Frågor och svar

Produktinformation

Vad är Adobe Media Server?

Adobe Media Server 5 är en programvarubaserad strömningsserver med vilken företag kan leverera video och anpassade kommunikationsprogram till datorer, uppkopplade tv-apparater, surfplattor samt iOS- och Android™-enheter.

Vad är det för skillnad på de olika Adobe Media Server-versionerna?

Adobe Media Server finns i tre olika versioner: Standard, Professional och Extended. Standard-versionen är den billigaste med funktioner för mindre videoströmningsprogram. Professional-versionen har funktioner för storskaliga videoströmnings- och kommunikationsprogram. Extended-versionen (premium-versionen av programmet) har avancerade kommunikationsfunktioner och ingen licensgräns. Läs köpguiden om du vill ha en mer ingående jämförelse.

Vilka är systemkraven för Adobe Media Server?

Windows

 • 3,2 GHz Intel® Pentium® 4-processor (dubbelkärnig Intel Xeon® eller snabbare rekommenderas)
 • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bitars) och 2012 R2 (64-bitars)
 • 64-bitars operativsystem: 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas)
 • Ethernet-kort med 1 Gbit/s rekommenderas (flera nätverkskort och kort med 10 Gbit/s stöds också)

Intel® Pentium®, Intel Centrino®, Intel Xeon® eller Intel Core™ Duo
Intel® Pentium®, Intel Centrino®, Intel Xeon® eller Intel Core™ Duo

Microsoft® Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® eller Windows 7
16 MB RAM-minne (32 MB rekommenderas)

Intel® Pentium®, Intel Centrino®, Intel Xeon® eller Intel Core™ Duo

Microsoft® Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® eller Windows 7
16 MB RAM-minne (32 MB rekommenderas)

Linux

 • 3,2 GHz Intel® Pentium® 4-processor (dubbelkärnig Intel Xeon® eller snabbare rekommenderas)
 • Red Hat® Enterprise Linux® Server 6.6 (64-bitars) eller CentOS Linux 6.6 (64-bitars)
 • 64-bitars operativsystem: 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas)
 • Ethernet-kort med 1 Gbit/s rekommenderas (flera nätverkskort och kort med 10 Gbit/s stöds också)

Finns Adobe Media Server som en värdtjänst eller molnbaserad tjänst?

Ja, servern finns hos många ledande nätverk för innehållsleverans liksom hos Amazon Web Services.

Vem är intresserad av Adobe Media Server?

Adobe Media Server kommer att tilltala företag, radio-/tv-bolag och mediedistributionsföretag med stora videobibliotek som ska publiceras till ett stort antal olika enheter, liksom företag som är intresserade av skräddarsydda interaktiva kommunikationsprogram. Adobe Media Server har också stöd för FCC:s krav på undertexter och utökar skyddsalternativen för iOS-appar.

Till början

Produktkonfiguration

Varför ska vi köra Adobe Media Server själv i stället för att använda ett leveransnätverk för premiumvideoströmning?

Det kan vara mer kostnadseffektivt att strömma inifrån det egna nätverket. Ni kan styra åtkomsten och leveranskanalerna samt hantera belastningen i nätverket med Edge- och Origin-konfiguration av Adobe Media Server. Ni kan också distribuera djupgående autentiseringslösningar och interaktiva lösningar som nätverk för innehållsleverans inte har stöd för. Dessutom kan ni använda mer avancerade alternativ för medieleverans, som multicast och kombinerad multicast med krypterad RTMFP.

Har Adobe Media Server stöd för IPV6?

Ja, vi har haft stöd för IPV6 sedan Flash Media Server version 3 (2008).

Varför ska vi välja Adobe Media Server i stället för klonservrar?

