Resurser för finanssektorn

De oumbärliga digitala strategierna inför framtiden

Ledarna inom finanssektorn bedömer dagens digitala beredskap och morgondagens strategier i Financial Services Move To Digital Business Agility, en Adobe-rapport i samarbete med Omida.

Artikel

Skapa en digital strategi som sätter kunden först

Detta är guiden som hjälper företag att övergå från en strategi som fokuserar på finansiella produkter till en som i enlighet med dagens marknadsbehov sätter kunden i centrum.

Blogg

Skapa förutsättningar för dagens kundupplevelseekonomi

Här är de fyra viktigaste förändringarna som finanstjänstesektorn behöver göra idag för att nå framgång på den nya digitala, kundcentrerade marknaden.

Artikel

Använd befintlig data för att nå nya kunder

Lär er att använda data från första, andra och tredje part för att skapa personaliserade upplevelser samtidigt som efterlevnaden iakttas.

Video

Möt upplevelsekreatörerna inom finanssektorn

Bank of Montreal talar om sina investeringar för att skapa en affärsenhet för kundupplevelser och vad den bidrar med.

Artikel

Förenkla processen för webbformulär så att fler fylls i

Effektivisera processen för webbformulär över olika enheter för att fånga upp fler kunder och minska antalet formulär som inte fylls i.

Blogg

Förbättra kundupplevelserna med digitala formulär som kunderna själva fyller i

Genom att digitalisera arbetsflödet för era dokument kan ni skapa en smidigare kundupplevelse vid registrering, onboarding, kommunikation och mer.

Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag