https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/workfront-features

Scenarioplanering

Workfronts scenarioplaneringsfunktion är ett responsivt planeringsverktyg som löpande uppdaterar scenarier baserat på feedback och intuitivt rekommenderar bäst väg framåt – perfekt både för friforms- och ad-hoc-planering.

______________________________________________________

En planeringslösning som utvecklas.

Prioriteter ändras, budgetar ändras, teammedlemmar kommer och går. Års- och kvartalsplaneringen hänger inte med. Och att uppdatera projektplaner med manuella justeringar och kalkylblad är omständligt och tar mycket tid, vilket kan leda till missade deadlines – och möjligheter.

Workfronts scenarioplanering utgör ett nytt sätt att hjälpa företag att införa processer för kontinuerlig planering och snabba upp tiden till verkställighet. Det är ett smidigt tillvägagångssätt som anpassar sig när situationen förändras. Med det kan du skapa tydliga, informativa planer med minimala data som uppdateras och blir mer precisa när du lägger till eller ändrar information. Så när budgeten ändras gör resurstilldelningen, tidsplaneringen och det som ska levereras det också.

Du kan även skapa flera scenarier och jämföra dem sida vid sida för att få en tydlig bild av fördelarna med vart och ett av dem. Det är ett enklare sätt att se resurstilldelning och budgetåtaganden, och att fatta databaserade beslut utan att behöva sakta ner för att planera om arbetet.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/workfront/scenario-planning#modal | Scenario Planner

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/interactive-product-tour

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Skapa och iterera scenarier
Skapa scenarier med minimal informationsinmatning som automatiskt anpassar sig när mer data blir tillgängliga.

Jämför scenarier
Jämför flera scenarier sida vid sida och se hur vart och ett av dem påverkar initiativ, resurser och budgetar.

Hitta en väg framåt
Samarbeta och underlätta samsyn med inblick i hur varje scenario påverkar specifika initiativ och det arbete som krävs av varje team.

Lär dig mer om framgångsrik projektplanering.

Guide

Tre strategier för att planera framgångsrika marknadsföringsprojekt.

Lär dig strategierna för att skapa enhetliga projektplaner som förbättrar insynen i projektstatus, minskar behovet av omarbetning och leder till framgångsrika resultat.

Skaffa guiden

Guide

Den kompletta guiden till planering av kreativa projekt.

Lär dig att planera för hela livscykeln för marknadsföringsarbete med den här guiden som visar dig steg för steg.

Skaffa guiden

Relaterat innehåll

Content as a Service v2 - Monday, November 20, 2023 at 15:25