ADOBES KUNDDATAPLATTFORM MED REALTIDSFUNKTIONER

Så jämför sig Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner med andra kunddataplattformar.

Datorskärm som visar tabell

Specifikt skapad för att möjliggöra realtidsåtgärder – Adobe ligger steget före andra CDP:er.

Några leverantörer framhåller realtidsdata, avancerad segmentering och hundratals integreringar. Andra marknadsför funktioner för insikter, kundintegritet och datastyrning. Adobe ger er allt detta och mer därtill.
 

  • En molnbaserad lösning som ger er möjlighet att göra data från hela företaget tillgängliga och användbara i realtid.
  • Möjlighet till kund- och kontoprofiler (B2C och B2B) i realtid för aktivering och personalisering i stor skala.
  • En arkitektur som skapats specifikt för att möjliggöra användningsfall i realtid i stor skala.
  • Verktyg för dataansvariga i marknadsförings- och IT-team som bidrar till att effektivisera datastyrning, respektera kundernas integritet och skydda kunddata – från inhämtning till aktivering-

Detta kan Adobe erbjuda er i jämförelse med andra.

Comparison

Funktioner som några kan göra anspråk på

Andra lösningar

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Komplett kundprofil

Profiler som inte lagrar vare sig kända eller okända data och kan sakna detaljerade datastyrningskontroller, så att de i själva verket bara är förbättrade versioner av befintliga kundvyer.

Med kundprofiler i realtid kan ni använda dynamiska person- och kontoprofiler som utnyttjar både kända och okända data från olika källor, tillsammans med kontroller för integritet, styrning, säkerhet och identitet.

Realtidsdata

Datalatens, batchinhämtning av data och integreringar med partners resulterar i föråldrade kundupplevelser.

Person- och kontoprofiler som är utformade för att ge en dagsaktuell bild av kunden i stället för en två dagar gammal bild och har realtidsströmning via produktifierade anslutningar.

Aktivering av kunddata

Begränsade eller ytliga färdiga integreringar gör det svårt att samarbeta med viktiga partners utan IT-support. Dessutom är åtkomsten till profiler i batchsystem för anpassade integreringar ofta begränsad.

Åtkomst till aktivering av realtids- och batchdata via färdiga B2B- och B2C-kopplingar med strömmande API:er och SDK:er som är tillgängliga för att bygga specialanpassade integreringar med interna eller externa system, beroende på vad som behövs, möjliggör insamling för aktivering på några millisekunder.

Stöd för både B2B och B2C

Andra lösningar saknar kanske stöd för B2B och enhetliga kontoprofiler eller kräver köp av flera kunddataplattformar, vilket ökar både kostnaderna och komplexiteten.

Möjlighet att kombinera konsument- och företagsdata samtidigt i en enda profil med en kunddataplattform som stöder både B2C- och B2B-företag.

Användningsexempel, B2B-data och kontobaserad marknadsföring

Teknologi och datamodeller återanvänds, och brist på samlade kontoprofiler kan allvarligt begränsa skalbarhet, data och användbarhet för B2C- och B2B-användningsfall.

Adobes XDM (Experience Data Model) har skapats särskilt för att stödja för och samla B2B-data i kontoprofiler som omfattar primära dataobjekt, till exempel kundämnen, kontakter, konton, tillfällen och köpgrupper, så att ni kan ta fram kontobaserade upplevelser för affärskunder.

Prediktiva insikter

Begränsade analysmöjligheter i produkten, som ofta kräver externa integreringar eller datavetenskapstillägg för att möjliggöra Business Intelligence och analys. Registrering av nya besökare skapas kanske efter sessionen, vilket innebär att händelser inte kan personaliseras under sessionen.

Realtidsdrivna AI-insikter aktiveras i produkten på profilnivå och ger er möjlighet att förbättra segmentering, personalisering och B2C- och B2B-säljtillfällen genom prediktiv benägenhetsbedömning och kontextuella insikter, vilket fördjupar er kundförståelse.

