av Adobe Commerce inom hela organisationen och öka avkastningen på era investeringar. Besök sidan om utbildning och certifiering i Adobe Commerce om du vill veta mer om kurser och certifiering.


Innovativa företag förlitar sig på Adobe Commerce-tjänster


Zumiezs långvariga relation med Adobe Commerce har varit en fantastisk resa, där vi tänjt på gränserna för vad en e-handelsplattform kan klara, utvecklat ett långsiktigt samarbete med långsiktiga relationer, ökat försäljningen och skapat värde för båda organisationerna.

PAUL KISICKI

VP Omnichannel & Development, Zumiez

Fler resurser

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe Commerce kan göra för ert företag.