 • Dynamisk HTTP-strömning on demand – Ni kan paketera F4F-filer i realtid från befintliga MP4- eller FLV-videofiler, vilket förenklar arbetsflödet för HTTP-leverans och undanröjer behovet av förpaketerat innehåll för Flash Player.
 • Lättanvänt innehållsskydd – Fler än 20 globala leveransnätverk skickar mer än 800 petabyte videodata via Adobe Media Server varje år.
 • Bättre skydd – Ni kan skydda on demand-video och liveströmmar med variabel bithastighet samtidigt till Flash Player-kompatibla enheter och iOS-enheter. Lägg till ännu bättre skydd av digitala rättigheter (DRM, Digital Rights Management) med enhetligt stöd över datorer, enheter och utvalda uppkopplade tv-apparater.
 • Säkrare multicast, inklusive kombinerad multicast – Ni får stöd för video med högre kvalitet i företaget utan att nätverket påverkas, nu med förbättringar som strömreplikering, inspelning på serversidan och återutsändning.
 • En mer robust upplevelse – Med program som Adobe Connect™ och partners som Akamai som hela tiden driver på utvecklingen är Adobe Media Server robust och svårt att efterlikna.
 • Livevideo – Adobe Flash Media Live Encoder har stöd för H.264-liveströmning och DVR-funktioner. Strömning via klonservrar stöds inte med Flash Media Live Encoder.
 • Peer-to-peer-nätverk (P2P) – Ni kan sänka era kostnader för bandbredd genom att använda Flash Player för att distribuera videofilmer och data.
 • UDP-kommunikation – Den här funktionen bidrar med lägre fördröjning i program för realtidskommunikation.
 • Absolut tidskod – Den här funktionen förbättrar synkroniseringsalternativen.
 • SWF-filverifiering – En viktig del i att skydda innehåll och kommunikationsleveranser är att se till att SWF-filerna inte utsätts för risker.

Måste leveransnätverk ha stöd för Adobe Media Server?

Nej. Adobe Media Server kan konfigureras som en fjärrursprungsserver för HTTP-leverans. Om ni inte vill köra er egen ursprungsserver har Adobe ett nära samarbete med ett antal nätverkspartners som erbjuder HTTP-och RTMP-tjänster. Kontakta dem direkt om du vill veta mer om deras erbjudanden.

Har Adobe Media Server stöd för HTML5?

Ja. Adobe Media Server kan leverera innehåll till HTML5 på iOS-enheter med HLS-formatet. För andra webbläsare med stöd för HTML5 kan ni använda Adobe Media Server för progressiv leverans.

Hur många servrar behöver vi för HTTP-strömning?

On demand-paketering i Adobe Media Server har stöd för samtidig paketering av flera hundra filer. När en fil väl har paketerats ligger den kvar i HTTP-cachen till nästa person. I kombination med teknologier för HTTP-cachning (som Varnish eller SQUID) och leveransnätverk ökar skalbarheten dramatiskt. Om ni bara strömmar ett fåtal filer till en stor målgrupp är belastningen på Adobe Media Server liten. Om ni strömmar många olika filer till en målgrupp ökar belastningen på servern. När det gäller iOS-strömning påverkas inte serverkapaciteten. När det gäller strömning med kryptering finns det en gräns för hur många filer som kan paketeras samtidigt.

Är Adobe Media Server skalbart?

Ja, Adobe Media Server har stöd för Edge-cachning för RTMP. Origin- och Edge-arkitekturen tillhandahåller de cachningstjänster som behövs för stora och distribuerade installationer. Ni kan också använda båda dessa versioner för att dela liveströmmar över flera platser för att jämna ut belastningen.

RTMFP-program är nu enklare att skala med nya funktioner för vidarebefordran av introduktioner som innebär att flera servrar kan användas för att hantera en P2P-grupp.

Är Adobe Media Server-program och -konfigurationer kompatibla med Flash Media Server 3, 3.5, 4 eller 4.5?

Adobe Media Server är helt bakåtkompatibelt med version 3, 3.5, 4 och 4.5. Anpassade C++-pluginer som skrivits för 3 eller 3.5 måste kompileras om för distribution i 64-bitarsversionen:

 • ActionScript® på klientsidan: Ni bör testa programmet för att kontrollera kompatibiliteten.
 • ActionScript på serversidan: Begränsade ändringar har gjorts i API:erna på serversidan.
 • Konfigurationsfiler: Konfigurationsfilerna har ändrats avsevärt. Säkerhetskopiera konfigurationsfilerna för den föregående versionen och överför till version 4.5-konfigurationerna.
 • RTMP Origin/Edge: Det går inte att blanda Origin-/Edge-servrar i version 3.x och version 4.5.

