#f5f5f5

ADOBE DYNAMIC CHAT

Mer än en AI-chatbott – Dynamic Chat är en pipeline-byggare .

Adobe Dynamic Chat är en inbyggd kanal för engagerande konversationer som får köparna att använda självbetjäning och självkvalificering. Dynamic Chat är inbyggd direkt i Adobe Marketo Engage, drivs av Adobe Sensei GenAI och är utformad för att snabbare dirigera köparna till säljtratten.

Titta på videon

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/marketo/adobe-marketo/dynamic-chat#watch-now| watch video
#2C2C2C

Paket med många funktioner som är utformade för att växa i takt med ert företag.

Visa prissättning

Lägg till realtidskonversationer i er strategi för marknadsföringsautomatisering.

Dagens B2B-köpare vill använda självbetjäning innan de kontaktar försäljaren, vilket innebär att er webbplats fortsätter att vara ett viktigt verktyg för att generera efterfrågan. Med Dynamic Chats heltäckande automatisering av konversationen har webbplatsbesökarna flera möjligheter att interagera självständigt med er webbplats, boka möten och få sina frågor besvarade.

 1. Realtidsdata
 2. Konversationer över olika kanaler
 3. Automatisering av konversationer
 4. Säljengagemang
 5. Möten
 6. Rapportering
active tab

Konversationsdata och segmentering i realtid

Stärk era lead- och kontobaserade konversationer med hjälp av centraliserade sälj- och marknadsföringsautomatiseringsdata.

 • Engagemangsdata i realtid. Segmentera målgrupper med hjälp av kundaktivitetsdata i realtid, inklusive anpassning av aktiviteter som samlas in i olika engagemangskanaler.
 • Integrerad CRM. Förbättra målgruppssegmenteringen med hjälp av befintlig kundrelationshantering (CRM) integrerad i Marketo Engage.
 • ABM-data. Personalisera era konversationer med hjälp av namngivna kontolistor från kontobaserad marknadsföringsdata (ABM) i Marketo Engage.
 • Dynamiska målgrupper. Använd Marketo Engages smarta listor för att automatiskt inkludera och exkludera kunder från konversationer.

Konversationer över olika kanaler

Aktivera flera typer av konversationer över olika kanaler med eller utan en chattbot.

 • Automatiserad chatt. Vägled webbplatsens besökare med förslag på frågor och diskussionsämnen.
 • Generativ AI-chatt. Aktivera generativ AI för att tillhandahålla autentiska och relevanta svar på fria frågor, och upprätthåll samtidigt varumärkeskonsekvensen genom marknadsföringskontrollerade meddelanden.
 • Livechatt. Erbjud kvalificerade webbplatsbesökare möjligheten att chatta med försäljare i realtid.
 • Konversationsformulär och SDK Omvandla Marketo Engage-formulär eller andra digitala handlingsuppmaningar till konversationsflöden och mötesbokningsupplevelser.

Konversationshantering, automatisering och personalisering

Samordna och automatisera personaliserade konversationskampanjer med hjälp av den branschledande automatiseringsmotorn och realtidspersonaliseringen i Marketo Engage.

 • Automatiseringstriggers. Trigga igång konversationer baserat på annat Marketo Engage-kampanjengagemang.
 • Konversationsbyggare. Använd dra och släpp-dialogkorten och mallarna, eller klona hela program för att designa och driftsätta konversationskampanjer snabbt.
 • Assisterade responser. Låt Sensei GenAI ta fram en anpassad samling frågor och svar, som samtliga är godkända av marknadsavdelningen, för att skapa chattkampanjer med generativ AI på några minuter.
 • Dynamisk personalisering. Personalisera hälsningar och meddelanden med hjälp av användningsklara tokenfält och värden, eller anpassa egna.

Säljdata och engagemang

Eliminera konversationsöverlämningen mellan marknad och försäljning.

 • Arbetsyta för försäljare Ge säljavdelningen en särskild inkorg för hantering av livechattar, analys av realtidsinsikter och visning av tidigare marknadsföringsaktiviteter.
 • Konversationsassistans. Ge säljarna det som behövs för att skapa framgångsrika livekonversationer med hjälp av svar som har genererats av Sensei GenAI och godkänts av marknadsavdelningen.
 • Integrering av säljinsikter. Skicka livechattaktiviteter, inplanerade mötesbokningar och konversationssammanfattningar som stöds av generativ AI inom er CRM.
 • Integrerade CRM-insikter. Inrikta på konversationer och utlös arbetsflöden för maknadsautomatisering med hjälp av CRM-data inom Marketo Engage.

Konversationsdirigering och mötesbokning

Boka mer kvalificerade möten och dirigera konversationer utan att lyfta ett finger.

 • Schemaläggare för säljmöten. Integrera säljarnas kalendrar så att kunderna kan boka möten under chattbotkonversationer genom att helt enkelt fylla i ett Marketo Engage-formulär eller klicka på en åtgärdsuppmaning på en webbsida.
 • Kontobaserad marknadsföringsdirigering. Dirigera konversationer till rätt kontoägare baserat på målkontolistor från ABM-data inom Marketo Engage.
 • Säljdirigering. Dirigera konversationer till rätt säljare, team eller grupp av team med hjälp av Round Robin-regler eller anpassade routingregler.

Integrerad konversationsrapportering och integrerade insikter

Visa realtidsbevis på att er säljpipeline är större och mer kvalificerad än någonsin.

 • Automatiserad chattrapportering. Visa vilka automatiserade dialoger som utlöste störst engagemang, bokade flest möten och initierade flest livechattkonversationer.
 • Livechatt- och säljarrapportering. Visa detaljerad försäljar- och teamaktivitet, inklusive totalt antal livechattar, genomsnittlig chattad tid och genomsnittlig responstid.
 • Mötesprestanda. Få ett fågelperspektiv över alla möten, inklusive chattdialoger, försäljare och webbsidor som bokade flest möten.
 • Integrerad attribuering. Jämför chattintäkter med andra kanaler och kampanjer som använder befintlig Marketo Engage-rapportering och attribueringsfunktionalitet.

Upptäck fördelen med Adobe.

Byggt specifikt för automatisering av B2B-marknadsföring och drivs av Adobe Sensei GenAI.

Inbyggt och klart på några minuter

Driftsätt chattkampanjer snabbare än alla andra chattförsäljare med hjälp av Sensei GenAI och befintliga arbetsflöden, data och användargränssnitt i Marketo Engage.

Mer än bara en chattbot

Omvandla landningssidor och formulär till konversationer och mötesbokningar genom att starta Dynamic Chat-dialoger med en knapptryckning.

Exklusiva Marketo Engage-funktioner och integreringar

Få exklusiv åtkomst till säljinsikter, smarta listor, landningssidor, formulärbyggare och Adobe Audience Sync för att låsa upp Adobe-specifika chattanvändningsområden.

Unik generativ AI designad för B2B

Engagera på ett smartare sätt med detaljrikare personalisering med hjälp av unik B2B-data och generativ AI-arbetsflöden som är utformade för sälj och marknad.

Ge marknadsförings- och säljteamen en generativ AI-assistent.

 • Konversationssammanfattning. Ge försäljarna sammanfattade konversationer för mötena och förkorta förberedelsetiden.
 • Generativ AI. Förvandla er chattbot till en varumärkesambassadör som besvarar frågor på ett naturligt, kontextuellt sätt som överensstämmer med ert varumärkes produktkännedom, personlighet och ton.
 • Responsbibliotek. Skapa ett marknadsgodkänt bibliotek med AI-genererade frågor och svar som hjälper er att skapa en generativ AI-chatt på några minuter.
 • Assistans vid säljkonversationer. Hjälp försäljarna att svara under livekonversationer med hjälp av svar som genereras av Sensei GenAI och är marknadsgodkända.

Titta på videon

Om ni vill utöka standardfunktionerna för chatten i Marketo Engage är uppgraderingen enkel med en transparent och värdebaserad prissättning

Uppgradera nu

Maximera er marknadsinvestering med Adobe.

Skapa Dynamic Chat-målgrupper i Marketo Engage och synkronisera dem över Adobe Experience Cloud för B2B så att ni kan analysera djupare insikter, berika samlade profiler, aktivera avgiftsbelagda medier med mera.

Relaterat innehåll

Content as a Service v2 - Thursday, November 16, 2023 at 23:16