ADOBE WORKFRONT

Jämför Workfront med andra arbetsledningsprogramvaror

Marquee

Adobe Workfront har fördelar som ingen annan har

Adobe Workfront

Andra lösningar

Koppla samman strategi och leverans

  • Anpassar strategiska satsningar efter det arbete som utförs i organisationen, så att alla projekt och uppgifter bidrar till förtagets övergripande mål.

Taktisk uppgiftshantering delar upp arbetet i individuella projekt och kan medföra att viktiga team arbetar på fel saker.

Planera och prioritera i varje steg

  • Tack vare total transparens vad gäller pågående arbete och strategiska anpassningar kan ni vara flexibla i planering och beslutsfattande, så att ni enkelt kan anpassa er när prioriteringarna eller förutsättningarna förändras.

Föråldrade planeringscykler som är för långa och stela för marknadens snabba rörelser.

Personalisera och automatisera arbete

  • Konfigurera processer och format efter hur era team arbetar, så att alla enskilda team har ett system som passar deras behov och kompetens.

Oföränderliga processer och format hämmar kreativiteten och gör det svårare att ta fram unika eller innovativa produkter.

Spåra och granska godkännanden

  • Samarbete i realtid och automatiserad spårning minimerar risken för fel.

Motstridiga standarder kan ge upphov till tidskrävande omarbetningar och dyra regelöverträdelser.

Styra och skydda data

  • Era kritiska data är skyddade och delas bara med rätt personer.

Undermålig datastyrning och säkerhet äventyrar företaget såväl som kunderna.

Fatta beslut med hjälp av data

  • Korrekta realtidsdata så att ni kan fatta rätt beslut varje gång.

Gamla eller ofullständiga data leder till mindre pålitliga resultat och beslut som fattas på felaktiga grunder.

Integrera program och system

  • Arbetsuppgifter tilldelas smidigt i hela organisationen tack vare automatiserade processer och sammankopplade system, datalager och team.

Många osammanhängande dellösningar fördjupar ofta klyftorna och komplicerar arbetsflödena i organisationen.

Adobe Workfront har fördelar som ingen annan har

Adobe Workfront

Anpassar strategiska satsningar efter det arbete som utförs i organisationen, så att alla projekt och uppgifter bidrar till förtagets övergripande mål.

Andra lösningar

Taktisk uppgiftshantering delar upp arbetet i individuella projekt och kan medföra att viktiga team arbetar på fel saker. Hur Workfront står sig jämfört med konkurrenterna | Adobe för företag

Adobe Workfront

Tack vare total transparens vad gäller pågående arbete och strategiska anpassningar kan ni vara flexibla i planering och beslutsfattande, så att ni enkelt kan anpassa er när prioriteringarna eller förutsättningarna förändras.

Andra lösningar

Föråldrade planeringscykler som är för långa och stela för marknadens snabba rörelser.

Adobe Workfront

Konfigurera processer och format efter hur era team arbetar, så att alla enskilda team har ett system som passar deras behov och kompetens.

Andra lösningar

Oföränderliga processer och format hämmar kreativiteten och gör det svårare att ta fram unika eller innovativa produkter.

Adobe Workfront

Samarbete i realtid och automatiserad spårning minimerar risken för fel.

Andra lösningar

Motstridiga standarder kan ge upphov till tidskrävande omarbetningar och dyra regelöverträdelser.

Adobe Workfront

Era kritiska data är skyddade och delas bara med rätt personer.

Andra lösningar

Undermålig datastyrning och säkerhet äventyrar företaget såväl som kunderna.

Adobe Workfront

Korrekta realtidsdata så att ni kan fatta rätt beslut varje gång.

Andra lösningar

Gamla eller ofullständiga data leder till mindre pålitliga resultat och beslut som fattas på felaktiga grunder.

Adobe Workfront

Arbetsuppgifter tilldelas smidigt i hela organisationen tack vare automatiserade processer och sammankopplade system, datalager och team.

Andra lösningar

Många osammanhängande dellösningar fördjupar ofta klyftorna och komplicerar arbetsflödena i organisationen.

The 2021 State of Work: How COVID-19 Changed Digital Work

Covid-19 har förändrat det digitala arbetet. Läs rapporten och ta reda på hur chefer kan hjälpa den digitala arbetsstyrkan i dagens osäkra värld.

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2021

Forrester har utnämnt Adobe Workfront till en ledare.

Läs The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q4 2022 och upptäck varför Adobe Workfront förblir marknadsledare – helt rättvist, enligt oss.

Pennstate

”Workfront handlar helt enkelt om att arbeta smartare, snabbare och mer effektivt. Det är så flexibelt att alla koncerner enkelt kan anpassa och använda det.”

Jenna Shiba

marknadschef, Fender

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.