#eaeaea

HANTERADE TJÄNSTER I ADOBE COMMERCE

Nå era mål snabbare med hjälp av Adobe Commerce-experter

Med de hanterade tjänsterna i Adobe Commerce kan företag ta sig an de många e-handelsutmaningar som visionära och nyskapande företag står inför. Vår stora fördel är att vi har direkt tillgång till Adobe Commerce-ägare och -ingenjörer, oöverträffad erfarenhet, ett utpräglat helhetsgrepp och en mix av interna och branschledande beprövade metoder.

#2C2C2C

Ta reda på hur ni går vidare.

Få en gratisdemo

Stöd för hela livscykeln

Framtidssäkra ert företag så att det kan växa och utökas från er nuvarande kundbas med hjälp av en e-handelsplattform som ger er möjlighet att öka er räckvidd och optimera responstiderna.

Journey Optimizer blade 1

Utforska och planera

Handelsstrategi
Maximera den strategiska avkastningen på er investering i Adobe Commerce och stärk er position för framtida tillväxt och innovation.

Rådgivning om affärskrav
Sänk driftsättningskostnaderna och minska implementeringstiden samtidigt som ni får en djupare förståelse för hur företagets behov, processer och backend-system passar ihop med funktionerna i Adobe Commerce.

Datavetenskaps- och analystjänster
Förstå och anpassa er organisation efter de KPI:er som är viktigast för framgång.

Projektrådgivning och -styrning
Försäkra er om en framgångsrik driftsättning av Adobe Commerce med hög leveranskvalitet och snabbare värdeskapande.

Subscription revenue

Utveckla och distribuera

Arkitekturrådgivning och dedikerad lösningsarkitekt
Sänk ägandekostnaden och minimera anpassningarna för att maximera effektiviteten och resultatet med Adobe Commerce-distributionen.

Kodgranskning
Förbättra driftsäkerheten och sänk utvecklingskostnaderna genom att försäkra er om att analyser, anpassningar, integreringar och moduler från externa tillverkare är framtidssäkrade och fungerar optimalt och utan att påverka inbyggda funktioner.

Migrerings- och implementeringstjänster
Få friktionsfria uppgraderingar till den senaste versionen av Commerce med hjälp av våra migrerings- och implementeringstjänster.

Driftsättningstjänster för Adobe Commerce Cloud
Skapa värde snabbare, minska riskerna för driftsättningen av Adobe Commerce Cloud, få optimala resultat och bygg upp driftsdata.

Journey Optimizer blade 1

Optimera och utöka

Analystjänster
Se över viktiga nyckeltal och använd sedan den senaste tekniken inom maskininlärning och artificiell intelligens för att ta fram specifika och åtgärdbara rekommendationer som förbättrar rapporter och dataanvändning i hela organisationen.

Funktionskontroll av lösningen
Få ökat förtroende för att er sajt fungerar optimalt samtidigt som ni skalanpassar och hanterar kapacitetsbehoven.

Infrastrukturgranskning
Förbättra sajtens svarstider och få tydlig information om belastnings- och kapacitetsbegränsningar.

Utbildning och certifiering i Adobe Commerce
Förbättra kunskapen om hur ni maximerar nyttan av Adobe Commerce inom hela organisationen och öka avkastningen på era investeringar. Besök sidan om utbildning och certifiering i Adobe Commerce om du vill veta mer om kurser och certifiering.

Innovativa företag förlitar sig på Adobe Commerce-tjänster

Zumiezs långvariga relation med Adobe Commerce har varit en fantastisk resa, där vi tänjt på gränserna för vad en e-handelsplattform kan klara, utvecklat ett långsiktigt samarbete med långsiktiga relationer, ökat försäljningen och skapat värde för båda organisationerna.

PAUL KISICKI

VP Omnichannel & Development, Zumiez

Fler resurser

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/magento-fully-managed-service