ADOBE REAL-TIME CDP-KOPPLINGAR

Samla in, skicka och hantera händelsedata utan avbrott.

Effektivisera hur data samlas in och distribueras till Adobe Experience Platform och andra system och verktyg – som Facebook and Google – samtidigt som webbplatsens prestanda förbättras. Adobe Real-Time CDP-kopplingar låter er omedelbart leverera kraftfulla marknadsföringsupplevelser, till och med i en värld utan cookies.

Begär en demo

En samordningsmotor för realtidsströmning av insamling, personalisering och routning av händelsedata.

De flesta datahanteringsverktyg kan inte hålla jämna steg med en värld där cookiemiljön ständigt förändras, vilket gör personalisering svårare än någonsin. Men med strömmande datainsamling och vidarebefordring av händelser på serversidan gör Adobe Real-Time Customer Data Platform-kopplingar det enkelt att samla in realtidsinsikterna ni behöver för att kunna leverera personaliserade upplevelser i stor skala. Och det innehåller dessutom branschledande sekretess- och säkerhetsverktyg.

Skalbar datainsamling

Skalanpassa med hjälp av Adobe Experience Platform Edge Network, vår skalbara, säkra och optimerade gateway för databegäranden i hela Adobe Experience Cloud och tagghanteringsteknik.

Styrd datahantering

Använd en effektiviserad händelsesamordningsmotor för att samla in, berika och routa webb- och mobilhändelser.

Vidarebefordring av händelser

Samla och vidarebefordra händelsedata sömlöst på serversidan till ett internt datalager eller en tredje part – allt i realtid.

Plug-and-play-tillägg

Dra nytta av ett användbart tilläggsbibliotek med dussintals innovativa tredjepartskopplingar.

En flexibel plattform

Få publicering från början till slut, sofistikerad behörighetstilldelning och verifieringskedjor med ett intuitivt gränssnitt som kan anpassas efter ditt användningsområde.

Snabb implementering

Arbetsflöden som är snabba att komma igång med, plug-and-play-tillägg och en självstudiekurs gör det enkelt att få allt på plats och börja snabbt.

linear-gradient(85deg, rgba(176, 0, 0, 1) 0.0%,rgba(224, 0, 95, 1) 82%)

Vill du veta om Real-Time CDP-kopplingar är rätt för ert företag?

Kom igång

Real-Time CDP-kopplingars funktioner

 1. SDK
 2. Dataströmmar
 3. Vidarebefordring av händelser
 4. Tagghantering
 5. Validering
active tab

Konsolidera era API:er för webb, mobil och server och få snabbare datainsamling.

I Adobe Experience Platforms webb-SDK och Experience Platforms mobil-SDK finns alla Adobes produktbibliotek komprimerade i ett enda utvecklingskit för webb- och mobilplattformar, vilket snabbar upp datainsamlingen.

 • Konsolidera API:er för webb, mobil och server.
 • Implementera med råkod eller taggar via gränssnittet för datainsamling.
 • Konsolidera åtgärderna i en enda ström från enheter på klientsidan till Adobe Experience Edge Network.

Läs mer

Integrera korsfunktionella arbetsflöden.

Dataströmmar skickar era data på serversidan till andra Adobe-produkter, som Adobe Target och Adobe Analytics. Dessa produkter är aktiverade på serversidan utan att ändra på kod på klientsidan via vårt tillförlitliga och globalt distribuerade Edge Network.

Läs mer

Förbered er för en värld utan cookies från tredje part.

Effektivisera datainsamling med vidarebefordring av händelser för att komma runt långsamma webbplatser och appar genom att flytta implementeringar bara för klienter till Adobe-servern.

 • Kombinera våra SDK:er för datainsamling med vårt Edge Network för att möjliggöra världsomspännande datainsamling.
 • Strömma data på händelsenivå från webbläsare och appar till icke-Adobe-destinationer, som Google och Facebook, på några sekunder.
 • Kör små lambda-liknande funktioner för att anropa berikningstjänster eller utföra omvandlingar på Adobes infrastruktur för datainsamling och strömma händelsedata.

Läs mer

Hantera taggar med blixtens hastighet

Förenkla användning och hantering av alla analys-, marknadsförings- och annonseringstaggar som krävs och skapa relevanta kundupplevelser med Adobe Experience Platform-taggar på vår nästa generations tagghanteringsplattform.

 • Konsolidera API:er för webb, mobil och server.
 • Implementera med råkod eller taggar via gränssnittet för datainsamling.
 • Konsolidera åtgärderna i en enda ström från enheter på klientsidan till Edge Network.

Läs mer

Gör datainsamlingen transparent och felsök med en kraftfull felsökningslösning.

Få fullständig insyn med Adobe Experience Platform Assurance, verktyget som låter dig samla in, granska, kontrollera, simulera och validera hur data samlas in på din mobilapp. Förstå vilka Adobe-lösningar som är implementerade och anropen de gör med Adobe Experience Platform Debugger, tillgängligt som ett Chrome- eller Firefox-tillägg. Det hjälper dig även att autentisera med Adobe för att se anrop till Edge Network och åtgärder för att vidarebefordra händelser.

Adobe Experience Platform Assurance

Adobe Experience Platform Debugger

SJÄLVSTUDIEKURS OM DATAINSAMLING

Utforska grunderna i datainsamlingsteknik.

Lär dig om nästa generations webbplatstaggning och mobil-SDK-hantering med våra självstudievideor.

Läs mer

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/rtcdp