ADOBE WORKFRONT

Optimera produktivitet och skala med projekthanteringsverktyg i enterpriseklass.

Den höga arbetstakten kan leda till utmaningar som missade deadlines, dubbelarbete och utbrända anställda. Med Workfront kan ni eliminera arbetskaos och strategiskt prioritera och genomföra projekt i stor skala.

intelligent-commerce-do-more

Det räcker inte längre att reagera i nuet

Projektledningen är många gånger en reaktion på det som händer just nu, snarare än förutseende. Nya projekt planeras med bristfällig information. Och när kommunikationen är utspridd i olika kanaler som mejl och kalkylblad får du ingen ordentlig bild av statusen för befintliga projekt. Det kan medföra att du prioriterar och tilldelar arbetsuppgifter utan någon tydlig strategi – alla känner sig sysselsatta, men ingen känner sig produktiv.

 

Om du ska kunna vara mer förutseende måste du ha en projektledningsplattform, med vilken du kan få inblick alla steg i alla projekt, hela tiden. Du måste veta hur resurserna används, var flaskhalsarna är och hur eventuella framtida projekt passar in i företagets heltäckande strategi, så att du kan prioritera det arbete som är viktigast för att nå det önskade resultatet. 

Adobe kan hjälpa till

Adobe kan hjälpa till

Adobe Workfront är en lösning i enterpriseklass för arbetsledning för team som vill prioritera, tilldela och slutföra projekt strategiskt, snabbt och i stor skala. På den centrala kontrollpanelen kan ni snabbt starta projekt eftersom ni ser vilka resurser som är tillgängliga och ni kan använda mallar och automatiseringar för att tilldela uppgifter. Tack vare realtidsuppdateringarna ser ni hur projekten förlöper och hur nya arbetsförfrågningar påverkar resurser, tidsplaner och nyckeltal. Och eftersom Workfront ser till att alla inom organisationen strävar mot samma mål kan ni prioritera det arbete som är viktigast för att nå det målet utan att bli distraherade.

 

Med Workfront kan ni leverera i tid, inom budget och i stor skala. Så här funkar det:

 

Automatiserad start

Tack vare projektmallar, insyn i teammedlemmarnas tillgänglighet och automatisk uppgiftstilldelning kan du starta projekt snabbare. 

Smidig efterfrågestyrning

Med hjälp av planeringsverktyg kan du förutse hur kommande projekt kommer att påverka teamen så att du alltid kan prioritera det viktigaste arbetet.

Projektöversikt i realtid

Dra ned på planeringsmötena och ägna mindre tid åt att lusläsa kalkylblad och mejlkonversationer tack vare kontrollpaneler med realtidsdata, där du kan följa förlopp och identifiera flaskhalsar innan de uppstår.

Automatiska leveranser

Sätt fart på feedbackcykeln genom att automatisera granskning och godkännande av arbete. Meddela intressenter när de måste komma med synpunkter och fatta snabba beslut.

”Workfront är en enorm förbättring för oss och vi ser fram emot att använda de nya funktioner som företaget hela tiden kommer med. Jag älskar att införa arbetsflödesförbättringar via teknologi och både Workfront-communityn och programmen är de bästa som finns på marknaden.”

KATIE GEORGE

Creative Services Traffic Manager

Överbrygga klyftan mellan data, processer och teknologi med automatisering

Överbrygga klyftan mellan data, processer och teknologi med automatisering

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.