Säkra och ansvarsfulla data

Är kanske beroende av att användare utför datastyrningsåtgärder innan data tas in i kunddataplattformen, vilket leder till fördröjningar och förhindrar realtidsupplevelser.

Möjlighet att utnyttja ett inbyggt, patenterat ramverk för dataanvändningsetikettering och policyanvändning, förbättrade alternativ för dataminimering och stöd för förordningsberedskap, till exempel att respektera de registrerades önskemål i stor skala i enlighet med definitionen i GDPR.

Koppling till Adobe-program

Andra lösningar prioriterar kanske inte integreringar med Adobe-program, vilket resulterar i att mer kod behöver hanteras och att fördröjningar och potentiellt duplicerade arbetsflöden mellan systemen kan uppstå.

Inbyggda integreringar med Adobe-program som är utformade för att effektivisera driftsättning och dataöverföring, förenkla inloggningen och tillhandahålla enhetliga gränssnittsupplevelser.

Koppling till tredjepartsprogram

Begränsade färdiga kopplingar och batchfunktioner för att utveckla anpassade integreringar begränsar urvalet av datakällor för inhämtning och personaliseringsmål.

Inbyggda integreringar för källa och destination med ledande leverantörer över bland annat CRM, molnlagring, databaser, analys, annonsering och mobilt engagemang. API:er som är tillgängliga för att bygga anpassade integreringar med ytterligare interna och externa system.

Avancerad IT-support

Krävande önskemål från marknadsföringsteam och tekniska integreringar kan överbelasta IT-personalen och de ekonomiska resurserna.

Inbyggda integreringar med befintlig teknologi som är utformade för att effektivisera marknadsförarnas arbetsflöden och frigöra IT-personal och resurser för att kunna fokusera på andra strategiska projekt.

Stöd för partnerdata

Många saknar de etablerade relationer eller datastyrningsfunktioner som krävs för att stödja partnerdataförbättringar.

Marknadsför med Real-Time CDP och med partnergenererade profiler för potentiella kunder och partner-ID:n för att nå nya kunder och förbättra egna data.

Skapa och hantera målgrupper

Begränsade källor och mål, begränsat stöd för såväl B2C- som B2B-kunder och begränsade hastigheter skapar fördröjning när det handlar om att skapa och hantera målgrupper.

Skapa och hantera användbara målgrupper för hela organisationen, på ett och samma ställe och från valfria källor, med standardkontroller.

Kontobaserad segmentering

Många påstår sig ha funktioner som stöder B2B-datahantering, men har i själva verket bara de grundläggande funktionerna för kunddataplattformar.

Segmentera målgrupper för konton med samlade data för personer, konton och möjligheter så att ni kan skapa detaljerade och korrekta målgruppssegment i realtid för kontobaserad marknadsföring.

Detta kan Adobe erbjuda er i jämförelse med andra.

Andra lösningar

Profiler som inte lagrar vare sig kända eller okända data och kan sakna detaljerade datastyrningskontroller, så att de i själva verket bara är förbättrade versioner av befintliga kundvyer.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Med kundprofiler i realtid kan ni använda dynamiska person- och kontoprofiler som utnyttjar både kända och okända data från olika källor, tillsammans med kontroller för integritet, styrning, säkerhet och identitet.

Andra lösningar

Datalatens, batchinhämtning av data och integreringar med partners resulterar i föråldrade kundupplevelser.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Person- och kontoprofiler som är utformade för att ge en dagsaktuell bild av kunden i stället för en två dagar gammal bild och har realtidsströmning via produktifierade anslutningar.

