Kapitalförvaltning. Bygg en pålitlig relation.

Att skapa nära relationer till kunderna med hjälp av överlägsna upplevelser är det enda sättet att skilja sig från mängden i dagens föränderliga investeringslandskap. Det är dags att bli digital och sätta fart på den upplevelsestyrda förvandlingen. Och vi hjälper gärna till.

Kapitalförvaltning

Resurser för kapitalförvaltning

Resurser för kapitalförvaltning

Tre sätt för varumärken i finanssektorn att investera i kundupplevelsen.

Vinnarna inom dagens finanssektor använder kundupplevelsen för att sticka ut – inte priset, erbjudandena eller den grundläggande kundtjänsten. Ta del av tre tips om hur ni får ert varumärke att sticka ut och hur användare i framkant redan drar ifrån konkurrenterna. 

Tre sätt för framgångsrika finansföretag att hantera omvälvningar.

Organisationer som erbjuder finansiella tjänster vill leverera personaliserade, heltäckande upplevelser till sina kunder. Ny forskning visar att det inte bara handlar om att skaffa rätt teknologi eller få stöd från ledningen. Det allra viktigaste för att lyckas digitalt är att hitta rätt driftmodell och implementera den snabbt.  

Resurser för finanssektorn

Tre sätt för varumärken i finanssektorn att investera i kundupplevelsen.

Vinnarna inom dagens finanssektor använder kundupplevelsen för att sticka ut – inte priset, erbjudandena eller den grundläggande kundtjänsten. Ta del av tre tips om hur ni får ert varumärke att sticka ut och hur användare i framkant redan drar ifrån konkurrenterna. 

Tre sätt för framgångsrika finansföretag att hantera omvälvningar.

Organisationer som erbjuder finansiella tjänster vill leverera personaliserade, heltäckande upplevelser till sina kunder. Ny forskning visar att det inte bara handlar om att skaffa rätt teknologi eller få stöd från ledningen. Det allra viktigaste för att lyckas digitalt är att hitta rätt driftmodell och implementera den snabbt.  

Resurser för kapitalförvaltning

Finansföretag prioriterar upplevelsen för att öka avkastningen. 

Forrester fann att företag inom finanssektorn som investerar i förnyade upplevelser överträffar konkurrrenterna med stor marginal. Läs mer om hur ni får lojala kunder genom att förnya verksamheten utifrån kundens önskemål och leverera de personaliserade upplevelser de söker.  

”När vi började jobba med Adobe Campaign var en av de första sakerna vi gjorde att sätta årliga mål för olika användningsområden och övergripande affärsmål. Tack vare vår snabba omställning med stöd från Adobe Customer Solutions och Adobe Campaign överträffade vi det första årets förväntade avkastning inom åtta månader.”

”I slutändan vill våra användare få kundbasen och tillgångarna att växa, och de vill göra smarta investeringsval. Vi insåg att vi kunde samla alla våra webbplatser i ett enda innehållshanteringssystem och på så sätt effektivisera hanteringen, och dessutom kunde vi med samma system också publicera vår app Perspectives.”

Stephen Reilly, chef för digital kommunikation hos Lord Abbett

Se hur den ledande kapitalförvaltaren minskade time to market med 50 %.

Lord Abbett

”I slutändan vill våra användare få kundbasen och tillgångarna att växa, och de vill göra smarta investeringsval. Vi insåg att vi kunde samla alla våra webbplatser i ett enda innehållshanteringssystem och på så sätt effektivisera hanteringen, och dessutom kunde vi med samma system också publicera vår app Perspectives.”

Stephen Reilly, chef för digital kommunikation hos Lord Abbett

Se hur den ledande kapitalförvaltaren minskade time to market med 50 %.

Ta ett samlat grepp om innehållet. Och se tillgångarna växa.

Inom kapitalförvaltning är information den avgörande konkurrensfördelen. Ni måste kunna hantera informationen på ett enkelt sätt, så att ni kan nå användarna oavsett plats och tidpunkt. Ett snabbare sätt att hantera och publicera innehåll är ett säkert sätt att öka lönsamheten. 

Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag