ADOBE PRODUCT ANALYTICS

Nu presenterar vi Adobe Product Analytics.

Adobe förnyar kategorin Product Analytics genom att samla kundreseinsikter i marknadsförings- och produktteam. Optimera produkter för att få den kompletta användarupplevelsen.

Upptäck hur Product Analytics kan hjälpa er.

Ändamålsenlig analys för produktteam.

Att skapa och underhålla förstklassiga produkter börjar med att produktteamen får insikt i den sammankopplade kundresan. Product Analytics, som bygger på vägledda arbetsflöden för analys, hjälper produktteam att snabbt upptäcka dolda insikter för att leverera personaliserade upplevelser med hjälp av samlade data och kundprofiler.


Ge produktteamen möjlighet att bli mer välinformerade än någonsin – och leverera enastående upplevelser.

Besvara frågor med självhjälpssvar på några sekunder.

Nya vägledda analysarbetsflöden hjälper produktteamen att förstå mönstren i användarengagemanget över tid, analysera användarbasens tillväxt, identifiera friktionsområden i en stegsekvens, mäta nya funktioners effekt, upptäcka meningsfulla segment för engagemang och mycket mer.

Flerkanalsinsikter som skapar åtgärder.

Nu kan produktteamen se bortom den digitala produkten för att förstå dess inverkan på hela kundresan på ett djupare plan. Den enskilda kundens perspektiv möjliggör sömlösa och personaliserade åtgärder med inbyggda integreringar på Adobe Experience Platform.

Använd en enda lösning för alla team inom organisationen.

Stöd de databehov som analytiker, marknadsförare och produktteam har i en enda analysserie – med hjälp av konsekventa data, målgrupper och mätvärden i alla grupper.

BÄTTRE TILLSAMMANS

Agera snabbt på insikter för fortlöpande produktoptimering.

Koppla samman Product Analytics med Adobe Journey Optimizer för att stödja förbättrade och tillväxtskapande personaliserade upplevelser i produkten.

 

  • Förstå de kanaler som leder användarna till er produkt och optimera till definierade nyckeltal.
  • Få snabbare insikter med hjälp av samma plattform och lyssna aktivt efter realtidssignaler för bättre engagemang.
  • Använd flerkanalsdata och samla marknadsförings- och produktteam på en integrerad arbetsyta.
  • Öka prenumerationsintäkterna och minska bortfallet med hjälp av experimenterande, målbaserade engangemangsstrategier och personalisering baserat på innehållsrika kundprofiler.

"Vi är entusiastiska över de funktioner som Adobe Product Analytics erbjuder och potentialen den har att ge våra produktteam möjlighet att får djupa insikter om prenumeranten, samtidigt som teamen samarbetar. Med en samlad bild av kundresan ger Adobe oss verktyg för att bättre förstå våra prenumeranter och förbättra kundupplevelserna för alla våra strömningsprodukter.

Lindsey Weaver, VP för Global Product Analytics, Warner Bros. Discovery

Ring oss, så ska vi prata om vad Product Analytics kan göra för ert företag.