Videoströmning

HLS-filformat för iOS, med stöd för variabel bithastighet

Få stöd för HTTP-liveströmning (HLS), formatet för iOS, direkt i Safari och i andra program, inklusive Adobe AIR® för iOS. HLS-stödet inkluderar variabel bithastighet för både livevideo och on demand-video (VOD) och har även stöd för innehållsskydd med Adobe Access.

HDS-filformat för Flash Player, med stöd för variabel bithastighet

Strömma med dynamisk HTTP-strömning (HDS) med F4F-formatet, som bygger på branschstandarden MPEG-4 och stöds av Flash Player. F4F-stödet inkluderar variabel bithastighet för både livevideo och on demand-video (VOD) och har även stöd för innehållsskydd med Adobe Access.

Ljudextrahering för HTTP

Leverera en ström med bara ljud till mobilenheter i trådlösa nätverk för att förhindra ombuffring och uppfylla Apple App Stores krav på bithastighet för strömmar med bara ljud i en uppsättning media med flera bithastigheter.

Robusta tjänster för medieursprung

Styr arbetsflöden för mediepublicering, lägg in redundans, styr åtkomst och skydd, hantera tjänstekvaliteten (QoS), få tillgång till avancerade videospelarfunktioner och utnyttja molntjänster genom att använda ett eget medieursprung för både Flash Player och iOS HTTP-strömning.

Robust Media Origin

HTTP-ursprungstjänster

Strömma media till alla enheter från en effektiv inbyggd HTTP-server som bygger på Apache.

Serveromdirigering

Förse automatiskt videospelare med nya eller alternativa platser om innehåll saknas med hjälp av inbyggd omdirigering i RTMP, på ungefär samma sätt som HTTP 302-omdirigering.

Återuppkoppling av strömmar

Se till att tittarupplevelsen inte påverkas när anslutningarna hackar genom att fortsätta att spela upp från bufferten medan spelaren återställer anslutningen.

Multicast på programnivå

Minska leveranskostnaden och infrastrukturen för livemedieleverans i massiv skala över interna och offentliga nätverk med P2P-teknologi som är inbyggd i Flash Player.* Robust Media Origin

Kombinerad multicast för Flash Player

Multicast i nätverket för att förbättra kvaliteten och säkerheten hos företagets livevideo med källspecifik multicast (SSM). Kombinera med P2P för att öka räckvidden och minska infrastrukturkostnaden.*

Edge-cachning för RTMP

Maxa nätverket med hjälp av RTMP-cachning för att minska belastningen på ursprungsservern och förbättra tjänstekvaliteten för slutanvändarna. Edge-cachning är en lättanvänd funktion som utökar RTMP-kapaciteten för er serverdistribution.*

On demand-paketering för HTTP

Leverera video med HTTP för Adobe Flash® Player-kompatibla enheter och iOS-enheter utan att behöva förbereda materialet i förväg. On demand-paketering förenklar publiceringen eftersom samma material kan levereras till många typer av enheter med eller utan Flash Player.**

Robust Media Origin


Skydd av innehåll

Token-autentisering

Styr åtkomsten till ert innehåll med server- och spelartokens. Adobe Media Server kan bearbeta tokens mot separata webbtjänster för att godkänna eller neka åtkomst.

Spelarbindning med SWF-filverifiering

Hindra oauktoriserade videospelare från att spela upp videomaterial och minska bandbreddskostnaderna samtidigt som ni skyddar era investeringar. Använd er SWF-videospelare eller ett nytt SWF-hashningsverktyg för att skapa unika krypteringsnycklar för RTMP-, RTMFP- och HTTP-leverans.

Skyddad HTTP-strömning för Apple iOS

Nå en större målgrupp genom att inkludera iOS-enheter med HTTP-liveströmning (HLS). Ni kan leverera och skydda upplevelser med fullständigt variabel bithastighet till iOS-enheter och HTML5-webbläsare med samma medie- och liveströmmar som används för uppspelning i Flash Player. *

Skyddad HTTP-strömning för Flash Player

Skydda och tjäna pengar på era HD-videofilmer med lättanvänt innehållsskydd som bygger på Adobe Access, utan några ytterligare DRM-licensservrar. Hantera stora mängder mediefiler och liveströmmar på ett säkert sätt.*

Skyddad dynamisk HTTP-strömning (PHDS) för Flash Player

Skydda innehåll som strömmas till datorer och andra enheter via HTTP med minskad komplexitet tack vare realtidskryptering, cachningsbar nyckelleverans och spelarbindning.*

Stöd för Adobe Access DRM

Segmentera och kryptera innehåll dynamiskt med Access DRM-policy för HLS på iOS. Använd avancerade affärsregler och policyer för att stödja videoupplevelser i hög kvalitet för livematerial, linjär video och on demand-video tack vare robust DRM-stöd i Adobe Access.*

