linear-gradient(45deg, rgba(206,32,68, 1)15.8%,rgba(22,129,217, 1) 54.4%)

ADOBE PRODUCT ANALYTICS

Nu presenterar vi Adobe Product Analytics.

Adobe förnyar kategorin Product Analytics genom att samla kundreseinsikter i marknadsförings- och produktteam. Optimera produkter för att få den kompletta användarupplevelsen.

Begär en demo

A man and woman looking at a laptop.

Ändamålsenlig analys för produktteam.

Att skapa och underhålla förstklassiga produkter börjar med att produktteamen får insikt i den sammankopplade kundresan. Product Analytics, som bygger på vägledda arbetsflöden för analys, hjälper produktteam att snabbt upptäcka dolda insikter för att leverera personaliserade upplevelser med hjälp av samlade data och kundprofiler.

Ge produktteamen möjlighet att bli mer välinformerade än någonsin – och leverera enastående upplevelser.

Besvara frågor med självhjälpssvar på några sekunder.

Nya guidade analysarbetsflöden hjälper produktteamen att förstå mönstren i användarengagemanget över tid, analysera användarbasens tillväxt, identifiera friktionsområden i en stegsekvens, mäta påverkan av framtida releaser, upptäcka meningsfulla segment för engagemang och mycket mer.

Flerkanalsinsikter som skapar åtgärder.

Nu kan produktteamen se bortom den digitala produkten för att förstå dess inverkan på hela kundresan på ett djupare plan. Den enskilda kundens perspektiv möjliggör sömlösa och personaliserade åtgärder med inbyggda integreringar på Adobe Experience Platform.

Använd en enda lösning för alla team inom organisationen.

Stöd de databehov som analytiker, marknadsförare och produktteam har i en enda analysserie – med hjälp av enhetliga data, målgrupper och mätvärden i alla grupper.

The latest innovations for Adobe Product Analytics

De senaste innovationerna för Adobe Product Analytics

  • Använd analysen av trattfriktionen till att jämföra konverteringsgraden för resor som inkluderar stegvisa alternativ, så att varumärkena kan isolera positiva eller negativa flöden i upplevelsen.
  • Skapa segment i farten, baserat på vissa egenskaper och beteenden med hjälp av beteendekohorter i segmenteringen.
  • Spåra användningstrender för att utvärdera produkten framgång över tid.
  • Utnyttja visningen av kundlojalitetsgraden för att förstå återvändarmönster i appen eller den digitala produkten och få ett bättre förståelse av beteenden och preferenser.
#C9252D
Quickly act on insights for ongoing product optimization.

BÄTTRE TILLSAMMANS

Agera snabbt på insikter för fortlöpande produktoptimering.

Koppla samman Product Analytics med Adobe Journey Optimizer för att stödja förbättrade och tillväxtskapande personaliserade upplevelser i produkten.

  • Förstå de kanaler som leder användarna till er produkt och optimera till definierade nyckeltal.
  • Få snabbare insikter med hjälp av samma plattform och lyssna aktivt efter realtidssignaler för bättre engagemang.
  • Använd flerkanalsdata och samla marknadsförings- och produktteam på en integrerad arbetsyta.
  • Öka prenumerationsintäkterna och minska bortfallet med hjälp av experimenterande, målbaserade engangemangsstrategier och personalisering baserat på innehållsrika kundprofiler.

Läs mer om Journey Optimizer

"Vi är entusiastiska över de funktioner som Adobe Product Analytics erbjuder och potentialen den har att ge våra produktteam möjlighet att får djupa insikter om prenumeranten, samtidigt som teamen samarbetar. Med en samlad bild av kundresan ger Adobe oss verktyg för att bättre förstå våra prenumeranter och förbättra kundupplevelserna för alla våra strömningsprodukter.

Lindsey Weaver, VP för Global Product Analytics, Warner Bros. Discovery

Frågor? Vi har svaren.

Vad är produktoptimering?
Produktoptimering är den pågående processen som steg för steg förbättrar ett erbjudande för att göra det attraktivare för den etablerade kundbasen såväl som för potentiella kunder.
Vad är produktanalys?
Produktanalys hänvisar brett till processen för insamling och analys av produktdata i syfte att kontinuerligt återanvända och förbättra användarupplevelsen och produktprestandan. Programvara för produktanalys ger organisationer möjlighet att se längre än till isolerade data och skaffa sig en enastående snabb förståelse av den kompletta kundresan, vilket accelererar Experience lead-tillväxt..
Hur används guidade arbetsflöden för analys i Adobe Product Analytics?
Adobe Product Analytics ger produktteamen möjlighet att själva ta fram data och insikter om deras produktupplevelse genom guidade arbetsflöden för analys som bygger på kanalöverskridande data i Customer Journey Analytics. Guidad analys är ett rapporteringsformat som ger produktteamen möjlighet att snabbt och på egen hand ta fram den data de behöver, så att de snabbt kan få högkvalitativa insikter och fatta beslut som är mer datadrivna. Tvärfunktionella team kan ansluta för att använda och förstå dessa rapporter i realtid.
Vilka andra Adobe Experience Platform-produkter kan Product Analytics integreras med?
Adobe Product Analytics har inbyggda integreringar i hela Adobe Experience Platform. Specifika integreringar med Adobe Journey Optimizer och Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP) ger produktägare möjlighet att agera omedelbart genom att publicera realtidsmålgrupper för aktivering. När en kampanj har lanserats kan de stänga loopen och mäta hela dess inverkan på sin egen för kontinuerlig optimering.
Vad är en digital kundresa?
En digital kundresa är en serie steg som onlineanvändare tar för att erhålla en produkt eller en tjänst. Kundresan innefattar följande steg: medvetenhet, övervägande, inköp, lojalitet och förespråkande.

Ring oss, så ska vi prata om vad Product Analytics kan göra för ert företag.

Begär en demo