#000000

2023 DIGITAL TRENDS – DATA INSIGHTS AND AUDIENCES IN FOCUS

Gör varje upplevelse genomsyrad av åtgärdbara data och insikter.

Under året som kommer fokuserar företagsledare på att skapa enhetliga upplevelser med wow-faktor, och då är en av de högsta tekniska prioriteterna att förstå kunderna bättre med hjälp av data och insikter. Econsultancy och Adobe har gjort en global undersökning som visar varför i Digital Trends – Data Insights and Audiences in Focus.

Hämta rapporten

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_1bc5b7c2f79ebf9295f72caccf23278b373ff20c9.mp4#autoplay

Företag måste placera data och insikter högt på listan med prioriteter.

Att skapa kundlojalitet är ett heltidsjobb. Företag bör ständigt koppla samman realtidsdata i olika kanaler för att skapa djupare relationer med kunderna. Under 2023 kommer företagen som prioriterar sina analysfunktioner att leverera det anpassade innehåll och de smidiga upplevelser som kunderna vill ha.

En undersökning av Econsultancy och Adobe visar på vikten av data och insikter, som till exempel:

  • För att helt och fullt förstå kunden måste man koppla samman data som finns online och offline.
  • Att förbättra analyskällorna är nyckeln till att använda kunddata effektivare i ögonblicket.
  • Företagsledare betraktar mer åtgärdsdrivna data och insikter som en av de tre högsta prioriteterna under 2023.

Hämta rapporten

Fördjupa dig i 2023 års rapport om digitala trender.

Upptäck vilka trender som driver på kundupplevelserna under 2023 ‒ och hur du kan hålla dig ett steg före.

Hämta rapporten

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_117f7008873d63cf743299f8c5262b68382534eb9.mp4#autoplay=true&end=replay