Öka samarbetet och säkerheten hos USA:s försvarsdepartement.


Med våra avancerade digitala lösningar kan försvarsdepartementet tillgodose behoven hos den militära personalen och deras familjer såväl som hos den civila personalen, hela vägen från rekrytering till pensionering och ännu längre. Titta på hur försvarsdepartementet kopplar ihop den militära personalen så att utbildningen går fortare.

Ge globala arbetsstyrkor större möjligheter med kraftfulla digitala lösningar
 

För att lyckas måste försvarsdepartementet rekrytera och utbilda personal och kommunicera med viktiga intressenter runt om i världen. Detta ställer krav på lösningar som skyddar verksamhetskritiska data, stärker samarbetet i realtid och förmedlar komplex information till olika målgrupper. Så här gör de.

Integrera analys och målgruppsinriktning för att skapa mer relevanta och personaliserade budskap som förbättrar användarupplevelsen och resultatet.

Använd datafokuserad säkerhet med DRM (Digital Rights Management) så att alla digitala resurser är skyddade oavsett var de lagras eller vart de skickas.

Se till att internt och offentligt innehåll levereras på ett enhetligt sätt över alla kanaler och enheter vid rätt tidpunkt, på rätt sätt och till rätt personer med ett innehållshanteringssystem som auktoriserats av FedRAMP.

Hantera innehåll via XML-dokumentation och förbered för återanvändning, delning och synlighet, flerkanalsleverans och tjänsteleverans till alla målgrupper.

Leverera upplevelsestyrd utbildning som ger lärarna en intuitiv plattform för utbildning och förvandlar intranäten till en sammanlänkad community med studenter.

Skapa en sammanlänkad digital upplevelse


USA:s försvarsdepartement (DoD) är den största arbetsgivaren i landet med 2,87 miljoner civila och militära anställda. Vare sig det handlar om att nå rätt rekryter eller främja långa framgångsrika karriärer hjälper vi försvarsdepartementet med att kommunicera i stor skala så att de kan nå målen. Ta reda på hur försvarsdepartementet kan kommunicera snabbare med förbanden, inrikes såväl som utrikes.

Så här ökar vi samarbetet och säkerheten hos USA:s försvarsdepartement

Modernisering av webbtjänster

Underlätta karriärvalen med moderna, personaliserade webbupplevelser som tilltalar målgruppen. Utnyttja verktyg för att hantera dokument, utbilda över nätet och leverera kritisk information till nyckelpersoner.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och engagemang

Identifiera målgrupper, anpassa budskap och spåra resultat för kommunikation – allt på en och samma centrala plattform – så att ni kan få ut budskapet över alla kanaler och förbättra rekryteringen såväl som det övergripande engagemanget.

Läs mer

Modernisering av formulär och dokument

Använd lösningar som auktoriserats av FedRAMP i USA för att skapa säkra webbdokument och -formulär som bidrar till att ni kan automatisera arbetsflöden, skydda information och hantera verksamhetskritiska tjänster mer effektivt och korrekt.

Läs mer

DRM (Digital Rights Management)

Leverera mer heltäckande skydd som sträcker sig utanför nätverket och enheterna. Innehållscentrerad säkerhet med DRM (Digital Rights Management) skyddar data på dokumentnivå, så att er känsliga information förblir skyddad, vart den än tar vägen.

Läs mer

Creative Cloud for enterprise

Skapa resurser för flerkanalskampanjer, utforma prototyper för användarupplevelser över alla enheter och ta fram storskaligt videoinnehåll för era målgrupper.

Läs mer

Elektroniska signaturer

Undvik förseningar och strul med att skriva ut, signera, skanna och spåra förlopp manuellt med lagenliga e-signaturer som effektiviserar arbetet.

Läs mer

The Adobe Joint Enterprise Licensing Agreement (JELA)

Med Adobes JELA kan försvarsdepartementet sänka kostnaderna, förbättra kompatibiliteten, öka samarbetet, förbättra dokumenttjänsterna och utöka funktionerna för publicering och kreativitet.

Relaterat innehåll

Artikel

Undanröj hindren och skriv historia

Läs om hur vi hjälpte till att ta fram en serie med affischer om viktiga ögonblick för det amerikanska flygvapnet.

Artikel

Förnya den digitala upplevelsen för utbildningsmaterial

Ta reda på hur ni hanterar omfattande digitalt utbildningsmaterial snabbt, effektivt och säkert oavsett plats.

Artikel

Hantering av teknisk dokumentation

Ta reda på hur XML-dokumentationen i Adobe Experience Manager kan hjälpa er att samordna innehåll och ge alla målgrupper en bättre upplevelse.


Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för er verksamhet.