https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/magento-benefits

ADOBE COMMERCE, DRIVS AV MAGENTO

Databaserad AI som gör marknadsföring smartare med varje interaktion.

Att skaffa en djup förståelse av sina kunder kräver förmågan att använda data för att mäta och optimera hur de reagerar på era produkter och tjänster. Intelligent handel ger er kraften från AI-drivna produktrekommendationer och sökresultat i realtid, så att ni kan leverera relevantare och mer personaliserade shoppingupplevelser som förbättrar konverteringen, lojaliteten, korsförsäljningen och uppförsäljningen.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/magento/adobe-commerce-tour-business-revenue

Multi channel commerce

Gör mer med era data med intelligent handel.

Med tuff konkurrens och små marginaler behöver ni ett sätt att identifiera era mest lönsamma kunder och bygga meningsfulla upplevelser för dem. När ni använder verktyg för affärsanalys i kombination med dataanalys får ni värdefulla insikter i kundernas beteende, vilket kan hjälpa er att leverera den personalisering kunderna kräver.

Adobes intelligenta handel utnyttjar kraften i er databas i kombination med era övriga system. Det innebär att ni kan se mätvärden för produktrespons, kundernas kanalanvändning och andra insikter som accelererar datadrivna beslut.

För att hjälpa er att hitta de bästa sätten att leverera relevans och personalisering kan ni mäta och analysera viktiga attribut över kundens livscykel, däribland:

  • Surfvanor
  • Köphistorik
  • Genomsnittligt ordervärde
  • Engagemang i sociala medier

Genom att använda data för att förbättra segmentering, finjustera marknadsföring och identifiera de lönsammaste kunderna kan ni även maximera er påverkan genom att inrikta er på rätt kunder med rätt produkter vid rätt tidpunkt.

Multi channel commerce

Adobes intelligenta handel kan hjälpa er.

Adobe Commerce som drivs av Magento erbjuder mycket sofistikerade verktyg för att leverera personaliserade shoppingupplevelser som driver konvertering. Våra intelligenta handelsverktyg drivs av Adobe Sensei, vårt AI- och maskininlärningsramverk, och maximerar handelsdatavärdet och förbättrar beslutsfattandet.

Realtidssökning
Ranka automatiskt de bästa produktaspekterna och filtren för alla tänkbara frågor, så att ni kan hjälpa kunderna att hitta det de söker snabbare. Eliminera behovet av att skapa uttömmande regler och logik för sökningen.

Produktrekommendationer
Analysera kund- och produktkatalogdata omedelbart, och ge kunderna personaliserade produktrekommendationer som baseras på deras val och köpbeteende.

Intuitiva kontrollpaneler och automatiska datauppdateringar
Visualisera komplicerade data från skilda källor i lättsmälta format. Automatiska datauppdateringar håller er informerade om de senaste affärsanalyserna.

Integrerad handelsanalys
Koppla samman er databas med andra system så att ni kan kontrollera och hantera alla era affärs- och transaktionsdata på en och samma plats och tillämpa dataanalyser för att skaffa er kundinsikter.

Designa en skräddarsydd, intelligent handelsupplevelse.

Läs om hur de senaste AI-baserade presonaliseringsteknikerna kan öka konsumentkonverteringar och genomsnittligt ordervärde.

Hämta nu

Multi channel commerce

Multi channel commerce

”Vår nya responsiva Adobe Commerce-webbplats har ökat våra konverteringar och höjt nivån på vårt varumärke till nya höjder. Ingen annan i vår bransch har samma konverteringsgrader eller den flexibilitet som vi har.”

Anna Wessel
E-handelschef, Catbird

Ta del av Catbirds berättelse

Adobe Commerce är intelligent handel

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/marketo-random