https://main--bacom--adobecom.hlx.page/se/fragments/products/treeview/workfront-features

Automatiserade arbetsuppgifter

Anslut era affärskritiska system och program och skapa anpassade arbetsflöden som automatiskt synkar data mellan sig med Workfront Fusions lättanvända verktyg – ingen kodning krävs.

______________________________________________________

Dina viktigaste system, äntligen sammankopplade.

Idag är företag beroende av fler system och applikationer än någonsin tidigare. Många av dem förblir emellertid isolerade öar utan kommunikation sinsemellan – finanssystemet kan inte utbyta information med IT-systemet, eller HR-och CRM-systemet. Detta innebär att för att få en helhetsbild av ditt företag måste du manuellt uppdatera varje system, vilket saktar ner arbetet. Genom att automatisera arbete mellan människor och system kan företag drivas snabbare och förutsägbarare, ni kan minimera kostnaderna och synka data på en enda plats för alla avdelningar.

Workfront Fusion gör att ni kan koppla samman praktiskt taget vilka program som helst i en enda hubb. Och vad viktigare är, det gör att ni kan koppla samman era viktigaste registersystem och ställa in arbetsautomatisering som gör att information kan flöda fritt och synkas automatiskt. Så om budgeten ändras för ett marknadsföringsprojekt avspeglas det omedelbart i ert finanssystem.

Fusion gör att ni kan skräddarsy integreringar istället för att samla och synka alla data och automatisera leveranser mellan personer, team och avdelningar runt hela jorden, så att ingenting faller mellan stolarna. Och allt detta görs med hjälp av en kodfri koppling eller standard-SOAP- och -REST-API:er, så att ni inte behöver ta hjälp av utvecklingsteamet.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/se/fragments/products/banners/workfront/interactive-product-tour

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Koppla samman team och verktyg

Integreringar kopplar sömlöst samman verktyg och team, bygger bort vattentäta skott och tidsslösande flaskhalsar.

Kodfria kopplingar och API-kopplingar

Användningsklara kodfria kopplingar och standard-REST- och SOAP-API:er gör att du enkelt kan koppla samman tusentals program.

Central kontrollpanel

Teamtes alla applikationer hittas i en enda ansluten hubb som inte kräver att era utvecklare skapar, underhåller eller stödjer era integreringar.

Utökad översikt

Data synkas automatiskt till en enda plats och ger fullständig översikt över status för arbete som pågår i olika verktyg och team.

Anpassade arbetsflödesregler

Skapa anpassade logikbaserade regler som samlar och synkar data och automatiserar leveranser mellan personer, team och avdelningar, så att ingenting faller mellan stolarna.

Läs mer om automatiserade arbetsuppgifter

https://business.adobe.com/resources/webinars/3-ways-turn-busy-work-real-work-value-integrations.html#_dnt | webinar

Integrera er teknik och öka produktiviteten

Det här webbinariet visar hur ni kan använda Workfronts många integreringar för att överbrygga klyftan mellan affärsapplikationer och göra arbetsintensivt arbete till produktivt arbete.

Titta på webbinariet

Guide

Synka kritiskt viktiga data automatiskt med Workfront Fusion

Den här översikten visar hur enkelt det är att integrera alla era applikationer och synka data mellan dem.

Läs e-bok

#FAFAFA

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/se/fragments/products/cards/workfront