https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/workfront-features

Agil arbetsledning

Implementera agil arbetsledning – eller andra arbetsmetoder – direkt i de lättanvända kontrollpanelerna i Workfront för att lyfta samarbetet, förbättra förutsägbarheten och nå målen snabbare.

______________________________________________________

Bli mer flexibel med Workfront.

Många team har börjat använda processer för agil arbetsledning eftersom de märker att de samarbetar bättre och mer koncentrerat. Projekten blir klara snabbare och når marknaden snabbare. Tack vare Workfronts stöd för agila processer får projektledarna bättre överblick och teamen större kontroll över det dagliga arbetet.

Med Workfront kan ni integrera agila processer i arbetsflödena för att snabbt kunna identifiera och reagera på förändringar i Workfront. Det är en helhetslösning för användarberättelser, sprintförlopp och statusdiagram på en intuitiv kontrollpanel. Du kan också skapa deluppgifter, hantera kvarvarande uppgifter och reagera på förändringar med enkla dra och släpp-verktyg.

Workfront har också stöd för andra arbetsmetoder för team som inte använder agil styrning eller som har en hybridlösning.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/interactive-product-tour

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Sprintplanering
Prioritera enkelt kvarvarande uppgifter och planera nästa sprint.

Total insyn
Visa alla epics, storyboards, swimlanes, statusdiagram med mera i en samlad vy.

Dra och släpp-verktyg
Ordna snabbt kvarvarande uppgifter och storyboards, tilldela uppgifter och uppdatera kalendrar med dra och släpp-verktyg.

Realtidsrapporter
Få snabbt en bild av teamets framsteg med inbyggda rapporter för till exempel statusdiagram.

Blandade metodologier
Med Workfront kan alla team, agila eller andra, leverera gemensamma initiativ.

Läs mer om hur ni använder agil arbetsledning i Workfront.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/workfront/agile-work#modal | Guide

Lägg till flexibilitet i projektplaneringen och -genomförandet.

Ta reda på hur teamen kan bli bättre på att samarbeta och leverera genom att använda agila arbetsmetoder med Workfront.

Titta nu

Guide

En heltäckande guide till agil marknadsföring.

Punktera myterna och ta reda på vad som krävs för att implementera agila processer i den här stegvisa guiden.

Hämta nu

Relaterat innehåll

Content as a Service v2 - Monday, November 20, 2023 at 15:02