ADOBE WORKFRONT + ADOBE EXPERIENCE MANAGER ASSETS

Skaffa ett resurshanteringssystem som passar arbetsflödet.

Adobe Workfront integrerat med Experience Manager Assets öppnar arbetsflöden mellan era verktyg, så att teamens produktionslivscykel blir mer effektiv, skalbar och sammankopplad.

Marquee

Sätt innehållet i händerna på kunderna snabbare än någonsin.

I organisationer som kämpar för att skapa innehåll blixtsnabbt sinkas alla, marknadsförare såväl som innehållsutvecklare och intressenter, av olika oförenliga system. Med system som inte kommunicerar med varandra blir teamen stående med föråldrat innehåll, bortglömda resurser och inaktuella kundupplevelser. Nu kan era team enkelt granska och godkänna utkast, leverera material från Workfront till Experience Manager och publicera slutgiltiga produkter samtidigt som automatiseringar som metadatasynkning garanterar enhetlighet.

ikon

Effektiviserade processer

Samla processer i en enda lösning så att teamen snabbt kan reagera på feedback, justera projekt baserat på marknadsförhållanden, enkelt upprepa, slippa onödigt arbete på grund av omarbete och duplicering samt ta fram innehåll snabbare.

ikon

Ökad effektivitet

Ordna, anpassa och distribuera multimedia och upplevelser längs hela kundresan och utnyttja enkelt innehåll under den kreativa produktionsprocessen.

 

 

ikon

Förbättrad rapportering

Workfront förser er med hälsostatistik utifrån er strategi för alla slutförda projekt så att ni kan ta fram mer av det innehåll som ökar företagets intäkter.

 


Guide

Varumärken får 40 procent högre intäkt med storskalig personalisering.

Läs mer om deras resultat i vår guide ”Komma igång med innehållspersonalisering i stor skala”.

”Vi förlitar oss på Adobe och Workfronts kraft för att möta en ständig ström av förfrågningar och krävande deadlines och vi gör allt detta med bibehållet fokus på kreativitet, innovation och utförande.”

Ben Synder
IT Product Owner

Erfarenheter från nöjda kunder

Guide

Ta en gratis rundtur i Workfront

  • Se hur Workfront fungerar i praktiken
  • Utforska lösningar särskilt för ert team
  • Ta reda på hur Workfront kopplar arbete till strategi