Få ut så mycket som möjligt av era insikter genom kraftfulla integreringar.

Stärk produktteamen för att implementera fortlöpande produktoptimering. Med Adobe kan produktteamen snabbt använda sina insikter genom att utnyttja kraften hos Adobe Experience Platform för att publicera realtidsmålgrupper omedelbart.

Passar Adobe Product Analytics för ert företag? Låt oss ta reda på det.

Vilken nytta har ni av insikter som inte används?

Att få fram insikterna är bara halva jobbet – det är användningen av dessa insikter som utvecklar er verksamhet. Vilken är er aktiveringsstrategi när ni upptäcker en friktionspunkt i kassan? Vilka team sätter ni in när en grupp identifierade inaktiva användare behöver aktiveras via en marknadsföringskanal?

 

Att jobba med tvärfunktionella team som använder olika processer, verktyg, data, mätvärden och kundprofiler är komplicerat och tidsödande. Era användare förväntar sig personaliserade upplevelser i de avgörande ögonblicken. Ert företag kan inte kosta på sig att vänta – ni behöver använda era insikter omgående.

Adobe kan hjälpa er.

Utöver insikterna kan produktteamen utnyttja den fulla kraften hos Adobe Experience Cloud. Genom inbyggda integreringar med Adobe Journey Optimizer och Adobe Real-Time CDP kan produktägare agera omedelbart genom att publicera realtidsmålgrupper för aktivering. När en kampanj har lanserats kan produktteamen sluta cirkeln och utvärdera kampanjens effekt i sin helhet utan att utnyttja analysteamen – och fortsätta att optimera. Stöd tillväxten via upplevelser genom att aktivera produkt-, marknadsförings- och kundupplevelseteam för att samordna processer och använda samma data, mätvärden och kundprofiler.

Kombinera Product Analytics med Journey Optimizer och Real-Time CDP för bättre personaliserade upplevelser i produkten genom att:

  • Förstå kanalerna som leder användarna till er produkt och optimera till definierade nyckeltal.
  • Få snabbare insikter genom att aktivt lyssna på realtidssignaler för bättre engagemang.
  • Använda flerkanalsdata och samla ihop marknadsförings- och produktteamen på en integrerad arbetsyta.
  • Öka prenumerationsintäkterna och minska bortfallet med hjälp av experimenterande, målbaserade engangemangsstrategier och personalisering baserat på innehållsrika kundprofiler.

Se hur insikterna kan användas.

ADOBE SUMMIT-SESSION

A Party of 3: Insikter för analytiker, marknadsförare och produktteam

Upptäck hur samlade arbetsflöden, data och kundprofiler kan ge produktteamen möjlighet till ett närmare samarbete med sina motparter inom marknad och kundupplevelser för att koordinera och leverera mer personaliserade upplevelser över alla kanaler.

Rekommenderas för dig

Upptäck vad Adobe Product Analytics kan göra för ert företag.