https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/workfront-features

Budget- och kostnadshantering

Koppla budgetar till arbetet som fungerar bäst och optimera annonsbudgeten för de taktiker som fungerar bäst för er – allt utan att behöva vänta på någon efteranalys.

______________________________________________________

Budgetar med inriktning och klar synlighet når sina mål.

Marknadsföringsbudgetar och utgifter granskas noggrannare än någonsin. Ni behöver realtidssynlighet för budgetar, förutsagda och faktiska utgifter samt hur dessa aktiviteter går. Med flexibiliteten att snabbt kunna flytta pengar och kapacitet som inte utnyttjats mellan projekt maximeras effekten av era begränsade resurser.

Brister i planeringen av projekts budget i förhållande till deras genomförande är ett problem som fortsätter att plåga marknadsförare, chefer och ledare. När ett team överstiger era teams tilldelade timmar blir korrigeringar nödvändiga. Detta är en svårt med en manuell process för att uppdatera kalkylblad, skapa rapporter och skicka era resultat uppåt i organisationen. Marknadsföringsorganisationer måste bli bättre på att koppla sina ekonomiska planer till utförandet av arbete för att upprätthålla och driva på hållbar lönsam tillväxt.

Med Workfront kan ni överbrygga glappet mellan budgetar, planer och faktiska kostnader. Gränssnittet är enkelt att komma åt för alla intressenter som behöver se siffrorna – interna team, leverantörer och nätverksmedlemmar. Inbyggda funktioner gör att ni kan hantera och spåra hårda och mjuka kostnader, projektkostnader och resurskostnader. Vårt samarbete och integration med Anaplan – en molnbaserad budgeterings- planerings- och prognosplattform – optimerar er tilldelning av marknadsföringsbudget uppifrån och ner, budgethanteringen nerifrån och upp, samt resultatspårning. Slutligen kan ni ansluta allt detta till praktiskt taget vilket ekonomisystem ni vill med Workfront Fusion.

När ni ger era team en enda plats att koppla samman sitt arbete, sin budget och sina resultat på får de flexibiliteten att maximera marknadsföringens effekt allteftersom prioriteter och omständigheter utvecklas.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/interactive-product-tour

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Hantering av hårda och mjuka kostnader
Ge era team en detaljerad bild av hur mycket de ska lägga på varje kampanj, oavsett om det är tid som läggs på att skapa resurser, ytterligare budget tillgänglig för externa leverantörer eller pengar att lägga på specifika annonsplaceringar.

Oberoende beslutsfattande
Med inblick i statistik som spenderande och resultat för resurser eller placeringar kan individer ta initiativ och optimera sitt arbete utan att behöva plöja igenom rapporter eller samla alla i ett rum för att fatta ett beslut.

Koppla samman team och verktyg
Arbeta i en personaliserad intuitiv applikation som kan integreras med de ekonomiska verktyg ni föredrar.

Optimerade budgetverktyg för marknaden
Allokera enkelt om budgeten för utföranden på marknaden baserat på data från förändringar på marknaden, strategier och tillgängliga resurser.

Motiverade och välunderrättade team
Medarbetare kan förstå hur deras arbete är kopplat till den ekonomiska planeringen och företagets strategi, vilket ger dem möjlighet och incitament att fokusera sina ansträngningar på det värdefullaste arbetet.

Med Workfront kan Anaplan hjälpa er att göra om förändringar till fördelar.

Anaplans plattform gör att kunderna kan modellera möjliga scenarier, kontextualisera befintliga resultat i realtid, och förutsäga framtida resultat för snabbare och mer välunderbyggda beslut. Dess användare kan snabbt lägga om strategier, omallokera resurser och optimera planer för tillväxt, effektivitet, efterfrågan och lönsamhet.

Läs mer om Anaplan

WORKFRONT FUSION

Bygg bort isolerade datalager med Workfront Fusion

Se hur enkelt det är att integrera alla applikationer i er befintliga teknologi och dela data fritt mellan dem.

Läs mer

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/workfront