https://images-tv.adobe.com/mpcv3/1229/6cce7bb0-1e49-458e-b4ab-933536194f30_1649926097.1280x720at2000_h264.mp4
RAPPORT

2022 Digital Trends: Public Sector in Focus

Gör en djupdykning i 2022 Digital Trends – Public Sector in Focus och se hur statliga myndigheter uppgraderar sina teknikinfrastrukturer för att möta allmänhetens förväntningar på inkluderande, rättvisa och tillgängliga digitala tjänster.

Hämta rapporten

Krav på social rättvisa påverkar hur myndighetstjänster görs om och levereras.

När statliga fokuserar mer och mer på kundupplevelsen hamnar rättvisa och inkluderande åtkomst till onlinetjänster och personliga tjänster allt mer i blickpunkten. Vår rapport om digitala tjänster illustrerar hur institutioner som planerar för framtiden skapar kundfokuserade upplevelser för att möta varje individs behov.

Få de allra nyaste insikterna från statliga myndigheter om:

Förskjutningen mot personaliserade, prediktiva tjänster.

Avväga kostnadsminskande initiativ gentemot onlineinvesteringar.

Forma upplevelser av digitala tjänster för att försäkra sig om rättvis åtkomst för alla.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/resources/promos/digital-trends-in-government-link