ADOBE PRODUCT ANALYTICS

Priser och paket för Adobe Product Analytics.

Product Analytics samlar insikter från era marknadsförings- och produktteam för att förfina och leverera exceptionella kundupplevelser.

Ring oss, så ska vi prata om vad Product Analytics kan göra för ert företag.

Vårt baspaket ger er allt ni behöver.

Product Analytics bygger på Adobe Experience Platform och är oöverträffat – med flerkanalsverktyg som de själva kan använda kan era team snabbt leverera fantastiska upplevelser.

Analyze – De bästa insikterna, snabbt.

Egna snabba insikter från flera kanaler med hjälp av det bästa verktyget för jobbet.

Trender för användarengemang

 •  

Friktionstratt

 •  

Konvertering-över-tid-tratt

 •  

Aktiv användarökning

 •  

Nettoanvändarökning

 •  

Påverkan av funktionslansering

 •  

Påverkan av första användning

 •  

Tidsjämförelse

 •  

Segmentupptäckt

 •  

Avvikelseidentifiering

 •  

Adobe Product Analytics

Samarbeta – stärk teamen.

Med ett konsekvent dataspråk i hela organisationen möjliggörs ett tvärfunktionellt samarbete

Spara och dela

 •  

Öppna i Analysis Workspace

 •  

Få åtkomst till och skapa komponenter

 •  

Adobe Product Analytics

Agera – Datadrivna åtgärder.

Personaliserade upplevelser som drivs av produktsignaler för att främja upplevelsestyrd tillväxt.

Målgruppsaktivering

 •  

Adobe Product Analytics

Styrning – hantera händelser i stor skala.

Konsoliderad datainsamling för produkt, marknad och kundupplevelse.

Konsekvent datavisning med Adobe Customer Journey Analytics

 •  

Adobe Product Analytics

"Vi är entusiastiska över de funktioner som Adobe Product Analytics erbjuder och potentialen den har att ge våra produktteam möjlighet att får djupa insikter om prenumeranten, samtidigt som teamen samarbetar. Med en samlad bild av kundresan ger Adobe oss verktyg för att bättre förstå våra prenumeranter och förbättra kundupplevelserna för alla våra strömningsprodukter.

Lindsey Weaver, VP för Global Product Analytics, Warner Bros. Discovery

Se vad Adobe Product Analytics kan göra för ert företag.