Kunddataplattform med realtidsfunktioner

Patenterade integritets- och säkerhetsverktyg så att ni kan marknadsföra med gott samvete.

Vår kunddataplattform med realtidsfunktioner säkerställer ansvarsfull dataanvändning med anpassningsbara dataetiketter och uppföljning i realtid, så att ni kan leverera relevanta kundupplevelser, följa regionala regler och användningspolicyer samt ge kunderna större kontroll och transparens.

Ansvarsfull marknadsföring – datainsamling

Datainsamling kan göra organisationer sårbara

Kunddata är en livsviktig resurs för dagens företag. Tyvärr har datainsamlingen sprungit om integritets- och säkerhetstekniken i många företag, vilket gjort dem sårbara för missbruk. Det här vet konsumenterna och de kräver allt större kontroll över hur deras data används, både när det gäller integritetsregler som GDPR och CCPA och möjligheten att avanmäla sig. Samtidigt måste företagen uppfylla kraven i allt fler interna policyer, avtal och regionala bestämmelser och ändå se till att marknadsförarna får de data de behöver för att ta fram enastående upplevelser.

 

Många kunddataplattformar på marknaden klarar helt enkelt inte av att säkerställa ansvarsfull dataanvändning. Även om de flesta erbjuder någon form av datahantering, så saknar de ofta det ramverk för datastyrning i realtid som företag behöver för att ta fram och efterleva de många datapolicyer som krävs idag.

Funktion – Adobe kan hjälpa till

Adobe kan hjälpa till

Ramverket för datastyrning i Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner är så robust att det har fått tre patent. Det är det enda som företag kan använda för att implementera användnings- och behörighetspolicyer och som innehåller de verktyg som behövs för uppföljning i realtid.

Med hjälp av fördefinierade och anpassningsbara dataetiketter kan företagen enkelt följa regionala bestämmelser, som GDPR och CCPA, och får samtidigt flexibilitet nog att också följa olika interna policyer, även mellan avdelningar. Det är bara Adobes patenterade verktyg som kan förhindra datamissbruk med varningar i realtid och ett dataspår till källan för missbruket så att det kan stoppas. Och eftersom Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner samlar in strömmande data från flera källor uppdateras information som kundsamtycke, avanmälningar och transaktionsdata i realtid, så att föråldrade upplevelser och dyra misstag förhindras.

Rekommenderas för dig

Ring oss och prata om vad Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner kan göra för ert företag.