Hur Adobe Target står sig jämfört med konkurrenterna vad gäller personaliseringslösningar.

Vi vet att ni måste fatta det bästa möjliga beslutet. Här får ni en tydligare bild av hur Adobe Target skiljer sig från andra produkter på marknaden så att ni kan jämföra Adobe Target med andra alternativ.

Hämta vår kostnadsfria guide om de viktigaste utvärderingskriterierna när ni väljer en personaliseringslösning.

Alla andra

Adobe Target

Testning och personalisering

De erbjuder grundläggande A/B-testning och manuell målgruppsinriktning med begränsade data.

Vi erbjuder ett stort antal alternativ för A/B-tester och multivariata tester, automatiska tester samt både regelbaserad och AI-driven personalisering.

Flerkanalsfunktioner

De har begränsat stöd för flera kanaler med isolerade datalager och funktioner som kräver olika implementeringar.

Vi ger er en enda leveransplattform och en global arkitektur, som gör att det går lika lätt att optimera för mobiler, sakernas internet, callcenter eller offlineanvändning som för webben.

Samlade kundprofiler

De ger er bara en handfull vanliga attribut för en viss kanal, som inte kopplar samman kundresorna över alla enheter.

Vår öppna och progressiva profil inkluderar flera hundra färdiga datapunkter liksom kunddata från både interna och externa källor som spänner över alla kontaktytor.

AI och maskininlärning

De förlitar sig på enkla regelbaserade metoder eller primitiva och stelbenta algoritmer för att personalisera.

Vi erbjuder en sofistikerad samling anpassningsbara AI-funktioner via Adobe Sensei, som omfattar testning, personalisering, rekommendationer, sökning och mycket mer. Växla enkelt mellan manuell och automatiserad hantering.

Integrering med Adobe

De saknar inbyggda integreringar med Adobe Experience Cloud eller produkter från andra leverantörer. Och anpassade integreringar är dyra, tids- och resurskrävande och bemängda med bland annat data- och tillgänglighetsproblem.

Vi erbjuder inbyggda integreringar med Adobe Experience Cloud samt fri tillgång till Adobe Experience Platform, som fungerar friktionsfritt med alla våra lösningar.

Select


Prime


Ultimate


Använder företaget ... 

en analysmetod som är under utveckling

en beprövad analysmetod

En avancerad analysmetod 

Ad hoc-analys med Analysis Workspace
Dra och släpp ett obegränsat antal datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mått, segment och tidsgranularitet) till ett projekt.

Regelbaserad attribuering 
Första kontakt, sista kontakt osv.

Offlinedataintegrering
Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (t.ex. från lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.

3

15

200

Avancerad segmentering med smarta segment 
Identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner.

Avvikelseidentifiering 
Hitta automatiskt oväntade trender i datan.

Bidragsanalys
Hitta dolda mönster i datan som förklarar statistiska avvikelser och identifiera korrelationer bakom oväntad kundaktivitet.

10 tokens (körningar)

20 tokens (körningar)

Ytterligare prediktiva verktyg
Avancerade insikter från statistisk modellering och maskininlärning.

Tillval

Tillval

Tillval

Algoritmisk attribuering
Använd maskininlärning för att attribuera korrekt över era olika kanaler.

Tillval

Tillval

Tillval

Priser

Adobe Analytics Select

Begär en demo 

Adobe Analytics Prime

Begär en demo 

Adobe Analytics Ultimate

Begär en demo 

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Alla andra
De erbjuder grundläggande A/B-testning och manuell målgruppsinriktning med begränsade data.

Adobe Target
Vi erbjuder ett stort antal alternativ för A/B-tester och multivariata tester, automatiska tester samt både regelbaserad och AI-driven personalisering.

Alla andra
De erbjuder grundläggande A/B-testning och manuell målgruppsinriktning med begränsade data.

Adobe Target
Vi ger er en enda leveransplattform och en global arkitektur, som gör att det går lika lätt att optimera för mobiler, sakernas internet, callcenter eller offlineanvändning som för webben.

 Hur står sig Adobe Target mot konkurrenterna | Adobe för företag

Alla andra
De ger er bara en handfull vanliga attribut för en viss kanal, som inte kopplar samman kunderna över alla enheter.

Adobe Target
Vår öppna och framåtriktade profil inkluderar flera hundra färdiga datapunkter liksom kunddata från både interna och externa källor som spänner över alla kontaktytor.

 Hur står sig Adobe Target mot konkurrenterna | Adobe för företag

Alla andra
De förlitar sig på enkla regelbaserade metoder eller primitiva och stelbenta algoritmer för att personalisera.

Adobe Target
Vi erbjuder en uppsättning avancerade och anpassningsbara AI-funktioner via Adobe Sensei, som omfattar testning, personalisering, rekommendationer, sökning och mycket mer. Växla enkelt mellan manuell och automatiserad hantering.

 Hur står sig Adobe Target mot konkurrenterna | Adobe för företag

Alla andra
De saknar inbyggda integreringar med Adobe Experience Cloud eller produkter från andra leverantörer. Och anpassade integreringar är dyra, tids- och resurskrävande och bemängda med bland annat data- och tillgänglighetsproblem.

Adobe Target
Vi erbjuder inbyggda integreringar med Adobe Experience Cloud samt fri tillgång till Adobe Experience Platform, som fungerar friktionsfritt med alla våra lösningar.

 Hur står sig Adobe Target mot konkurrenterna | Adobe för företag

Forrester Wave DIP 2022 Artwork

Forrester utser Adobe till ledare

Läs rapporten The Forrester Wave™: Digital Intelligence Platforms 2022 och upptäck hur Adobe Real-Time CDP, Adobe Target och Adobe Analytics integreras sömlöst för att öka upplevelseoptimeringen.

”Adobe är avgörande för mitt team. Kunderna får en upplevelse som personaliseras, utan att de ens inser det. De ser bara att den är relevant för dem.”

 Hur står sig Adobe Target mot konkurrenterna | Adobe för företag

Will Harmer, Senior Manager, Insights and Optimization, EE

Läs mer

Alla fördelar

Alla funktioner

.compare.learn-more.all-features

Nöjda kunder

Resurser och dokumentation

Rekommenderas för dig


Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.