ADOBE WORKFRONT

Använd Creative Cloud och släpp loss din kreativitet.

Adobe Workfront-plugin-programmet för Adobe Creative Cloud gör att du kan se dina projekt och prioriteter utan att lämna din Creative Cloud-app, så att du slipper avbrott och får mer tid till det du är bäst på: att vara kreativ.

Marquee

Arbeta tillsammans utan att lämna din favoritarbetsyta.

Genom att ni kopplar samman Creative Cloud och Workfront kan kreatörerna se och hantera sina arbetsuppgifter, be om och få feedback och leverera innehåll inifrån Creative Cloud-appen, medan intressenter kan granska, kommentera och godkänna från Workfront. Det innebär färre möten, få e-postmeddelanden och färre avbrott – och bättre innehåll snabbare.

ikon

Hantera hela processen

Allt, från begäran till godkännande, kan hanteras från Photoshop, InDesign, XD och Illustrator.

ikon

Ladda upp och hantera resurser

Omarbeta snabbt utan att tappa kontrollen över uppdateringar. Kreatörerna kan ladda upp filer direkt från Creative Cloud till Workfront-projekt och -uppgifter.

ikon

Effektivisera uppdateringar

Lägg till kommentarer och uppdateringar i Workfront-uppgifter direkt från Creative Cloud, så att du kan arbeta utan avbrott.

ikon

Smidiga granskningar

När arbetet är färdigt att granska kan intressenter använda Workfront för att granska och ge feedback, och kreatörer kan se deras kommentarer och svara i Creative Cloud.


Guide

Liberty Mutual förbättrade sitt innehållsarbetsflöde.

Liberty Mutual kunde skapa bättre kundupplevelser och ta dem till marknaden snabbare genom att koppla samman Workfront och Creative Cloud.


Se hur enkelt det är att ge kreatörer direkt åtkomst till sitt arbete.

Genom att koppla Adobe Workfront till Creative Cloud blir samarbetet enklare för alla medarbetare. Och det är enkelt att göra.

Guide

Ta en gratis rundtur i Workfront

> Se hur Workfront fungerar i praktiken

> Utforska lösningar särskilt för ert team

> Se hur Workfront kopplar arbetet till er strategi