Andra lösningar

Begränsade eller ytliga färdiga integreringar gör det svårt att samarbeta med viktiga partners utan IT-support. Dessutom är åtkomsten till profiler i batchsystem för anpassade integreringar ofta begränsad.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Åtkomst till aktivering av realtids- och batchdata via färdiga B2B- och B2C-kopplingar med strömmande API:er och SDK:er som är tillgängliga för att bygga specialanpassade integreringar med interna eller externa system, beroende på vad som behövs, möjliggör insamling för aktivering på några millisekunder.

Andra lösningar

Andra lösningar saknar kanske stöd för B2B och enhetliga kontoprofiler eller kräver köp av flera kunddataplattformar, vilket ökar både kostnaderna och komplexiteten.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Möjlighet att kombinera konsument- och företagsdata samtidigt i en enda profil med en kunddataplattform som stöder både B2C- och B2B-företag.

Andra lösningar

Teknologi och datamodeller återanvänds, och brist på samlade kontoprofiler kan allvarligt begränsa skalbarhet, data och användbarhet för B2C- och B2B-användningsfall.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Adobes XDM (Experience Data Model) har skapats särskilt för att stödja för och samla B2B-data i kontoprofiler som omfattar primära dataobjekt, till exempel kundämnen, kontakter, konton, tillfällen och köpgrupper, så att ni kan ta fram kontobaserade upplevelser för affärskunder.

Andra lösningar

Begränsade analysmöjligheter i produkten, som ofta kräver externa integreringar eller datavetenskapstillägg för att möjliggöra Business Intelligence och analys. Registrering av nya besökare skapas kanske efter sessionen, vilket innebär att händelser inte kan personaliseras under sessionen.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Realtidsdrivna AI-insikter aktiveras i produkten på profilnivå och ger er möjlighet att förbättra segmentering, personalisering och B2C- och B2B-säljtillfällen genom prediktiv benägenhetsbedömning och kontextuella insikter, vilket fördjupar er kundförståelse.

Andra lösningar

Är kanske beroende av att användare utför datastyrningsåtgärder innan data tas in i kunddataplattformen, vilket leder till fördröjningar och förhindrar realtidsupplevelser.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Möjlighet att utnyttja ett inbyggt, patenterat ramverk för dataanvändningsetikettering och policyanvändning, förbättrade alternativ för dataminimering och stöd för förordningsberedskap, till exempel att respektera de registrerades önskemål i stor skala i enlighet med definitionen i GDPR.

Andra lösningar

Andra lösningar prioriterar kanske inte integreringar med Adobe-program, vilket resulterar i att mer kod behöver hanteras och att fördröjningar och potentiellt duplicerade arbetsflöden mellan systemen kan uppstå.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Inbyggda integreringar med Adobe-program som är utformade för att effektivisera driftsättning och dataöverföring, förenkla inloggningen och tillhandahålla enhetliga gränssnittsupplevelser.

Andra lösningar

Begränsade färdiga kopplingar och batchfunktioner för att utveckla anpassade integreringar, minska omfattningen på datakällor att hämta in eller mål för personalisering.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Inbyggda integreringar för källa och destination med ledande leverantörer över bland annat CRM, molnlagring, databaser, analys, annonsering och mobilt engagemang. API:er som är tillgängliga för att bygga anpassade integreringar med ytterligare interna och externa system.

Andra lösningar

Stora marknadsföringsönskemål och tekniska integreringar kan överbelasta IT-personalen och de ekonomiska medlen.

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP)

Inbyggda integreringar med befintlig teknologi som är utformade för att effektivisera marknadsförarnas arbetsflöden och frigöra IT-personal och resurser för att kunna fokusera på andra strategiska projekt.

Gartner utnämner Adobe till ledare i sin rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms från 2023 för 6:e året i rad.

Gartner

Motorn bakom dagens realtidsupplevelser hos världens största varumärken.

Major League Baseball-logotyp
Panera Brand-logotyp
Coles-logotyp
Henkel-logotyp

Varumärken och copyright för Major League Baseball används med tillåtelse från Major League Baseball. Besök MLB.com.

Ring oss och prata om vad Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner kan göra för ert företag.