#f5f5f5

ADOBE WORKFRONT

Jämför Workfront med andra arbetsledningsprogramvaror

Visa produktdemonstration

Adobe Workfront har fördelar som ingen annan har

Adobe Workfront
Andra lösningar
Koppla samman strategi och leverans
Anpassar strategiska satsningar efter det arbete som utförs i organisationen, så att alla projekt och uppgifter bidrar till förtagets övergripande mål.
Taktisk uppgiftshantering delar upp arbetet i individuella projekt och kan medföra att viktiga team arbetar på fel saker.
Planera och prioritera i varje steg
Tack vare total transparens vad gäller pågående arbete och strategiska anpassningar kan ni vara flexibla i planering och beslutsfattande, så att ni enkelt kan anpassa er när prioriteringarna eller förutsättningarna förändras.
Föråldrade planeringscykler som är för långa och stela för marknadens snabba rörelser.
Personalisera och automatisera arbete
Konfigurera processer och format efter hur era team arbetar, så att alla enskilda team har ett system som passar deras behov och kompetens.
Oföränderliga processer och format hämmar kreativiteten och gör det svårare att ta fram unika eller innovativa produkter.
Spåra och granska godkännanden
Samarbete i realtid och automatiserad spårning minimerar risken för fel.
Motstridiga standarder kan ge upphov till tidskrävande omarbetningar och dyra regelöverträdelser.
Styra och skydda data
Era kritiska data är skyddade och delas bara med rätt personer.
Undermålig datastyrning och säkerhet äventyrar företaget såväl som kunderna.
Fatta beslut med hjälp av data
Korrekta realtidsdata så att ni kan fatta rätt beslut varje gång.
Gamla eller ofullständiga data leder till mindre pålitliga resultat och beslut som fattas på felaktiga grunder.
Integrera program och system
Arbetsuppgifter tilldelas smidigt i hela organisationen tack vare automatiserade processer och sammankopplade system, datalager och team.
Många osammanhängande dellösningar fördjupar ofta klyftorna och komplicerar arbetsflödena i organisationen.
#F5F5F5

Pennstate

”Workfront handlar helt enkelt om att arbeta smartare, snabbare och mer effektivt. Det är så flexibelt att alla koncerner enkelt kan anpassa och använda det.”

Jenna Shiba
marknadschef, Fender

Rekommenderas för dig

Content as a Service v2 - workfront - Thursday, November 16, 2023 at 13:06