https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/real-time-customer-data-platform

ADOBE REAL-TIME CDP

Sammankopplade kundupplevelser över alla kanaler och när som helst – särskilt i realtid.

Med friktionsfria kundresor kan varumärken göra mer än att bara sälja produkter – de kan lösa kundernas problem, skapa nya möjligheter och föra samman människor. Använd Real-Time CDP för att ta fram meningsfulla upplevelser med realtidsdata, intelligenta arbetsflöden och snabb aktivering så att ni kan förvandla vanliga kunder till realtidsfans.

Market Responsibility - Data collection

Motstridiga upplevelser skadar varumärket

Separata system, inaktuella kundönskemål, fördröjda beteendedata och hackiga upplevelser leder till förlorad försäljning, lägre livstidsvärde för kunder och sämre kundrelationer. Det ger helt enkelt ett dåligt intryck av varumärket.

Behovet av kunddataplattformar för att leverera vältajmade och relevanta upplevelser ökar hela tiden, särskilt i en värld utan cookies, och marknaden svämmar över av alternativ. Många saknar emellertid den helt avgörande möjligheten att både uppdatera i realtid och kommunicera med kunderna på ett meningsfullt sätt. En del har stöd för grundläggande datainsamling och anslutningar, men primitiva verktyg för identitetsmatchning, vilket innebär att kundprofilerna förblir ofullständiga. Andra klarar inte av avancerade användningsområden som flerkanalskampanjer, mångfasetterad segmentering och personalisering i realtid. Och slutligen har en del hundratals integreringar till mål, men i själva verket är många av dem bristfälligt underhållna och skickar begränsade fragment av data.

Feature - Adobe Can Help

Adobe kan hjälpa er

Real-Time CDP har ett lättanvänt gränssnitt med verktyg för avancerad datahantering, kampanjsamordning och kanalöverskridande aktivering som bidrar till ökad personalisering och bättre affärsresultat.

Strömmande datainsamling och användbara kundprofiler matchar personlig information till kundbeteenden i realtid så att ni får en heltäckande bild av varje kund. Med hjälp av artificiell intelligens och datavetenskap byggs anpassade benägenhetsmodeller upp, vilket ger marknadsförarna tillgång till avancerad segmentering och målinriktning. Marknadsförare kan använda en arbetsyta för samordning och färdiga server-till-server-kopplingar för att snabbt kunna planera och aktivera upplevelser för flera mål och enheter så att de når kunderna där de befinner sig ‒ med leverans av personaliserade sammankopplade kundupplevelser på några millisekunder. De kan också mäta resultatet med regelbaserade och avancerade attribueringsmodeller som visar avkastningen för betalda, förtjänade och ägda kanaler eller ta fram anpassade modeller som passar specifika affärsbehov.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/rtcdp-product-cards