Var hittar jag support och underhållsuppgraderingar?

Adobe har ett avtal med Veriskope, leverantör av videoströmningslösningar för medie- och underhållningsbranschen, för att erbjuda fortsatt försäljning och support för Adobe Media Server, SDK:t för RTMP (Real Time Messaging Protocol) och Flash Media Live Encoder.

Veriskope har ensamrätt på återförsäljning av dessa produkter och betjänar kunder som har köpt dem av Veriskope, Adobe eller något annat företag. Kunder som vill köpa, förnya eller uppgradera Adobe Media Server, SDK:t för RTMP (Real Time Messaging Protocol), Flash Media Live Encoder och/eller support för dessa produkter använder den här länken för att kontakta Veriskope.

Till början

Videoströmning

Vilka alternativ finns för att strömma video med Adobe Media Server?

Du kan leverera video på flera sätt i Adobe Media Server. Varje metod har sina fördelar.

Strömningsmetod
Beskrivning
Dynamisk RTMP-strömning (Unicast)
Medieströmning med hög kvalitet och låg fördröjning med stöd för livematerial, on demand-video och helt variabel bithastighet.
RTMPE (krypterad RTMP)
Realtidskryptering av RTMP
RTMFP (multicast)
Krypterad IP-multicast med stöd för både ASM- och SSM-multicast för multicastaktiverade nätverk
RTMFP (P2P)
P2P-livevideoleverans mellan Flash Player-klienter
RTMFP (kombinerad multicast)
IP och P2P samverkar för bättre tjänstekvalitet (QoS) inom företagsnätverk
Dynamisk HTTP-strömning (HDS)
Möjlighet att strömma on demand- och livevideo med variabel bithastighet i standardbaserade MP4-medier via vanliga HTTP-anslutningar
Skyddad dynamisk HTTP-strömning (PHDS)
Realtidskryptering av HDS
HTTP-liveströmning (HLS)
HTTP-strömning till iOS-enheter eller enheter med stöd för HLS-formatet; valfri kryptering med AES128

Har Adobe Media Server stöd för HD-strömning?

Ja. HD-video kan levereras via Flash Player med antingen VP6- eller H.264-kodeken. H.264 kan ge utmärkt kvalitet vid lägre bithastigheter. HD-leverans stöds i både livematerial och on demand-material över alla protokoll. Leverans av HD-video är bäst med dynamisk strömning (RTMP eller HTTP). HD-video strömmas med en bildrutestorlek på antingen 480p eller 720p och med bithastigheter på upp till 2–3 Mbit/s.

Vad är dynamisk strömning?

Adobe Media Server har stöd för dynamisk strömning med mediekodning i flera bithastigheter. Med dynamisk strömning kan du växla smidigt mellan de här videofilerna och se till att tittarna får en upplevelse av hög kvalitet. Dynamisk strömning kan användas med RTMP eller HTTP till Flash Player eller HLS-leverans till Apple iOS.

Vad är multicast?

Adobe Media Server har stöd för strömning och inspelning av livevideo med IP-multicast till Flash Player 10.1 och senare. Multicast är en extremt optimerad metod för leverans av högkvalitetsvideo till en mycket stor målgrupp med i princip ingen påverkan alls på servern när efterfrågan ökar.

Adobe Media Server kan generera multicast från alla RTMP-liveströmmar eller från linjära strömmar på serverbaserade spellistor. Flash Player 10.1 och senare klienter behöver ingen serveranslutning för att ta emot strömmen. Multicast är mycket användbart för storskaliga sändningar i företagsnätverk.

Videospelare som utvecklats med OSMF (Open Source Media Framework) har komplett stöd för IP-multicast.

Med SSM (Source-Specific Multicast, källspecifik flersändning) kan ni generera och konsumera både SSM och ASM (Any-Source Multicast, alla flersändningskällor) och därmed få strömreplikering, inspelning på serversidan och återutsändning över separata multicastkanaler eller RTMFP-grupper. Tack vare stödet för SSM minskar belastningen på nätverket samtidigt som säkerheten för strömmarna förbättras.

