ADOBE WORKFRONT

ProofHQ är nu Workfront Proof, och det är bättre än någonsin.

Granska, kommentera och godkänn innehåll var du än befinner dig. Adobe Workfront Proof har alla funktioner du älskar i ProofHQ plus förbättrade funktioner från den ledande arbetsledningslösningen.

Marquee

Granska och godkänn med Workfront Proof.

Workfronts onlineverktyg för korrekturläsning gör att team enkelt kan samarbeta, granska och godkänna kreativt arbete effektivt, så att de lägger mindre tid på hämta in godkännanden och mer tid på det viktiga arbetet.

Bättre planering, samarbete och leverans. Workfront har en plan som passar era behov.

Oavsett om du just har börjat arbeta med arbetsledning eller är redo att utöka driftsättningen av Workfront till hela företaget så har vi en plan som fungerar för ditt team.

Select

Lyft resultatet för hela organisationen.

  • Premium-API:er och integreringar
  • Förbättrad säkerhet
  • Avancerad support

Prime

Koppla samman arbetet mellan flera avdelningar.

  • Premium-integreringar
  • Obegränsade granskningar
  • Förbättrade analyser

Ultimate

Bättre resultat för hela avdelningen.

  • Resurshantering
  • Efterfrågestyrning
  • Innehållsgranskning/-godkännande

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Img