Annonser och prenumerationer som gynnar resultatet.

Annonser och prenumerationer är viktiga inkomstkällor, vare sig ni koncentrerar er på bara en av dem eller arbetar med båda. Oavsett om det handlar om att få fram den perfekta annonsen, leverera betal-TV-innehåll till enbart betalande kunder eller öka intäkterna så kan ni lita på Adobe Primetime.

Bättre målinriktad annonsering betyder bättre avkastning från annonsutrymmet. Och ökade intäkter.

Annonseringen förändras med data och teknologi. Era annonsörer vill målinrikta sina annonser bättre och lyfta avkastningen. Och era målgrupper förväntar sig relevanta annonser och upplevelser med TV-kvalitet. Med Adobe Primetime kan ni använda data för att förbättra annonsutrymmet för er digitalvideo genom att leverera mer riktade annonser. Och då minskar ni slöseriet och ökar avkastningen.

Kunderna till ha TV överallt. Ni vill ha intäkter. Uppnå bådadera med exceptionella prenumerationsupplevelser.

Dagens kunder tittar på TV oavsett var de befinner sig. Deras tittarbeteende är fragmenterat och det är svårt att leverera videoupplevelser av hög kvalitet till dem över alla enheter och plattformar. Dessutom går ni miste om intäkter på grund av oauktoriserad kontodelning. Med de molnbaserade tjänsterna i Adobe Primetime kan ni både skydda och öka era prenumerationsintäkter genom att erbjuda fler TV-alternativ och minska kontodelningen.

Ring oss och prata om vad Adobe Primetime kan göra för ert företag.