Kunddataplattform med realtidsfunktioner

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner jämförd med andra dataplattformar.

Med Adobes kunddataplattformmed realtidsfunktioner får ni kundinsikter och datauppdateringar i realtid som ingen annan kan erbjuda

Comparison

Frågor

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder

Vad andra lösningar har att erbjuda

Hur fullständig är profilen?

Dynamiska person- och kontoprofiler utnyttjar både kända och okända data från alla källor, försedda med avancerade integritets- och identitetskontroller – allt med hjälp av kundprofiler i realtid.

Varken kända eller okända data lagras i profilerna och de saknar detaljerade datastyrningskontroller, så de är i själva verket bara förbättrade versioner av befintliga kundvyer.

Kan det användas både för vår B2C- och B2B-verksamhet?

Kombinera konsument- och företagsdata samtidigt i en enda profil med en kunddataplattform som har stöd för både B2C- och B2B-företag.

Saknas stöd för B2B och enhetliga kontoprofiler eller kräver köpet flera kunddataplattformar och/eller flera instanser, något som ökar både kostnaderna och komplexiteten.

Kan vi koppla in andra Adobe-program?

Oöverträffade inbyggda integreringar med Adobe-program ger smidig driftsättning och dataöverföring, enkel inloggning samt enhetliga gränssnittsupplevelser.

Ytliga integreringar med Adobe-program leder till mer kod att hantera, fördröjningar och potentiellt duplicerade arbetsflöden mellan systemen.

Hur kan jag försäkra mig om att det har stöd för våra B2B-data och vår kontobaserade marknadsföring?

Adobes branschledande XDM (Experience Data Model) har byggts från grunden särskilt för att ha stöd för och samla B2B-data i kontoprofiler som omfattar primära dataobjekt, som leads, kontakter, konton, möjligheter, köpgrupper och mer, så att ni kan ta fram kontobaserade upplevelser för affärskunder.

Återanvänd teknologi samt återanvända affärs- och datamodeller som dramatiskt begränsar skalbarhet, data och användning inom både B2B- och B2C-områdena och dessutom saknas enhetliga kontoprofiler.

Hur färska är data?

Person- och kontoprofilerna bygger på en dagsaktuell bild av kunden i stället för en två dagar gammal bild och har realtidsströmning via produktifierade anslutningar.

Kundupplevelserna är inaktuella på grund av datafördröjning, batchdatainhämtning och realtidsintegreringar med viktiga partners.

Hur kan jag aktivera mina kunddata?

Alternativ för realtids- och batchdataaktivering via färdiga B2B- och B2C-kopplingar med strömnings-API:er och -SDK:er tillgängliga för att bygga specialanpassade integreringar med interna eller externa system beroende på vad som behövs.

Begränsade eller ytliga färdiga integreringar gör det svårt att samarbeta med viktiga partners utan att ta hjälp av IT-avdelningen. Begränsad åtkomst till profiler i batch för anpassade integreringar.

Hur mycket kommer det att belasta mitt IT-team?

Färdiga integreringar med befintlig teknikutrustning ger marknadsförare effektiva arbetsflöden och ger IT-avdelningen mer tid över för andra strategiska projekt.

Djupare integrering kan vara resurskrävande och generera en strid ström av förfrågningar till IT-teamet.

Hur ser jag till att data används på ett ansvarsfullt sätt?

Patenterade verktyg för att hantera policyer för datastyrning bidrar till att säkerställa efterlevnaden och ge kontroll över känsliga kunddata.

Är beroende av att användare utför datastyrningsåtgärder innan data tas in i kunddataplattformen, vilket leder till fördröjningar och förhindrar realtidsupplevelser.

Kan vi koppla in andra Adobe-program?

Färdiga käll- och målintegreringar med ledande leverantörer inom CRM, molnlagring, databaser, analys, annonsering, mobilengagemang med mera, med API:er tillgängliga för att bygga specialanpassade integreringar med ytterligare interna och externa system.

Begränsade färdiga kopplingar och batchfunktioner för att utveckla anpassade integreringar, minska omfattningen på datakällor att hämta in eller mål för personalisering.

Med Adobes kunddataplattform får ni kundinsikter och datauppdateringar i realtid som ingen annan kan erbjuda

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Dynamiska profiler utnyttjar både kända och okända data från alla källor, försedda med avancerade integritets- och identitetskontroller – allt med hjälp av kundprofiler i realtid.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Varken kända eller okända data lagras i profilerna och de saknar detaljerade datastyrningskontroller, så de är i själva verket bara förbättrade versioner av befintliga kundvyer.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Kombinera konsument- och företagsdata samtidigt i en enda profil med en kunddataplattform som har stöd för både B2C- och B2B-företag.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Saknar stöd för B2B och enhetliga kontoprofiler eller kräver köp av flera kunddataplattformar, något som ökar både kostnaderna och komplexiteten.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Oöverträffade inbyggda integreringar med Adobe-program ger smidig driftsättning och dataöverföring, enkel inloggning samt enhetliga gränssnittsupplevelser.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Ytliga integreringar med Adobe-program leder till mer kod att hantera, fördröjningar och potentiellt duplicerade arbetsflöden mellan systemen.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Adobes branschledande XDM (Experience Data Model) har byggts från grunden särskilt för att ha stöd för och samla B2B-data i kontoprofiler som omfattar primära dataobjekt, som leads, kontakter, konton, möjligheter, köpgrupper med mera, så att ni kan ta fram kontobaserade upplevelser för affärskunder.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Återanvänd teknologi samt återanvända affärs- och datamodeller som dramatiskt begränsar skalbarhet, data och användning inom både B2B- och B2C-områdena och dessutom saknas enhetliga kontoprofiler.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Person- och kontoprofilerna bygger på en dagsaktuell bild av kunden i stället för en två dagar gammal bild och har realtidsströmning via produktifierade kopplingar.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Kundupplevelserna är inaktuella på grund av datafördröjning, batchdatainhämtning och realtidsintegreringar med viktiga partners.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Alternativ för realtids- och batchdataaktivering via färdiga B2B- och B2C-kopplingar med strömnings-API:er och -SDK:er tillgängliga för att bygga specialanpassade integreringar med interna eller externa system beroende på vad som behövs.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Begränsade eller ytliga färdiga integreringar gör det svårt att samarbeta med viktiga partners och ställer krav på IT-support. Begränsad åtkomst till profiler i batch för anpassade integreringar.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Färdiga integreringar med befintlig teknikutrustning ger marknadsförare effektiva arbetsflöden och ger IT-avdelningen mer tid över för andra strategiska projekt.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Djupare integrering kan vara resurskrävande och generera en strid ström av förfrågningar till IT-teamet.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Patenterade verktyg för att hantera policyer för datastyrning bidrar till att säkerställa efterlevnaden och ge kontroll över känsliga kunddata.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Är beroende av att användare utför datastyrningsåtgärder innan data tas in i kunddataplattformen, vilket leder till fördröjningar och förhindrar realtidsupplevelser.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Färdiga käll- och målintegreringar med ledande leverantörer inom CRM, molnlagring, databaser, analys, annonsering, mobilengagemang med mera, med API:er tillgängliga för att bygga specialanpassade integreringar med ytterligare interna och externa system.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Begränsade färdiga kopplingar och batchfunktioner för att utveckla anpassade integreringar, minska omfattningen på datakällor att hämta in eller mål för personalisering.

Rekommenderas för dig

Ring oss och prata om vad Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner kan göra för ert företag.