Finansiella tjänster. Sammanlänkade upplevelser.

Finansiella tjänster. Sammanlänkade upplevelser.

Om ni vill leverera relevanta upplevelser behöver ni ett smartare sätt att sammanlänka och utnyttja era kunddata, så att ni kan förstå kunderna bättre och personalisera alla upplevelser. Ta reda på hur vi kan hjälpa er.

Om ni vill leverera relevanta upplevelser behöver ni ett smartare sätt att sammanlänka och utnyttja era kunddata, så att ni kan förstå kunderna bättre och personalisera alla upplevelser. Ta reda på hur vi kan hjälpa er.

En vändpunkt 

för finanssektorn.

Pandemin har gett leverantörerna en chans att erbjuda mervärde.
Ladda ned 2021 års rapport om trender inom finanssektorn. 

Banktjänster.
Personaliserade bankupplevelser hela vägen från kontoret till mobilen.

Bygg djupare relationer genom att samordna alla kundinteraktioner – på webben, i mobilen, via e-post och callcenter – så att de alltid är enhetliga och relevanta.

Försäkringar.
Skapa en skräddarsydd upplevelse.

Försäkringskunder är mer pålästa och krävande än någonsin. Använd era data för att identifiera mer kvalificerade leads och bättre offerter samtidigt som ni anpassar den digitala upplevelsen för alla.

Kapitalförvaltning.

Kapitalförvaltning.
Gör det personligt.

Kapitalförvaltningsföretag måste förse allt mer olikartade målgrupper – finansinstitut, finansiella rådgivare och enskilda investerare – med allt mer personaliserade upplevelser. I dagens föränderliga landskap måste investeringsbranschen utvecklas.

Resurser för finanssektorn

Resurser för finanssektorn

Vikten av en enhetlig kundupplevelse för finanssektorn.

En bättre kundupplevelse såväl som en bättre kundresa prioriteras i dag högt av företag inom finanssektorn. I Econsultancys rapport om digitala trender inom finanssektorn under 2018.
, som bygger på uppgifter från nästan 700 erfarna branschledare, fann de att fler än en tredjedel satsar på att skapa enkla, roliga och värdefulla upplevelser.

Resurser för finanssektorn

Vikten av en enhetlig kundupplevelse för finanssektorn.

En förbättrad kundupplevelse är finansföretagens viktigaste möjlighet att sticka ut från mängden. I Econsultancys rapport om digitala trender inom finanssektorn under 2019, som bygger på uppgifter från nästan 500 erfarna branschledare, fann de att nästan 3 av 10 av de tillfrågade företagen anser att enkla, roliga och värdefulla upplevelser är deras bästa konkurrensfördel.

Resurser för finanssektorn

Företag inom finanssektorn prioriterar upplevelsen för att öka avkastningen. 

Forrester fann att företag inom finanssektorn som investerar i förnyade upplevelser överträffar konkurrrenterna med stor marginal. Läs mer om hur ni får lojala kunder genom att förnya verksamheten utifrån kundens önskemål och leverera de personaliserade upplevelser de söker.  

UBS
UBS

”Vi hanterar vårt innehåll på både externa och interna platser minst tre gånger så snabbt, vilket är en enorm besparing i både tid och pengar. Vi jobbar för att få en integrerad bild av våra användare över alla interaktioner – på webben, på mobilen och till och med offline – för att försäkra oss om att våra erbjudanden är samordnade och enhetliga.”

Manuel Niess, chef för digitala marknadsförings- och kommunikationstjänster hos UBS

Med över 200 miljoner sidvisningar om året hade UBS en unik chans att rikta innehållet i webbupplevelserna mot både externa och interna användare. Nu kan UBS.com visa tio olika gränssnitt utifrån besökarens plats och behov – dynamiskt och oberoende av enhet. 

”Vi hanterar vårt innehåll på både externa och interna platser minst tre gånger så snabbt, vilket är en enorm besparing i både tid och pengar. Vi jobbar för att få en integrerad bild av våra användare över alla interaktioner – på webben, på mobilen och till och med offline – för att försäkra oss om att våra erbjudanden är samordnade och enhetliga.”

Manuel Niess, chef för digitala marknadsförings- och kommunikationstjänster hos UBS

Med över 200 miljoner sidvisningar om året hade UBS en unik chans att rikta innehållet i webbupplevelserna mot både externa och interna användare. Nu kan UBS.com visa tio olika gränssnitt utifrån besökarens plats och behov – dynamiskt och oberoende av enhet. 

”Vi hanterar vårt innehåll på både externa och interna platser minst tre gånger så snabbt, vilket är en enorm besparing i både tid och pengar. Vi jobbar för att få en integrerad bild av våra användare över alla interaktioner – på webben, på mobilen och till och med offline – för att försäkra oss om att våra erbjudanden är samordnade och enhetliga.”

Manuel Niess, chef för digitala marknadsförings- och kommunikationstjänster hos UBS

Med över 200 miljoner sidvisningar om året hade UBS en unik chans att rikta innehållet i webbupplevelserna mot både externa och interna användare. Nu kan UBS.com visa tio olika gränssnitt utifrån besökarens plats och behov – dynamiskt och oberoende av enhet. 

Skaffa en helhetssyn på kunderna.

Ju bättre ni känner er målgrupp, desto bättre kontakt får ni. Ni måste kombinera alla era data på ett ställe, så att ni kan identifiera era mest värdefulla målgrupper i alla kanaler och interagera med kunderna som individer.

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag