https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/product-analytics

Samla teamen så att de kan uppnå samma fördelar.

Adobe tar täten igen. Adobe Product Analytics tillhandahåller data och insikter för alla roller och säkerställer att alla funktioner drar nytta av samma nyckeltal – så att teamen kan se hur olika åtgärder påverkar produkten och företaget.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/is-adobe-right-for-your-biz-gradient

Era kundinriktade funktioner är inte koordinerade. Och det märks.

Kunderna kan inte skilja mellan digitala produkter och marknadsföringskanaler – de känner bara igen er som ett enda företag. De förväntar sig att mobilappen ska veta vilka sidor de besökte på datorn, vilket mejl de klickade på och vilka varor de köpte i butiken – en enda sammanhängande upplevelse.

Att erbjuda en sömlös och personaliserad upplevelse över alla digitala och fysiska kanaler kan löna sig. I en ny rapport konstaterar Forrester att ”företag som har en hög samordningsnivå mellan kundinriktade funktioner, till exempel marknadsföring, kundupplevelse och digitalisering, rapporterar en intäktsökning som är 2,4 gånger högre och en lönsamhet som är 2,0 gånger högre än hos företag med liten eller ingen samordning.”

Det är inte ovanligt att produktteamen använder andra processer, verktyg och data än resten av organisationen för att förstå kunderna bättre. Men hur kan teamen sammanföra sina insikter när de använder separata verktyg och datamängder?

#fafafa

Adobe kan hjälpa er.

Med samlade arbetsflöden, data och kundprofiler kan produktteamen ha ett närmare samarbete med sina motparter inom marknad och kundupplevelser för att koordinera och leverera mer personaliserade upplevelser över alla kanaler.

Genom att använda Product Analytics har teamen tillgång till allt de behöver för att kunna samarbeta bättre, däribland:

Demokratisera insikterna
Ge alla nivåer och funktioner inom organisationen möjlighet att själva inhämta insikter som ger snabbare datadrivna beslut.

Underlätta teamens koordination
Ge tvärfunktionella team möjlighet till sammankoppling och delade insikter i realtid.

Samordna
Utnyttja samlade, enhetliga data i alla team för att främja bra affärsresultat.

Se hur tvärfunktionell koordination används.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/blades/product-analytics-summit-session

#FBFBFB

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/product-analytics