Priser och paket för Adobe Real-Time CDP

Adobe erbjuder tre olika varianter av Real-Time CDP för alla företag som vill lyfta sin strategi för kundupplevelsehantering med enhetliga marknadsföringsdata.

Att tänka på när det gäller priset

Priset för de olika varianterna beror på följande:

Profilvolym

Priset beror på antalet profiler som ska hanteras. Profilerna tas fram utifrån kända och pseudonyma datakällor i hela organisationen i syfte att samla kunddata och få enhetlig insyn, segmentering och aktivering.

Paket

B2C-version

B2C-versionen (Business-to-Consumer) är avsedd för B2C-varumärken som vill personalisera upplevelser för konsumenter.


B2B-version

B2B-versionen (Business-to-Business) är avsedd för B2B-varumärken som vill personalisera upplevelser för leads och konton.


B2P-version

B2P-versionen (Business-to-Person) är avsedd för varumärken som kombinerar B2C- och B2B-handel och som vill personalisera upplevelser för samma person överallt.


Funktioner

B2C-version

B2B-version

B2P-version

Tagghantering

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Strömmande datainsamling

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Edge-baserad vidarebefordran av händelser

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Edge-baserade händelsemål

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Adobe Experience Cloud-anslutningar

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Anslutningar för datakällor

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Avancerade anslutningar för datakällor

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Anslutningar för dataaktivering

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Avancerade anslutningar för dataaktivering

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Datamodell och datamappning för upplevelser

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Förhandsgranskning och validering av rådata

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Sandlådor

ingår inte
ingår inte
ingår inte

API-tillgång för automatisering

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Personprofiler i realtid

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Identitetsdiagram och -hantering (persondata)

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Stöd för kända och pseudonyma datakällor

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Avancerad profilsökning (persondata)

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Profilutbyggnad (persondata)

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Datasamtycke och regelefterlevnad

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Patenterade datastyrningskontroller

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Profilsegmentering (persondata)

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Segmenteringsmatchning (persondata)

ingår inte
ingår inte

AI för kunder (persondata)

ingår inte
ingår inte

Profilaktivering (persondata)

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Datautskick i batch

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Kontrollpaneler och insikter för personprofiler

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Kontrollpaneler för övervakning, rapportering och användning

ingår inte
ingår inte
ingår inte

Konto- och möjlighetsprofiler i realtid

ingår inte
ingår inte

Identitetsdiagram och -hantering (kontodata)

ingår inte
ingår inte

Profilutbyggnad (kontodata)

ingår inte
ingår inte

Profilsegmentering (kontodata)

ingår inte
ingår inte

Avancerad profilsökning (kontodata)

ingår inte
ingår inte

Profilaktivering (kontodata)

ingår inte
ingår inte

Matchning av leads och konton

ingår inte
ingår inte

Prediktiv lead- och kontobedömning

ingår inte
ingår inte

Kontrollpaneler och insikter för kontoprofiler

ingår inte
ingår inte

Hybridprofiler för personer (kombinerad B2C och B2B)

ingår inte

B2C-version

B2B-version

B2P-version

Få skräddarsydda priser på Adobe Real-Time CDP.

Prata med oss om hur Adobe Real-Time CDP kan hjälpa dig kombinera alla dina datakällor i kraftfulla kundprofiler som kan användas för att skapa personaliserade upplevelser i stor skala i alla kanaler och på alla enheter.


Ring oss och prata om vad Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner kan göra för ert företag.