Priser och paket för Adobe Real-Time CDP

Adobe erbjuder tre olika varianter av Real-Time CDP för alla företag som vill lyfta sin strategi för kundupplevelsehantering med enhetliga marknadsföringsdata.

Att tänka på när det gäller priset

Priset för de olika varianterna beror på följande:

Profilvolym

Priset beror på antalet profiler som ska hanteras. Profilerna tas fram utifrån kända och pseudonyma datakällor i hela organisationen i syfte att samla kunddata och få enhetlig insyn, segmentering och aktivering.

Paket

B2C-version

B2C-versionen (Business-to-Consumer) är avsedd för B2C-varumärken som vill personalisera upplevelser för konsumenter.

Hämta priser

B2B-version

B2B-versionen (Business-to-Business) är avsedd för B2B-varumärken som vill personalisera upplevelser för leads och konton.

Hämta priser

B2P-version

B2P-versionen (Business-to-Person) är avsedd för varumärken som kombinerar B2C- och B2B-handel och som vill personalisera upplevelser för samma person överallt.

Hämta priser

Funktioner

B2C-version

B2B-version

B2P-version

Tagghantering
x
x
x
Strömmande datainsamling
x
x
x
Edge-baserad vidarebefordran av händelser
x
x
x
Edge-baserade händelsemål
x
x
x
Adobe Experience Cloud-anslutningar
x
x
x
Anslutningar för datakällor
x
x
x
Avancerade anslutningar för datakällor
x
x
x
Anslutningar för dataaktivering
x
x
x
Avancerade anslutningar för dataaktivering
x
x
x
Datamodell och datamappning för upplevelser
x
x
x
Förhandsgranskning och validering av rådata
x
x
x
Sandlådor
x
x
x
API-tillgång för automatisering
x
x
x
Personprofiler i realtid
x
x
x
Identitetsdiagram och -hantering (persondata)
x
x
x
Stöd för kända och pseudonyma datakällor
x
x
x
Avancerad profilsökning (persondata)
x
x
x
Profilutbyggnad (persondata)
x
x
x
Datasamtycke och regelefterlevnad
x
x
x
Patenterade datastyrningskontroller
x
x
x
Profilsegmentering (persondata)
x
x
x
Segmenteringsmatchning (persondata)
x
x
AI för kunder (persondata)
x
x
Profilaktivering (persondata)
x
x
x
Datautskick i batch
x
x
x
Kontrollpaneler och insikter för personprofiler
x
x
x
Kontrollpaneler för övervakning, rapportering och användning
x
x
x
Konto- och möjlighetsprofiler i realtid
x
x
Identitetsdiagram och -hantering (kontodata)
x
x
Profilutbyggnad (kontodata)
x
x
Profilsegmentering (kontodata)
x
x
Avancerad profilsökning (kontodata)
x
x
Profilaktivering (kontodata)
x
x
Matchning av leads och konton
x
x
Prediktiv lead- och kontobedömning
x
x
Kontrollpaneler och insikter för kontoprofiler
x
x
Hybridprofiler för personer (kombinerad B2C och B2B)
x

B2C-version

Hämta priser

B2B-version

Hämta priser

B2P-version

Hämta priser

Få skräddarsydda priser på Adobe Real-Time CDP.

Prata med oss om hur Adobe Real-Time CDP kan hjälpa dig kombinera alla dina datakällor i kraftfulla kundprofiler som kan användas för att skapa personaliserade upplevelser i stor skala i alla kanaler och på alla enheter.

Marketo Configurator
Title
Description