Progressiv standardleverans över HTTP verkar billigare. Stämmer det?

Videoströmning via Adobe Media Server har stöd för fler samtidiga högkvalitetsströmmar per server än progressiv nedladdning, eftersom strömning bara levererar den del av videon som efterfrågas. Detta kan spara stora summor när det gäller bandbreddskostnader, vilket mer än väl kan kompensera för kostnaden för Adobe Media Server-licensieringen. Adobe Media Server kan också avgöra vilken som är den optimala strömmen att skicka till en klient, antingen innan strömningen ens startar med inbyggd bandbreddsidentifiering eller under uppspelning med dynamisk RTMP-strömning.

Vilka är fördelarna med dynamisk HTTP-strömning?

Med dynamisk HTTP-strömning kan ni utnyttja befintliga cachningsinfrastrukturer (som leveransnätverk, internetleverantörer, kontorscachning och hemmanätverk). Med det här formatet kan radio-/tv-bolag använda ett fjärrursprung för leverans via flera nätverk och optimera leveransen till mobilenheter.

Hur förbereder vi innehåll för dynamisk HTTP-strömning?

Adobe Media Server har stöd för realtidspaketering för dynamisk HTTP-strömning. Det behövs ingen förpaketering för befintliga MP4-resurser.

För att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt kräver dynamisk strömning (både HTTP och RTMP) följande:

 • De olika innehållsversionerna eller -delarna måste vara synkroniserade (videotidslinjerna måste matcha).
 • Ljud och andra data i de olika innehållsströmmarna måste vara synkroniserat med videodata i samma ström.

Följ de här rekommendationerna när du kodar innehåll för att ge användarna en så smidig upplevelse som möjligt:

 • Se till att videons intervall för nyckelbildrutor (nyckelbildsfrekvens) och bildrutefrekvens är samma för de olika innehållsversionerna. Med ett kortare intervall för nyckelbildrutor kan servern växla ström snabbare, vilket innebär att klienten kan ha en mindre uppspelningsbuffert.
 • Använd bara en bithastighet för ljud.
 • Använd bara en ljudsamplingsfrekvens så långt det är möjligt. För kodning med lägre kvalitet kan du spara bandbredd genom att använda monoljud i stället för stereo.

Går det att strömma till mobilenheter?

Adobe Media Server har heltäckande stöd för alla strömnings- och kommunikationsprotokoll, inklusive multicast på programnivå med peer-to-peer-nätverk (P2P) och skyddad dynamisk HTTP-strömning (PHDS). Det har också stöd för skyddad strömning med adaptiv bithastighet till Apple iOS med HLS-formatet.

Vilken är skillnaden mellan RTMP- och HTTP-strömning?

Med RTMP-strömning upprättas en krypterad session mellan Flash Player-klienten och Adobe Media Server för leverans av video och realtidskommunikation. RTMP kräver en serveranslutning för varje ström som skickas. RTMP-skalning uppnås genom att kedja samman flera servrar för att cacha videoinnehåll. RTMP är kompatibelt med program som utvecklas med Flash Player eller AIR.

HTTP-strömning upprätthåller inte någon permanent anslutning. Video levereras med en serie HTTP-begäranden från spelaren och styrs av manifestfiler. Videon delas upp i en rad mindre filer (som kallas segment eller fragment) som cachelagras i nätverket för att uppnå storskalighet. Skyddsfunktionerna läggs in när filerna paketeras i dessa mindre segment eller fragment.

Adobe Media Server har stöd för två HTTP-filformat: HLS för iOS-enheter och HDS för Flash Player-kompatibla enheter. HTTP-strömning optimeras för mobilleverans med hjälp av cachningsfunktionerna.

Vilken är skillnaden mellan HLS och HDS?

HLS är ett behållarformat som är optimerat för Apple-enheter. Behållaren har stöd för H.264/AAC-kodade video-/ljudfiler och bygger på MPEG-2-transportströmmar (TS). Alla videofiler som skickas till iOS (inklusive AIR för IOS) måste använda det här formatet.

