https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/magento-benefits

ADOBE COMMERCE, DRIVS AV MAGENTO

Planera för morgondagen med en handelsplattform för flera kanaler som är flexibel, skalbar och sammankopplad.

Adobe Commerce är ett handelsprogram för flera kanaler som är agilt, flexibelt och helt utbyggbart. Tack vare en molnbaserad headlessarkitektur och specialiserade verktyg, som Adobe Developer App Builder, är det enkelt att skala och integrera handelsupplevelser över alla digitala kontaktytor, till och med sådana som inte uppfunnits än.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/magento/adobe-commerce-tour-business-revenue

Multi channel commerce

Framtidssäkra er digitala handelsverksamhet.

De flesta handelsplattformar erbjuder en butik med en mängd tillhörande tjänster, men många saknar förmågan att reagera på data i realtid eller erbjuda en verkligt heltäckande handelsresa som kan skalas när ni växer. Och ännu färre klarar att smidigt integrera ny kundupplevelseteknik efterhand som nya kanaler utvecklas och förväntningarna förändras.

Om ni ska kunna leverera verkligt engagerande och friktionsfria handelsupplevelser över alla kontaktytor nu och i framtiden behöver ni en flexibel handelsplattform som är öppen, utbyggbar och skalbar. En som ger teamet möjlighet att reagera på föränderliga prioriteringar både på marknaden och inom företaget och som ger er möjlighet att personalisera varje enskild kundupplevelse, oavsett var i världen kunden befinner sig.

Multi channel commerce

Adobe kan hjälpa er.

Med molnbaserad skalbarhet, modulbaserad kärna, funktioner för oberoende handel och specialbyggda verktyg för utbyggbarhet är Adobe Commerce konstruerat för att växa i takt med era behov. Ni kan snabbt integrera nya varumärken och produktkataloger, driftsätta butiker i flera regioner med flera innehavare och skapa sammankopplade flerkanalsupplevelser som enkelt kan anpassas till globala marknader – inklusive användningsklara lokaliserade valuta- och språkfunktioner – allt på en enda plattform.

Oberoende (headless) API-baserad flexibilitet
Utöka och integrera API:er från alla program i era teknologilösningar – båda de från Adobe och de från andra tillverkare – så att era team snabbt kan skapa och lansera kundupplevelser över alla kanaler och enheter utan att vara beroende av IT-avdelningen.


Molnbaserad skalbarhetSkalanpassa enkelt när er produktkatalog växer med en lagerbaserad arkitektur som kan cachelagras och en global referensarkitektur så att ni snabbt kan driftsätta inkrementella butiker i flera länder.

Utbyggbar modulbaserad kärna
Använd en samling oberoende modulfunktioner och den största marknadsplatsen för handelstillägg för att anpassa produkter, erbjudanden och tjänster för kunder i hela världen.

Obegränsad flexibilitet i den kundtillvända delen av butiken
Välj en traditionell sammankopplad butik, ett fristående hybridalternativ i PWA Studio eller ett alternativ som är helt oberoende (headless) och bygg anpassade digitala upplevelser med robusta API:er.

Adobe Developer App Builder
Ett säkert, serverlöst verktyg som hanterar tilldelning och skalning av resurser för beräkning, lagring och leveransnätverk, så att utvecklarna snabbt kan ta fram affärsprogram och händelsedrivna realtidsintegreringar. Tack vare API-nätets sammansättningsfunktioner kan ni enkelt lägga till, uppgradera och ersätta tjänster.

Läs mer om skalbarhet och utbyggbarhet med Adobe Commerce

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/scale-and-extensibility