ADOBE WORKFRONT

Workfront för Adobe Experience Manager.

Få kvalitetsarbete till marknaden snabbare. Adobe Workfront för Experience Manager Assets öppnar arbetsflöden mellan era verktyg, så att teamens produktionslivscykel blir effektivare.

Marquee

Koppla samman er hela process för att skapa innehåll.

Genom att ni integrerar Adobe Workfront och Experience Manager Assets kan era team enkelt granska och godkänna utkast, leverera innehåll från Workfront till Experience Manager, och publicera slutgiltiga produkter, medan enhetlighet garanteras genom automatiseringar som synkningar av metadata. 

ikon

Effektiviserade processer

För samman era processer i en lösning så att era team snabbt kan reagera på feedback, ändra på projekts upplägg baserat på marknadsvillkor och snabbt omarbeta så att ni kan skapa mer övertygande innehållsupplevelser snabbare.

ikon

Ökad effektivitet

Organisera, anpassa och distribuera multimedia och upplevelser längs med era kunders resor och ta enkelt hjälp av redan färdigt innehåll under den kreativa produktionsprocessen.

ikon

Förbättrad rapportering

Workfront för Adobe Experience Manager Assets ger dig fullständig insyn i hela arbetets livscykel genom att effektivisera insamlingen av innehållsmetadata och sammanställa dessa på en enda plats för bättre rapportering, efterlevnad och styrning av arbetet.


Guide

Det finns ett bättre sätt att samarbete.

I den här snabba demonstrationen ser du hur förbättrat samarbete, organiserade upplevelser och realtidsrapportering möjliggör för era team att leverera fantastiskt arbete snabbare.

”Vi förlitar oss på Adobe och Workfronts kraft för att möta en ständig ström av förfrågningar och krävande deadlines och vi gör allt detta med bibehållet fokus på kreativitet, innovation och utförande.”

Ben Synder
IT Product Owner

Erfarenheter från nöjda kunder

Guide

Ta en gratis rundtur i Workfront

>  Se hur Workfront fungerar i praktiken

>  Utforska lösningar särskilt för ert team

>  Se hur Workfront kopplar arbetet till er strategi