Priser och paket för Adobe Real-Time CDP

Adobe erbjuder tre olika varianter av Real-Time CDP för alla företag som vill lyfta sin strategi för kundupplevelsehantering med enhetliga marknadsföringsdata.

Att tänka på när det gäller priset

Priset för de olika varianterna beror på följande:

Profilvolym

Priset beror på antalet profiler som ska hanteras. Profilerna tas fram utifrån kända och pseudonyma datakällor i hela organisationen i syfte att samla kunddata och få enhetlig insyn, segmentering och aktivering.

Paket

B2C-version

B2C-versionen (Business-to-Consumer) är avsedd för B2C-varumärken som vill personalisera upplevelser för konsumenter.


B2B-version

B2B-versionen (Business-to-Business) är avsedd för B2B-varumärken som vill personalisera upplevelser för leads och konton.


B2P-version

B2P-versionen (Business-to-Person) är avsedd för varumärken som kombinerar B2C- och B2B-handel och som vill personalisera upplevelser för samma person överallt.


Funktioner

B2C-version

B2B-version

B2P-version

Strömmande datainsamling

grön bock
grön bock
grön bock

Datamappning och XDM-scheman

grön bock
grön bock
grön bock

Användningsklar anslutningskatalog för datakällor och -mål

grön bock
grön bock
grön bock

Adobe Experience Cloud-anslutningar   

grön bock
grön bock
grön bock

Anslutningar för datakällor som inte är Adobes

grön bock
grön bock
grön bock

Anslutningar för datadestinationer som inte är Adobes

grön bock
grön bock
grön bock

Patenterade datastyrningskontroller

grön bock
grön bock
grön bock

Integritetstjänst

grön bock
grön bock
grön bock

Förhandsgranskning och validering av rådata

grön bock
grön bock
grön bock

Stöd för kända och pseudonyma datakällor

grön bock
grön bock
grön bock

Samlade realtidsprofiler för personer

grön bock
grön bock
grön bock

Identitetstjänst (persondata)

grön bock
grön bock
grön bock

Segmenteringstjänst (persondata)

grön bock
grön bock
grön bock

Segmenteringsmatchning (persondata)

grön bock
grön bock

Profilutbyggnad (persondata)

grön bock
grön bock
grön bock

Profilaktiveringstjänst (persondata)

grön bock
grön bock
grön bock

Kontrollpaneler för rapportering och användning

grön bock
grön bock
grön bock

AI för kunder (AI-driven sannolikhetsberäkning med persondata)

grön bock
grön bock
grön bock

Samlade realtidsprofiler för konton

grön bock
grön bock

Identitetstjänst (kontodata)

grön bock
grön bock

Segmenteringstjänst (kontodata)

grön bock
grön bock

Profilutbyggnad (kontodata)

grön bock
grön bock

Profilaktiveringstjänst (kontodata)

grön bock
grön bock

Hybridprofiler för personer (kombinerade B2C- och B2B-data)

grön bock

Ring oss och prata om vad Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner kan göra för ert företag.