Försäkring. Offerter med bättre kvalitet och bättre kundupplevelser.

Kunderna förväntar sig unika upplevelser över alla kanaler och enheter, och de ledande försäkringsföretagen ser möjligheterna. Vi hjälper er att skapa personaliserade upplevelser hela vägen från erbjudande till ersättning. Utforska de här resurserna och lär dig mer.

Försäkring

Resurser för försäkringsbolag

Tre digitala trender som skapar oordning i försäkringsbranschen.

Försäkringsbranschen ser inte längre ut som den gjorde förr. Idag oroar sig 90 procent av försäkringsgivarna för att tappa kunder till uppstartsföretag inom finansteknologi. Och på goda grunder. Utforska tre trender som skapar oordning i dagens försäkringsbransch. 

Nya försäkringstjänster som lockar framtidens kunder.

Vissa varumärken tar avsprång i sin egen historia. BNY Mellon hämtade inspiration från sin grundare, Alexander Hamilton, för att interagera med sina kunder i sociala medier. Läs tips om hur ni får bättre kontakt med dagens kunder i den här artikeln. 

Resurser för finanssektorn

Tre digitala trender som skapar oordning i försäkringsbranschen.

Försäkringsbranschen ser inte längre ut som den gjorde förr. Idag oroar sig 90 procent av försäkringsgivarna för att tappa kunder till uppstartsföretag inom finansteknologi. Och på goda grunder. Utforska tre trender som skapar oordning i dagens försäkringsbransch. 

Nya försäkringstjänster som lockar framtidens kunder.

Vissa varumärken tar avsprång i sin egen historia. BNY Mellon hämtade inspiration från sin grundare, Alexander Hamilton, för att interagera med sina kunder i sociala medier. Läs tips om hur ni får bättre kontakt med dagens kunder i den här artikeln. 

Resurser för försäkringsbolag

Företag inom finanssektorn prioriterar upplevelsen för att öka avkastningen. 

Forrester fann att företag inom finanssektorn som investerar i förnyade upplevelser överträffar konkurrrenterna med stor marginal. Läs mer om hur ni får lojala kunder genom att förnya verksamheten utifrån kundens önskemål och leverera de personaliserade upplevelser de söker. 

Forrester fann att företag inom finanssektorn som investerar i förnyade upplevelser överträffar konkurrrenterna med stor marginal. Läs mer om hur ni får lojala kunder genom att förnya verksamheten utifrån kundens önskemål och leverera de personaliserade upplevelser de söker.  

Royal London

”När vi började jobba med Adobe Campaign var en av de första sakerna vi gjorde att sätta årliga mål för olika användningsområden och övergripande affärsmål. Tack vare vår snabba omställning med stöd från Adobe Customer Solutions och Adobe Campaign överträffade vi det första årets förväntade avkastning inom åtta månader.”

”Adobe Experience Cloud är den grund vi behöver för att förstå vad som händer just nu och vilka trender som kommer att forma framtiden. Tack vare det kan vi fortsätta att förutse kundernas behov och förbli framgångsrika.”

Ajay Solanki, Consumer Digital Lead, Royal London Mutual Insurance Society Limited

Läs om hur Royal London utnyttjade sina flerkanalsdata för att skapa exceptionella upplevelser för sina kunder.

”Adobe Experience Cloud är den grund vi behöver för att förstå vad som händer just nu och vilka trender som kommer att forma framtiden. Tack vare det kan vi fortsätta att förutse kundernas behov och förbli framgångsrika.”

Ajay Solanki, Consumer Digital Lead, Royal London Mutual Insurance Society Limited

Läs om hur Royal London utnyttjade sina flerkanalsdata för att skapa exceptionella upplevelser för sina kunder.

Fler kvalitetsofferter, oftare. 

Inom försäkringsbranschen fortsätter den genomsnittliga kostnaden för att vinna en ny kund att stiga. Ni måste optimera era digitala kampanjer för att utöka kundbasen, inte bara med fler kunder utan även med högvärdeskunder. Få bättre leads och fler offerter med hjälp av exakt målgruppsanpassning, kampanjattribuering och en optimerad budget för digital marknadsföring.

Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag