radial-gradient(circle, rgba(215,248,244,1) 0%, rgba(182,238,234,1) 100%

ADOBE DYNAMIC CHAT

Konversationsbaserad marknadsföring för snabbare kvalificering av köpare.

Generera fler leads, öka konverteringarna och sätt fart på säljcyklerna. Med Dynamic Chat kan ni engagera och kvalificera köpare snabbare tack vare konversationer som bygger på generativ AI.

Titta på översikten

Marketo Dynamic Chat enables better b2b sales and marketing alignment. Qualify interested buyers faster to boost lead conversion and accelerate sales cycles.

Lägg till generativ AI och konversationsbaserad marknadsföring i företagets strategi för efterfrågeutveckling.

Adobe Dynamic Chat är ett komplett verktyg för automatiserade konversationer som utökar B2B-marknadsföringsfunktionerna i Marketo Engage och ger kunderna möjlighet att interagera med er webbplats, boka möten och få svar på frågor på flera sätt.

 1. Målgrupper i realtid
 2. Konversationer över alla kanaler
 3. Automatisering och personalisering
 4. Säljengagemang
 5. Dirigering och möten
 6. Rapportering
active tab
1
id
funktioner
Conditional Formatting Conditional Formatting Format As Table Cell Styles Cell Styles Insert Delete Format Sort & Filter Find & Select Add-ins Dynamic Chat integrates your CRM's account audiences to provide you with real-time segmentation and routing to your appropriate teams.

Nå rätt målgrupper.

Använd realtidsdata från olika kanaler för att segmentera målgrupper och föra relevanta konversationer med potentiella kunder.

 • Dynamisk lead- och kontobaserad målinriktning. Inkludera och uteslut kunder automatiskt från konversationer baserat på lead- och kontoattribut.
 • Kontobaserade marknadsföringsdata. Personalisera konversationer med hjälp av listor över namngivna konton och skicka dem till rätt team.
 • Målinriktning för köpgrupper. Identifiera medlemmar i köpgrupper med personaliserade samtal som bygger på kontoroller och köpgruppsresor.
 • Integrering av CRM-data. Förfina målgruppssegmenten med hjälp av befintliga CRM-data.
Conversational marketing made easy with generative AI and live chat across multiple conversational experiences.

Kommunicera med kunderna överallt.

Leverera flera sorters varumärkesprofilerade konversationsupplevelser över olika digitala kanaler.

 • Generativ AI-chatt. För varumärkesprofilerade konversationer med befintliga såväl som potentiella kunder med hjälp av en chattbot som tränats med sälj-, marknadsförings- och produktinformation.
 • Automatiserad chatt och livechatt. Ge besökarna möjlighet att få svar via en automatiserad chatt med frågeprompter och samtalsämnen. AIAIDu kan också koppla dem till personal som utnyttjar varumärkesanpassade svar som genererats av AI och kan godkännas i förväg.
 • Konversationsbaserade formulär. Förvandla formulär, landningssidor och mejl till bokningsverktyg som även kan föreslå nästa bästa åtgärd för kunden i fråga, till exempel att titta på en demo eller ett webbinarium.
 • SDK för konversationsflöden. Bädda in konversationsupplevelser i alla digitala kanaler med ett utvecklarvänligt SDK.
Streamline the creation and activation of personalized conversations through a combination of rules-based automation, program templates and cloning, and generative AI-powered responses within Dynamic Chat.

Skapa, anpassa och automatisera konversationer.

Skapa och starta enkelt personaliserade konversationer med hjälp av mallar, svar som genererats av AI och regelbaserad automatisering.

 • Kampanjhantering. Använd dra och släpp-samtalskort och mallar eller klona hela program för att skapa kampanjer.
 • Personaliserade hälsningar. Använd generativ AI och dynamiska lead- och kontobaserade personaliseringsfält från Marketo Engage för att skräddarsy konversationerna.
 • AI-baserad marknadsföringsrespons.  Använd generativ AI för att ta fram en anpassad samling frågor och svar, som alla godkänts av marknadsavdelningen och som kan användas i chattkampanjer med generativ AI på några minuter.
 • Svar direkt. Aktivera AI-genererade realtidssvar som tränats på era data och styrs av filter som ni definierar i stället för att bygga ett komplett bibliotek med färdiga svar.
 • Automatiseringstriggers. Aktivera Dynamic Chat-kampanjer baserat på realtidsengagemanget i Marketo Engage-kampanjer och vice versa.
Achieve sales and marketing alignment: Dynamic Chat let reps respond accurately and quickly during live conversations using responses generated by AI and pre-approved by marketing.

Ge säljteamet hjälp i realtid.

Säljteamet kan utnyttja livchatten med färdiga svar eller svar som bygger på generativ AI och realtidsinsikter för att ha så stor chans som möjligt att lyckas.

 • Arbetsyta för säljare. Erbjud en särskild inkorg för att hantera livechattar, analysera realtidsengagemanget, visa integrerade CRM-insikter och förstå tidigare marknadsföringsaktiviteter.
 • Konversationssammanfattningar. Utrusta säljare med AI-genererade konversationssammanfattningar, bland annat insikter i samtalsämnen, inför möten för att minimera förberedelsetiden.
 • AI-baserad försäljningsrespons. Ge säljarna möjlighet att svara korrekt och snabbt i livekonversationer med hjälp av varumärkesanpassade svar som genererats av AI och godkänts av marknadsavdelningen.
 • Säljgenvägar för generativ AI. Ge personal i livechattar snabbare sätt att komma åt och redigera AI-genererade svar och söka efter innehåll att skicka till köparna.
Let qualified site visitors book meetings during any type of dynamic chat conversation on any digital channel written in HTML, CSS, or JavaScript. Route conversations and meeting bookings across sales teams evenly or based on custom rules. Use target account lists from ABM data inside Marketo Engage for accurate message delivery.

Bättre möten och uppföljning.

Stöd er målkontostrategi med smart schemaläggning, dirigering och insikter.

 • Schemaläggning av möten. Låt kvalificerade webbplatsbesökare boka möten i alla dynamiska chattkonversationer, i alla digitala kanaler som skrivits i HTML, CSS eller JavaScript.
 • Kalenderintegreringar. Integrera säljarnas kalendrar så att besökarna kan se lediga mötestider i realtid.
 • Säljdirigering. Dirigera konversationer och mötesbokningar till säljteam med jämn fördelning eller utifrån anpassade regler. Använd målkontolistor från den kontobaserade marknadsföringen inuti Marketo Engage för korrekt meddelandeleverans.
 • Säljinsiktsaktiviteter i Marketo Engage. Skicka chattaktivitet, mötesbokningar och AI-genererade konversationssammanfattningar i realtid till säljkontoägare i ert CRM-system.
Understand which automated dialogues triggered the most engagement, booked the most meetings, and initiated the most live-chat conversations.

Få insikter om säljtratten och intäkterna.

Få en bild av hur era program för konversationsbaserad marknadsföring påverkar resultatet med hjälp av avancerad analys och djupgående insikter.

 • Genererade insikter och analyser. Visa AI-genererade insikter och sammanfattningar av kampanjer, bland annat de vanligaste frågorna, intressanta ämnen och det mest engagerande innehållet.
 • Automatiserad chattrapportering. Förstå vilka automatiserade konversationer som gav störst engagemang, ledde till flest bokade möten och initierade flest livechattkonversationer.
 • Livechatt- och säljarrapportering. Generera analyser av säljar- och teamaktiviteter.
 • Mötesanalys. Få en bild av alla möten, inklusive de chattsamtal, säljare och webbsidor som fick flest bokade möten.
 • Integrerad attribuering. Jämför chattintäkter med andra kanaler och kampanjer som använder befintlig Marketo Engage-rapportering och attribueringsfunktionalitet.

Upptäck fördelen med Adobe.

With Dynamic Chat, you may deploy AI chatbot campaigns quickly with built-in Gen AI and existing Marketo Engage capabilities.

Inbyggt och klart på några minuter

Driftsätt chattkampanjer snabbt med generativ AI och befintliga Marketo Engage-funktioner.

Dynamic Chat is more than a chatbot with generative AI capabilities. Turn traditional landing pages and forms into conversational marketing and let b2b leads book meetings with a click of a button.

Mer än bara en chattbot

Omvandla landningssidor och formulär till konversationer och bokade möten med en enkel knapptryckning.

Get access to Marketo Sales Insight, Smart Lists, landing pages, form builder, and Adobe Audience Sync to unlock Adobe-only chat use cases.

Exklusiva Marketo Engage-funktioner och integreringar

Få tillgång till säljinsikter, smarta listor, landningssidor, formulärverktyg och Adobe Audience Sync i Marketo för att låsa upp Adobe-specifika chattanvändningsområden.

Engage customers in a personalized manner using unique B2B data and generative AI workflows.

Generativ AI utformad för B2B

Engagera kunder på ett personaliserat sätt med unika B2B-data och arbetsflöden för generativ AI, som utformats för försäljning och marknadsföring med datastyrning som grund.


Ta reda på mer om Adobe Dynamic Chat.

Content as a Service v2 - adobe-marketo - Tuesday, May 14, 2024 at 11:49