Gemensamma mål

Adobe Workfront Goals kopplar samman strategi, mål och arbete och visar hur varje projekt stödjer företagsmål och spårar dagliga framsteg för att uppnå mätbara affärsresultat.


Stora visioner möter daglig verkställighet.

Det är lätt hänt att stora strategiska mål går förlorade i den stadiga strömmen av förfrågningar, skiftande krav och dagliga uppgifter. För att se till att arbetet flyter på med sikte på de övergripande målen medan fokus ligger på de mindre projekten måste du motivera dina team med en tydlig vision och sedan inbegripa den i den dagliga verkställigheten av uppgifter. Och nu har du ett kraftfullt sätt att göra detta på. 

 

Workfront Goals hjälper dig att kommunicera företagsmål och målsättningar och spåra uppgifter som utförs med direkt koppling till dem. I kontrollpanelen kan teammedlemmar tydligt se hur varje projekt dagligen stödjer de övergripande målen och spåra sitt personliga bidrag till att nå dem. Ledare kan även övervaka framsteg mot nyckelmål. 

 

Att ge teammedlemmarna en tydlig vision och ett enkelt sätt att följa upp sina framsteg håller teamen fokuserade på helhetsbilden lika väl som de små detaljerna, ökar produktiviteten och ger dem även vissheten att de direkt bidrar till företagets framgång. Resultatet: målen nås snabbare 

Upplev Workfront i praktiken i den här interaktiva produktdemon.

Titta på de funktioner som ingår.

Samordna och följ upp arbete

Sätt strategiska mål och målsättningar, visa varför de är viktiga och presentera dem sedan för hela organisationen – snabbt och enkelt. 

Realtidsuppdateringar

Löpande uppdateringar håller team och andra medverkande fokuserade på nyckelinitiativen.

Strategi som är kopplad till arbetet

Se till att strategin och verkställigheten stämmer överens så att teamen arbetar på rätt initiativ för att nå era mål. 

Håll koll på framstegen

Spåra och övervaka framsteg mot strategiska mål, så att du kan göra justeringar längs med vägen. 

Läs mer om gemensamma mål i Workfront.

Titta och se hur Workfront Goals organiserar det dagliga arbetet för att stödja företagsövergripande mål.

Workfronts realtidsdata och centraliserade kontrollpanel gör det enkelt att skapa alla rapporter du behöver.

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.