HDS är ett behållarformat som är optimerat för program som körs i Flash Player. Behållaren har också stöd för H.264/AAC-kodade video-/ljudfiler och bygger på MPEG-4-transportströmmar (TS). HDS stöds inte i AIR för iOS.

Varför är H.264- och AAC+-kodekar så viktiga?

Adobe har en av de ledande webbplattformarna för digital medieleverans med heltäckande stöd för standardbaserad H.264. Flash Player har stöd för alla H.264-kodningsprofiler, och kodeken är även inbyggd i maskinvaran hos många mobilenheter och bidrar till en optimal upplevelse utan att dra så mycket batteri.

Ni kan utnyttja samma video- och ljudmaterial över flera enheter, även iOS och sådana som är kompatibla med Flash Player, vilket bidrar till att minska lagrings- och innehållshanteringen. Flash Player 9 och senare versioner har stöd för uppspelning av format som härleds från MPEG-4-behållaren, som F4V, MP4, M4A, MOV, MP4V, 3GP och 3G2 om de innehåller H.264-video och/eller HE-AAC-ljud. iOS och HLS-formatet har stöd för MPEG-2 TS med H.264/AAC-kodekar.

Hur många servrar behöver vi för RTMP (unicast)?

Det finns ingen gräns i programvaran för antalet samtidiga RTMP-strömmar som kan levereras med Adobe Media Server, men konfigurationen, serverns maskinvara och infrastrukturen kan medföra kapacitetsbegränsningar.

Vad kan den inbäddade HTTP-servern göra?

Som standard installerar Adobe Media Server en inbäddad HTTP-server. På så sätt kan ni distribuera SWF- och HTML-filer från samma dator på vilken servern är installerad. Ni kan även distribuera JPEG-filer, GIF-filer och många andra filtyper. HTTP-servern kan också användas för att leverera video- och ljudinnehåll via HTTP om RTMP inte fungerar. Apache-servern har förkonfigurerats som en ursprungsserver för dynamisk HTTP-strömning, så att ni kan leverera on demand-video eller livevideo med variabel bithastighet via den inbäddade servern.

Varför använder Adobe Media Server RTMP och inte RTSP (Real Time Streaming Protocol)?

RTMP möjliggör flervägskommunikation från Flash Player till Adobe Media Server. Med det här protokollet kan klienten styra leveranskvalitet och säkerhet för strömmen. RTMP har olika lägen, bland annat två lägen för kryptering i realtid: SSL (RTMPS) och RTMPE. Det tillåter också program med flervägsinteraktion att skicka data fram och tillbaka. RTSP är ett osäkert envägsprotokoll. Med RTSP krävs alternativa lösningar och arbetsflöden för att skydda innehållet (som DRM). Dessutom går det inte att använda flervägskommunikation med RTSP. När det gäller multicastleverans är RTMFP helt krypterad transport över UDP och fungerar med samma nätverkskonfigurationer som RTSP.

Hur får vi stöd för multicast över WAN-anslutningar?

Ni kan leverera multicast till flera kontor som inte är anslutna med en multicastaktiverad WAN-länk. Detta görs med funktionen för flerpunktspublicering, med vilken Adobe Media Server kan prenumerera på en RTMP-ström från hämtningsservern och återutsända i det lokala nätverket (LAN). För nätverk med en multicastaktiverad WAN-anslutning krävs inga ytterligare servrar.

Vad är multicast ingest?

Med multicast ingest kan Adobe Media Server konsumera, spela in och återpublicera multicastströmmar till ytterligare multicastnätverk – eller gå över till Unicast, dynamisk HTTP-strömning eller till och med HTTP-liveströmning (HLS) för Apple-enheter. Den här funktionen har stöd för IP-multicast, peer-to-peer-nätverk (P2P) och kombinerad multicast, så att ni kan replikera livevideo mer effektivt i nätverket.

Har Adobe Media Server stöd för växling mellan flera kameravinklar?

Ja, ni kan utveckla lösningar som dynamiskt växlar liveströmmar eller förinspelade videoströmmar.

Hur har Adobes P2P stöd för brandväggspassage?

Adobe Media Server kan hantera blockering av portar antingen genom att ”tunnla” strömmar via RTMPT eller genom att automatiskt gå över till HTTP-leverans om strömning inte tillåts av klientens anslutning. Resultatet är en smidig tittarupplevelse, oavsett klient. När det gäller peer-to-peer-nätverk (P2P) kan RTMFP passera de flesta brandväggar och NAT-funktioner.

Går det att strömma både till Apple-enheter och till Flash Player-kompatibla enheter?

Ja, Adobe Media Server kan leverera strömmar med variabel bithastighet samtidigt till iOS. Ni kan strömma till Safari med en HTML5-spelare eller ett Objective C-program (”native”). Ni kan också använda Adobe AIR för iOS för att utveckla en engagerande videoupplevelse på iOS. HLS-strömmar som levereras till iOS-enheter kan skyddas med AES128-kryptering. Både liveströmmar och on demand-strömmar till iOS kan använda det integrerade HTTP-ursprunget.

Går det att strömma till Adobe AIR för iOS?

Ja, ni kan strömma video från Adobe Media Server till AIR för iOS med komplett stöd för maskinvaruacceleration för optimal batterilivslängd. Videofilmerna måste strömmas med Apples HLS-format om funktionen för maskinvaruacceleration ska användas.

Hur integrerar jag annonser i videon?

Det finns många sätt att integrera annonser i videoinnehåll. Om du har en anpassad spelare kan du använda ActionScript för att infoga annonser hur du vill. Du kan till och med integrera med en annonsserver och använda dess funktioner för spårning och hantering. Det är enkelt att integrera med externa annonsnätverk och API:er med OSMF-plugin-arkitekturen.

Annonsinfogning i realtid eller synkroniserade dataledtrådar kan också läggas till i anpassade videospelare med hjälp av de anpassningsbara API:erna för HTTP-paketering i Adobe Media Server, vilket förbättrar leverans och intäkter för video till Flash Player-kompatibla enheter och iOS-enheter.

Hur levererar vi livevideo?

Det bästa sättet att leverera livevideo är genom att sända via Flash Media Live Encoder, ett gratisprogram med vilket ni kan strömma och arkivera video från i stort sett alla källor, från webbkameror till avancerade videokort. Det har stöd för VP6- eller H.264-kodekar och ansluter till Adobe Media Server, som sedan sänder strömmen till anslutna klienter. Ni kan också sända direkt från Flash Player, något som är perfekt för videokonferenser. Flash Player 11 har nu stöd för video med högre kvalitet med H.264-kodning. Ladda ned Flash Media Live Encoder för Mac OS och Windows®.

Går det att använda dynamisk strömning med livevideo?

Ja. Dynamisk strömning har stöd för livevideo för både RTMP- och HTTP-strömning. Du kan använda Flash Media Live Encoder 3.2 för att koda med flera bithastigheter.

Jag har befintligt Windows Media-innehåll. Kan jag strömma det till Flash Player?

Ja. Du måste konvertera Windows Media-innehållet till något av de format som stöds av Flash Player och Adobe AIR. Flera andra företag har stöd för sådana format.

Till början

Skydd av innehåll

Hur skyddar Adobe Media Server mot stöld av strömmar?

Medieströmning via RTMP eller RTMFP, även multicast, skyddar innehåll eftersom mediematerialet inte cachelagras av klienten. Strömmande media som använder progressiv HTTP, dynamisk HTTP-strömning eller HTTP-liveströmning (HLS) kan cachelagras och kräver ytterligare skyddsåtgärder.

Strömkryptering är aktiverat med RTMPE- och RTMFP-protokollen.

Dynamisk HTTP-strömning kan också krypteras i realtid med antingen Adobe Access eller skyddad dynamisk HTTP-strömning med en enkel konfiguration.

Med SWF-filverifiering (med RTMP) kan du försäkra dig om att den videospelare som öppnar videon verkligen är din videospelare och inte en modifierad eller förfalskad version av den. SWF-filverifiering stöds också med innehåll som skyddas av Adobe Access.

HLS-strömning till iOS-enheter kan använda skyddad HLS-strömning och nyckelleverans över SSL. Läs mer i faktabladet.

Hur implementerar vi kryptering och SWF-filverifiering för att skydda innehåll?

Det är enkelt att implementera RTMPE – det räcker att specificera det i anslutningssträngen (till exempel, rtmpe://minFMSserver.com/vod). Ni kan också välja SSL, som kräver ett certifikat. RTMPE kräver inga certifikat.

Implementera SWF-filverifiering för RTMP-anslutningar genom att placera en kopia av SWF-filen eller Adobe AIR-filen på Adobe Media Server. Tack vare de enkla konfigurationsalternativen, bland annat stöd i C++-pluginer, går det lätt att integrera med nätverksmiljön.

Implementera SWF-filverifiering för skyddad dynamisk HTTP-strömning genom att använda verktyget SWFHasher, som installeras med Adobe Media Server, för att placera SWF-hashen i samma katalog som videofilerna. Läs mer i faktabladet.

RTMFP för peer-to-peer-nätverk (P2P) är alltid krypterat.

Har Adobe Media Server stöd för domänkontroll?

Ja, ni kan använda tillåtelselistor/blockeringslistor på domännivå för att skydda innehållet ytterligare från oauktoriserad användning. Multicastströmmar kräver ingen serveranslutning, och därför behövs mer avancerade behörighetskontroller i nätverket eller på klienten.

Vilka andra typer av innehållsskydd har Adobe Media Server?

Med Adobe Media Server och ActionScript på serversidan kan ni verifiera att klienten är auktoriserad att spela upp videon på flera sätt, bland annat med hjälp av hänvisare, domän, IP-adress och till och med Flash Player-version. ActionScript kan användas för att hantera förfrågningar till Adobe Media Server. Ni kan skydda SWF-filer från att återanvändas eller ändras med RTMP och förhindra obehöriga anslutningar med SWF-filverifiering.

Dessutom kan C++ användas för att hantera auktorisering genom att skapa anpassade pluginer för Adobe Media Server. Pluginer kan användas för att integrera nätverket bättre. Ni kan också utnyttja databaser och tjänster för användarhantering, som LDAP, med pluginer. Med Adobe Media Server kan ni skapa C++-pluginer för åtkomst (som autentiseringspluginen för Flash Media Live Encoder).

Media som paketeras med Adobe Access-skydd kan också strömmas med Adobe Media Server.

Var kan jag läsa mer om funktioner för innehållsskydd?

Faktabladet om säkerhet innehåller mer information om dessa och andra metoder för att skydda strömmar, och du kan också läsa mer om Adobe Access-skyddet på produktsidan för Adobe Access.

Till början

Mediekommunikation för utvecklare

Kan jag utveckla kommunikationsprogram för iOS?

Ja. Med AIR för IOS kan du utveckla program för video- och röstchatt som interagerar med Flash Player eller AIR-klienter på andra enheter. Du kan använda RTMP- eller RTMFP-protokoll för kommunikation, och du kan använda den inbyggda kameran på iOS-enheter.

Har Adobe Media Server stöd för videochatt på mobilenheter?

Ja, Adobe Media Server kan användas för medierika program för videochatt med Flash Player 10.1 på enheter som har stöd för kamera och mikrofon. Du kan bygga program för att möjliggöra kommunikation med spelare på datorer eller integrerade kommunikationslösningar. Videochatt aktiveras med RTMP-flervägskommunikation eller det nya P2P-protokollet, RTMFP.

Vilka protokoll har stöd för kommunikation?

De kommunikationsprotokoll som Adobe Media Server har stöd för inkluderar RTMP, RTMFP och SIP. För SIP-kommunikation måste ni installera tillägget Adobe Media Gateway.

Kan jag strömma video från samma server som mitt interaktiva program?

Ja, Adobe Media Server har stöd för både enkla strömningsprogram och anpassade interaktiva program över flera protokoll samtidigt.

Vad behöver jag veta för att bygga interaktiva program?

Om du programmerar för Adobe Flash Professional eller Adobe Flash Builder® och kan ActionScript 1.0, 2.0 eller 3.0, så är det enkelt att komma igång med Adobe Media Server. Du kommer att använda lite fler kommunikationsklasser i koden på både klient- och serversidan i de interaktiva programmen. Bläddra i den omfattande listan över praktiska artiklar och dokumentation på sidan med resurser.

Kan ni ge några exempel på kommunikationsprogram?

Interaktiva program har en stor spännvidd, från enkla videoströmningsprogram och spellistor till funktionsspäckade flervägsprogram för videokonferens med behörighetskontroller, olika rum, textchatt, delade whiteboards och mer. Några andra exempel är:

 • Program för videochatt
 • Program för videomeddelanden
 • VoIP-program
 • Spel för flera spelare
 • Gästböcker
 • Videomeddelanden
 • Enkäter
 • Program för att dela webbkamerabilder
 • Program för att spela in och lyssna på strömmar
 • Video med text- och grafikövertäckning
 • Program för att ladda upp och dela videofilmer
 • Och mycket mera

Det finns några exempelprogram, kompletta med all källkod, i Adobe Media Server Developer Center. De här exemplen ger dig en bättre bild av vad du kan uppnå med Adobe Media Server och hjälper dig att komma igång snabbt med dina egna program.

Om du vill få ännu mer inspiration och användbara kodexempel kan du prova Flash Media Interactive Server Feature Explorer, ett plattformsoberoende datorprogram som bygger på Adobe AIR. Det här programmet har fler än 30 exempel på lösningar för strömning och flervägskommunikation, bland annat exempel på grundläggande serveranslutningar, komplex videoströmning och autentiseringsrutiner. Du kan också lära dig att bygga lösningar för videomeddelanden och VoIP.

Hur kan jag lära mig att bygga interaktiva program?

Det finns en mångsidig utvecklarcommunity och ett stort antal resurser du kan använda för att komma igång med interaktiva program. Det bästa stället att börja på är Adobe Media Server Developer Center.

Vilken utvecklingsmiljö är det?

Adobe Media Server-program kan utvecklas på samma sätt som annat interaktivt material, med antingen Flash Builder eller Flash Professional CS6, där det slutliga programmet distribueras som en SWF-fil. Kod på serversidan kan skrivas med alla textredigerare eller med Flash Builder eller Flash Professional.

Hur felsöker jag interaktiva program?

Adobe har flera olika verktyg och resurser som du kan använda för att se till att dina strömningsprogram och interaktiva program är robusta. Med administrationskonsolen för Adobe Media Server kan du övervaka servern och den fungerar också som felsökare på serversidan. Med det fullmatade administrationsgränssnittet kan du bygga egna, anpassade testprogram. Den interaktiva felsökaren i Flash Professional är också användbar. Dessutom har Adobe en aktuell kunskapsbas på Adobe.com, som uppdateras regelbundet.

Hur använder jag datapush?

Datapush, en unik och kraftfull funktion i Adobe Media Server, aktiveras med delade fjärrobjekt. Delade fjärrobjekt kan innehålla komplexa data, som delas mellan anslutna klienter. Så fort något i dessa data ändras meddelas alla anslutna klienter om ändringen och informationen uppdateras automatiskt. På så sätt kan du skapa avancerade realtidsprogram med funktioner som lageruppdateringar, livechatt, delade whiteboards och mer. För RTMFP-program kan du använda funktioner för sändning/dirigering i P2P-gruppen för att skicka datameddelanden och aktivera robust skalning med nya distribuerade P2P-grupper.

Kan jag spela in H.264-strömmar på servern?

Ja, Flash Media Interactive Server 3.5 och senare har stöd för att spela in strömmar med H.264-kodeken direkt på servern. Arkivera liveströmmar med hög kvalitet så att du snabbt kan distribuera innehållet på begäran när liveeventet är slut, och använd det kostnadsfria F4V-verktyget för förenkling för att förbereda filen för videoredigering med Adobe Premiere Pro CS6. Med nya förbättringar av multicast i Adobe Media Server kan du nu spela in multicastströmmar på serversidan.

Till början