Spelarbindning med SWF-filverifiering

Hindra oauktoriserade videospelare från att spela upp videomaterial och minska bandbreddskostnaderna samtidigt som ni skyddar era investeringar. Använd er SWF-videospelare eller ett nytt SWF-hashningsverktyg för att skapa unika krypteringsnycklar för RTMP-, RTMFP- och HTTP-leverans.*

Behörighetslistor

Styr åtkomsten till domäner och IP-adresser för att skydda strömmar eller kommunikation med livevideo eller on demand-video.*

Säkert administrationsgränssnitt

Få säker åtkomst till djupgående nyckeltal, ändra konfigurationer och ställ in larm via anpassade gränssnitt med stöd för webbtjänster eller i anpassade Flash Player-gränssnitt, så att ni får avancerad kontroll och integrering.*

Skyddat RTMP-protokoll

Använd skyddad transport för video-, ljud- och datameddelanden till och från Flash Player-kompatibla enheter. RTMP-flervägsprotokollet kan krypteras och tunnlas över HTTP.*

Realtidskryptering för multicast och P2P

Förenkla leverans och skydd av företagets liveevent och kommunikation. Med RTMPE är multicast och P2P-strömning till Flash Player alltid krypterat.*


Serverhantering

64-bitarsprestanda

Maximera serverresurserna med komplett 64-bitarsstöd med större minnescache, bättre nätverksprestanda, mindre störningar och snabbare strömstarter.

Serverloggning

Få de verktyg ni behöver för att spåra och generera rapporter om innehållsleverans, serverprestanda och åtkomst via W3C-kompatibla ASCII-loggar.

Nätverksprioritering för tjänstekvalitet

Öka tjänstekvaliteten (QoS) genom att utnyttja differentierade tjänster för RTMP. Administratörerna kan prioritera RTMP-nätverkstrafik, vilket minskar störningarna som annan nätverksaktivitet kan ge upphov till.

Administrationsverktyg

Övervaka hela serverklustret från ett och samma gränssnitt, så att ni enkelt kan hantera servrar och utföra åtgärder på servrar, strömmar, sessioner och klienter.

Avancerad diskhantering för HTTP

Se till att videomaterialet fortsätter att spelas upp samtidigt som ni hanterar lagringsdiskar tack vare diskhantering för liveströmning via HTTP. Leverera avancerade, interaktiva upplevelser på ett säkert sätt med rullande DVR-fönster, tidsförskjutning och direktrepriser.*

Verktyg för att skapa manifestfiler för flera protokoll

Generera manifestfiler enklare och med färre fel med nya verktyg som undanröjer behovet av att skapa F4M- och M3u8-filer manuellt för leverans av live- och on demand-video till ett stort antal olika enheter.*

Utbyggbar plugin-arkitektur

Använd avancerade behörighetskontroller för att utöka servern för anpassad autentisering, övervakning och medieplatsmappning för robust distribution i hela ert nätverk för innehållsleverans.*

Programmerbar konfiguration

Tack vare programmeringsarkitekturen på serversidan kan ni utveckla anpassade strömnings- och kommunikationstjänster som integreras i nätverket, använda eller styra externa tjänster, skapa spellistor på serversidan och arkivera mediefiler på diskar.*


Kommunikation

Skalbara P2P-introduktionstjänster för Flash Player

Öka kapaciteten och feltoleransen i video- och röstprogram med en ny serverkedjeteknik som gör att operatören kan distribuera P2P-introduktioner via flera servrar.*

Peer-to-peer-nätverk (P2P)

Utveckla spel för flera spelare, softphone-program, appar för röst- och videochattar och andra stora datastyrda program säkert på företaget samtidigt som ni minskar kostnaderna avsevärt via RTMFP-protokollet.*

Ljud- och videoinspelning med hög kvalitet

Skapa nya sociala program och spel med video- och röstkommunikation med högre kvalitet som kan användas på flera olika enheter som har stöd för Flash Player eller Adobe AIR, bland annat Android, iOS och de flesta webbläsare.*


Uppspelning

HD-videoströmning

Leverera HD-video med upp till 1080p och bithastigheter från 700 kbit/s till över 6 Mbit/s med antingen H.264- eller VP6-videokodekarna eller AAC- och MP3-ljudkodekarna.

Snabb bithastighetsväxling

Upplev strömning med fullständigt variabel bithastighet och snabb växling med hög kvalitet på datorer, iOS-enheter och Android-enheter och undvik den hackighet och de fördröjningar som begränsad processorprestanda och bandbredd kan ge upphov till.

Liveströmning med DVR och tidsförskjutning

Ägna mer tid åt livevideoevent och ge tittarna kontroll över liveströmmarna med möjlighet att pausa och söka bakåt, se repriser eller spela upp från start via robust DVR-serverstöd för RMTP, dynamisk HTTP-strömning och HLS för iOS.