Funktioner

Optimering av annonsvaluta

Använd maskininlärning för att minska slöseriet dramatiskt för annonskampanjer ni säljer mot tredje parts mätta demografiska grupper.


Minska slöseriet. Förbättra målinriktningen. Och leverera briljanta annonser.

Det är svårt att förutse vilket annonsutrymme som har störts påverkan på målgrupper som ”vuxna 25–54” eller ”kvinnor 18–49”. För att råda bot på det överlevererar ni ofta exponeringar för att försäkra er om att ni lever upp till era åtaganden. Men det här överdrivna slöseriet har en negativ effekt på avkastningen från ert annonsutrymme och på era intäktsmöjligheter.

Men så behöver det inte vara. Funktionen för optimering av annonsvaluta i Adobe Primetime utnyttjar Adobe Analytics och maskininlärning från Adobe Sensei så att ni kan minska slöseriet över i stort sett alla enheter. Med vår unika metod kan ni aktivera tittardata för era egna målgrupper, vilket ger er betydligt bättre skalning än datasegment från utomstående aktörer. Och det är dessutom enkelt att använda.

Se hur det fungerar.

Tittarbeteende från Adobe Analytics
Funktionen för optimering av annonsvaluta använder era data om tittarbeteende över i princip alla enheter från Adobe Analytics. Därför kan vi också ge er bättre matchningsfrekvenser än andra dataleverantörer.

Maskininlärning via Adobe Sensei
Vi använder maskininlärning för att skapa prediktiva målgruppssegment som är optimerade för tredje parts mätta valutor.

Optimerade målgruppssegment
Vi placerar de optimerade målgruppssegmenten på er videoannonsserver, så att ni kan använda dem precis som vanliga målgruppssegment. Segmenten uppdateras varje dag i takt med att er målgrupp förändras.

Visa relaterade funktioner

Dynamisk annonsinfogning

Skapa smidiga annonsupplevelser utan buffrings- eller uppspelningsproblem och leverera personaliserade annonsupplevelser av TV-kvalitet till era tittare.

Ring oss och prata om vad Adobe Primetime kan göra för ert företag.