Kunddataplattform med realtidsfunktioner

Se till att ni vet vilka era kunder är och vad de är ute efter.

Med vår kunddataplattform med realtidsfunktioner får marknadsförarna tillgång till IT-funktioner. Samla in, hantera och matcha data – även personligt identifierbar information – på ett säkert sätt från alla källor till en enda enhetlig profil med realtidsinsikter, som kan användas för personalisering, segmentering och aktivering över alla kanaler och i stor skala.

Funktion – Enhetlig profil

Realtidsprofiler är så mycket mer än bara profiler.

Marknadsföring idag handlar om individuell personalisering med snabba reflexer – och det måste fungera i stor skala. För att klara av den utmaningen måste marknadsförarna förstå inte bara kundernas behov och önskemål, utan även deras beteenden och i slutänden också ”vilka de egentligen är”. Även om en stor del av alla data finns ”där ute” är det svårt för marknadsförarna att samla in fragmenterade data från skilda system och källor för att skapa meningsfulla profiler, som kan användas för att leverera upplevelser som är relevanta för sammanhanget och gör skillnad.

Marknadsförarna sätter sin tillit till kunddataplattformarna, eftersom de klarar av att kombinera olika datakällor till kända kundprofiler. Men som Forrester påpekar saknar många kunddataplattformar avgörande funktioner för identitetsmatchning, datahygien och samordnad flerkanalsmarknadsföring, vilket medför att marknadsförarna måste hantera dubbletter och inaktuell information som i sin tur ökar risken för datamissbruk.

Funktion – Adobe kan hjälpa till

Adobe kan hjälpa till

Tack vare vår kunddataplattform med realtidsfunktioner kan marknadsförarna dra maximal nytta av sina kunddata med användbara profiler, som uppdateras i realtid och kan aktiveras direkt över alla kanaler och enheter.

Profilen byggs upp genom att data från alla kundkontaktytor integreras så att personligt identifierbar information från källor som CRM-system och lojalitetsprogram kombineras med okända användardata, som webbsökningar, annonsklickningar och enhets-ID:n. Profilen fördjupas sedan med strömmande uppdateringar, utbyggnadsfunktioner utan cookies och verktyg för datarensning och identitetsmatchning, så att ni kan skapa en detaljerad, aktuell och samlad identitet. Den här profilen kan användas för att leverera individuella, vältajmade upplevelser eller för att skapa segment utifrån specifika användningsområden. Slutligen bevaras sekretessen för privata kunddata med hjälp av säkerhets- och integritetsverktyg, som underlättar efterlevnaden av regionala och interna datapolicyer.

Utforska fler fördelar

Funktion – Ansvarsfull marknadsföring

Ansvarsfull marknadsföring

Sammankopplade upplevelser

Funktion – Sammankopplade upplevelser

Rekommenderas för dig

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.