https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/marketo-features

Avancerad reseanalys

Kartlägg hela kundlivscykeln, se hur många kunder som befinner sig i de olika faserna och vem som interagerar var samt identifiera snabbt flaskhalsar så att ni kan optimera snabbare.

______________________________________________________

Effektivisera processen hela vägen från lead till köp med hjälp av en bättre förståelse för kunden.

Det finns inga linjära kundresor längre. Vissa kunder är redo att konvertera vid den första kontakten, andra behöver se sig omkring mer innan de är redo att köpa något. Genom att mäta engagemanget vid varje steg längs resan kan marknadsförare och säljare enklare få grepp om varje enskild kund i samma stund de är redo att konvertera.

I Adobe Marketo Engage ser ni hela kundresan och kan koppla samman lead- och kontodata längs hela livscykeln så att ni ser hur effektivt kunderna rör sig framåt i tratten. Det blir enklare att identifiera steg med låg konverteringsgrad där säljteamet kan gå in eller där ni kan uppdatera innehållet. Det blir också enklare för marknadsförare och säljare att samordna sina insatser via delade data och insikter så att inga kunder glöms bort.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/marketo/marketo-in-action-small

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Livscykelmodellering

 • Utforma enkelt livscykelmodeller med modellverktyget, mallar, anpassade modeller och modellkloning, allt med dra och släpp-funktioner.
 • Skapa rapporter för att se hur många kunder som befinner sig i de olika stegen så att ni kan hålla reda på tratten över tid och identifiera flaskhalsar innan de blir ett problem.

Integreringar för livscykelmodeller

 • Koppla samman data från livscykelmodeller med annonsplattformar och optimera budgeten.
 • Mata automatiskt in konverterings- och mellanlagringsdata till Google Ads och Facebook Ads för att se vad som leder till kvalificerade leads, möjligheter och slutna avtal.

Analys av framgångsvägar

 • Visualisera kundflödet och den genomsnittliga tid de tillbringar i varje steg innan de fortsätter till nästa.
 • Undersök den samlade resan för ett erbjudande med rapporter om hastigheten i varje steg.
 • Visa alla köpare som är kopplade till ett missat serviceavtalsmål inom en viss tidsram för att förstå var säljteamet måste engagera köparna snabbare.

Möjlighetsanalys

 • Visa individuella kontaktytor för försäljning och marknadsföring per möjlighet i kronologisk ordning som hjälper kunderna framåt på resan.
 • Visa en visuell presentation av alla kontaktytor per kontakt och möjlighet för att visa marknadsföringens påverkan, vare sig kontakten har en tilldelad roll i CRM-systemet eller inte.

Faser, steg och övergångar

 • Få grepp om varje enskild kundresa med hjälp av livscykelns faser, steg och övergångar så att ni kan utveckla både linjära och icke-linjära framgångsvägar.
 • Spåra mängden kundtrafik i varje steg och automatisera övergången från en fas till en annan.

Avancerad reseanalys i Adobe Marketo Engage.

Ta reda på hur ni med Marketo Engage kan skapa friktionsfria upplevelser för era kunder i alla kontaktytor längs den komplexa kundresan.

Titta på videon

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/marketo#marketo-video | Guide

Rekommenderas för er

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/marketo-random