https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/real-time-customer-data-platform

ADOBE REAL-TIME CDP

Med patenterade integritets- och säkerhetsverktyg för kunddata kan ni marknadsföra utan bekymmer.

Real-Time CDP säkerställer en ansvarsfull dataanvändning med anpassningsbara dataetiketter, skydd av kunddata och uppföljning i realtid, så att ni kan leverera relevanta kundupplevelser, följa regionala regler och användningspolicyer samt ge kunderna ökad kontroll och transparens.

Market Responsibility - Data collection

Datainsamling kan göra organisationer sårbara

Kunddata är en livsviktig resurs för dagens företag. Tyvärr har datainsamlingen sprungit om integritets- och säkerhetstekniken i många företag, vilket gjort dem sårbara för missbruk. Det här vet konsumenterna och de kräver allt större kontroll över hur deras data används, både när det gäller integritetsregler som GDPR och CCPA och möjligheten att avanmäla sig. Samtidigt måste företagen uppfylla kraven i allt fler interna policyer, avtal och regionala bestämmelser och ändå se till att marknadsförarna får de data de behöver för att ta fram enastående upplevelser.

Många kunddataplattformar på marknaden klarar helt enkelt inte av att säkerställa ansvarsfull dataanvändning. Även om de flesta erbjuder någon form av datahantering saknar de ofta det ramverk för fortlöpande datastyrning i realtid som företag behöver för att ta fram och efterleva de många datapolicyer som måste efterlevas för att kunddatan verkligen ska kunna skyddas.

Feature - Adobe Can Help

Adobe kan hjälpa er

Adobe Real-Time CDP-ramverket för datastyrning ger era kunddata ett starkt skydd, och säkerheten har fått tre patent. Real-Time CDP är den enda kunddataplattformen som ger företag möjlighet att ange policyer för användning och åtkomst.

Med hjälp av fördefinierade och anpassningsbara dataetiketter kan företagen enkelt följa regionala bestämmelser, som GDPR och CCPA, och får samtidigt flexibilitet nog att också följa olika interna policyer, även mellan avdelningar. Det är bara Adobes patenterade verktyg som kan förhindra datamissbruk med varningar i realtid och ett dataspår till källan för missbruket så att det kan stoppas. Och eftersom Adobes Real-Time CDP samlar in strömmande data från flera källor uppdateras information som kundsamtycke, avanmälningar och transaktionsdata i realtid, så att föråldrade upplevelser och dyra misstag förhindras.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/rtcdp-product-cards