Agil arbetsledning

Implementera agil arbetsledning – eller andra arbetsmetoder – direkt i de lättanvända kontrollpanelerna i Workfront för att lyfta samarbetet, förbättra förutsägbarheten och nå målen snabbare.


Bli mer flexibel med Workfront.

Många team har börjat använda processer för agil arbetsledning eftersom de märker att de samarbetar bättre och mer koncentrerat. Projekten blir klara snabbare och når marknaden snabbare. Tack vare Workfronts stöd för agila processer får projektledarna bättre överblick och teamen större kontroll över det dagliga arbetet. 

 

Med Workfront kan ni integrera agila processer i arbetsflödena för att snabbt kunna identifiera och reagera på förändringar i Workfront. Det är en helhetslösning för användarberättelser, sprintförlopp och statusdiagram på en intuitiv kontrollpanel. Du kan också skapa deluppgifter, hantera kvarvarande uppgifter och reagera på förändringar med enkla dra och släpp-verktyg. 

 

Workfront har också stöd för andra arbetsmetoder för team som inte använder agil styrning eller som har en hybridlösning. 

Upplev Workfront i praktiken i den här interaktiva produktdemon.

Så här fungerar det.

Sprintplanering 

Prioritera enkelt kvarvarande uppgifter och planera nästa sprint.

 

Heltäckande överblick

 Visa alla bildmanus, indelningar, statusdiagram med mera i en samlad vy. 

 

Dra och släpp-verktyg

Ordna snabbt kvarvarande uppgifter och bildmanus, tilldela uppgifter och uppdatera kalendrar med dra och släpp-verktyg. 

Realtidsrapporter

Få snabbt en bild av teamets framsteg med inbyggda rapporter för till exempel statusdiagram.

 

Olika arbetsmetoder

Med Workfront kan alla team, oavsett arbetsmetod, leverera projekt tillsammans.

Läs mer om hur ni använder agil arbetsledning i Workfront.

Guide

Lägg till flexibilitet i projektplaneringen och -genomförandet.

Ta reda på hur teamen kan bli bättre på att samarbeta och leverera genom att använda agila arbetsmetoder med Workfront.


En heltäckande guide till agil marknadsföring.

Punktera myterna och ta reda på vad som krävs för att implementera agila processer i den här stegvisa guiden. 

Guide

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.