https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/primetime-benefits

Annonsering är mer än reklamfilm. Det är möjligheter.

Data är en stor del av den moderna annonseringen. Men bara data räcker inte. Med våra avancerade videoannonser kan ni kombinera data med Adobe Pass-teknologi för att leverera bättre annonsupplevelser till era tittare, bättre resultat till era annonsörer och bättre avkastning för ert annonsutrymme.

En ny annonseringsvärld.

Data och annonseringsteknologi utvecklas oavbrutet och omformar hela reklambranschen. För programmerare och betal-TV-operatörer har det enorma konsekvenser.

Det betyder att era kunder kräver bättre resultat från sina annonsinvesteringar. De vill använda data och modern annonseringsteknologi för att målinrikta sina annonser bättre och öka avkastningen. Dessutom har era målgrupper fler reklamfria alternativ än någonsin att välja mellan. Om ni tvingar dem att titta på för många irrelevanta annonser skapar ni en undermålig upplevelser som riskerar att stöta bort dem.

Men viktigast av allt – ert annonsutrymme för digitalvideo är värdefullt, och ni måste vara säkra på att ni får maximalt utbyte av er demografibaserade annonsförsäljning. Och om er annonsinfogning är opålitlig i komplexa situationer som stora liveevent kan det medföra ett svindlande intäktsbortfall som ni inte kan återta.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe Pass har utformats för att hjälpa er att använda data och banbrytande annonseringsteknologi för att öka avkastningen från ert annonsutrymme för digitalvideo. Det är inte konstigt att vi har lockat till oss några av världens största medieföretag, som nu förlitar sig på Adobe Pass för att leverera målinriktade upplevelser av TV-kvalitet, även vid extremt komplexa och högprofilerade liveevent.

Med Adobe Pass räcker de data ni redan har. Adobe Pass använder Adobe Analytics och maskininlärningen i Adobe Sensei så att ni kan aktivera era egna data och uppnå bättre målinriktning för era annonser. På så sätt kan ni minska slöseriet dramatiskt för videoreklamkampanjer ni säljer mot viktiga demografiska grupper över i stort sett alla enheter.

Tack vare funktioner som dynamisk annonsinfogning och optimering av annonsvaluta kan ni leverera smidiga, personaliserade annonsupplevelser som minskar slöseriet och ökar intäkterna.

Och eftersom vi är en oberoende, utomstående part och inte någon utgivare vet ni att ni kan lita på att vi hjälper er att lyckas.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/primetime