Kunddataplattform med realtidsfunktioner

Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner jämfört med andra.

De unika fördelarna med en kunddataplattform med realtidsfunktioner som Adobes kunder uppskattar mest

Comparison

Vanliga frågor

Fördelar med en kunddataplattform med realtidsfunktioner

Risk med andra leverantörer

Hur fullständig är profilen?

Dynamiska person- och kontoprofiler utnyttjar både kända och okända data från alla källor, försedda med avancerade integritets- och identitetskontroller – allt med hjälp av kundprofiler i realtid.

Varken kända eller okända data lagras i profilerna och de saknar detaljerade datastyrningskontroller, så de är i själva verket bara förbättrade versioner av befintliga kundvyer.

Kan det användas både för vår B2C- och B2B-verksamhet?

Kombinera konsument- och företagsdata samtidigt i en enda profil med en kunddataplattform som har stöd för både B2C- och B2B-företag.

Saknas stöd för B2B och enhetliga kontoprofiler eller kräver köpet flera kunddataplattformar och/eller flera instanser, något som ökar både kostnaderna och komplexiteten.

Kan vi koppla in andra Adobe-program?

Om ni kopplar in program från Adobe får ni ännu bättre funktioner för identitetshantering så att ni kan säkerställa att profiler, segmentering, målinriktning och personalisering stämmer över alla anslutna kanaler.

Begränsningar och felaktigheter inom identitetshantering över anslutna källor och mål, beroende på att det saknas en samlad plattform och på grund av att olika applikationer inte byggts för att samköras har anslutits.

Hur kan jag försäkra mig om att det har stöd för våra B2B-data och vår kontobaserade marknadsföring?

Adobes branschledande XDM (Experience Data Model) har byggts från grunden särskilt för att ha stöd för och samla B2B-data i kontoprofiler som omfattar primära dataobjekt, som leads, kontakter, konton, möjligheter, köpgrupper och mer, så att ni kan ta fram kontobaserade upplevelser för affärskunder.

Återanvänd teknologi samt återanvända affärs- och datamodeller som dramatiskt begränsar skalbarhet, data och användning inom både B2B- och B2C-områdena och dessutom saknas enhetliga kontoprofiler.

Hur färska är data?

Person- och kontoprofilerna bygger på en dagsaktuell bild av kunden i stället för en två dagar gammal bild och har realtidsströmning via produktifierade anslutningar.

Kundupplevelserna är inaktuella på grund av datafördröjning, batchdatainhämtning och realtidsintegreringar med viktiga partners.

Hur kan jag aktivera mina kunddata?

Tack vare dataaktivering i realtid via färdiga B2C- och B2B-kopplingar kan ni leverera personaliserade person- och kontobaserade upplevelser i stor skala.

Begränsade färdiga integreringar gör det svårt att samarbeta med viktiga partners och ställer krav på IT-support.

Kan det hantera min branschs komplexitet?

Hantera de största och mest komplexa kundresorna samtidigt som ni hanterar miljarder kunddatapunkter, profiler och segment.

Begränsade användningsområden – som aktivering av betalda medier eller varumärkeslojalitet – eller begränsad erfarenhet av affärskunder innebär otillräcklig support.

Hur mycket kommer det att belasta mitt IT-team?

Sömlös integrering med era befintliga lösningar ger marknadsförare mer frihet och IT-avdelningen mer tid åt annat, allt med hjälp av AI och maskininlärning.

Djupare integrering kan vara resurskrävande och generera en strid ström av förfrågningar till IT-teamet.

Hur försäkrar jag mig om att insamlade data är skyddade?

Med hjälp av verktyg för att hantera datastyrningspolicyer kan ni försäkra er om att ni följer regionala eller interna regler och har kontroll över personligt identifierbar information.

Förlitar sig på att ägarna till kunddataplattformen utför datastyrningsuppgifter innan data hämtas till kunddataplattformen.

Med Adobes kunddataplattform får ni kundinsikter och datauppdateringar i realtid som ingen annan kan erbjuda

Vad andra lösningar har att erbjuda
Varken kända eller okända data lagras i profilerna och de saknar detaljerade datastyrningskontroller, så de är i själva verket bara förbättrade versioner av befintliga kundvyer.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Dynamiska profiler utnyttjar både kända och okända data från alla källor, försedda med avancerade integritets- och identitetskontroller – allt med hjälp av kundprofiler i realtid.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Kundupplevelserna är inaktuella på grund av datafördröjning, batchdatainhämtning och realtidsintegreringar med viktiga partners.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Profilerna bygger på en dagsaktuell bild av kunden i stället för en två dagar gammal bild och har realtidsströmning via produktifierade anslutningar.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Begränsade färdiga integreringar gör det svårt att samarbeta med viktiga partners och ställer krav på IT-support.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Tack vare dataaktivering i realtid med färdiga anslutningar kan ni leverera personaliserade upplevelser i stor skala.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Begränsade användningsområden – som aktivering av betalda medier eller varumärkeslojalitet – eller begränsad erfarenhet av affärskunder innebär otillräcklig support.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Hantera de största och mest komplexa kundresorna samtidigt som ni hanterar miljarder kunddatapunkter, profiler och segment.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Djupare integrering kan vara resurskrävande och generera en strid ström av förfrågningar till IT-teamet.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Tack vare smidig integrering med befintliga tekniklösningar får marknadsförarna större frihet samtidigt som IT-avdelningen avlastas – allt med hjälp av AI och maskininlärning.

Vad andra lösningar har att erbjuda
Förlitar sig på att ägarna till kunddataplattformen utför datastyrningsuppgifter innan data hämtas till kunddataplattformen.

Vad vår kunddataplattform med realtidsfunktioner erbjuder
Med hjälp av verktyg för att hantera datastyrningspolicyer kan ni försäkra er om att ni följer regionala eller interna regler och har kontroll över personligt identifierbar information.

Rekommenderas för dig

Blogg

Kunddataplattformens grunder

Läs dessa vanliga frågor och svar med Matt Skinner, produktmarknadsförare på Adobe, och lär dig grunderna om CDP:er och varför de är så viktiga.

Blogg

En kunddataplattform med realtidsfunktioner för kundupplevelser i realtid

Kombinera kända och okända data för att skapa individualiserade och personaliserade upplevelser över alla kanaler.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.