Adobe Experience Cloud för sjukvården

Gör de digitala vårdupplevelserna personliga.

Inom allt från biovetenskap till läkemedel bidrar digitaliseringen till att vårdföretag kan engagera patienter, medlemmar, leverantörer och sjukvårdspersonal med hjälp av upplevelser som verkligen betyder något. 

 

Modernisera vårdupplevelserna. 

Adobe Experience Cloud för sjukvården bidrar till att förbättra utfallet genom att underlätta för organisationer att skapa nya tjänster och personalisera upplevelsen för bland annat patienter och vårdgivare.

Vårdföretag och vårdsystem

Med Experience Cloud för sjukvården kan ni ge medlemmar och patienter fler vårdval och möjlighet att välja den kommunikationskanal de själv föredrar. Leverantörerna kan sedan kombinera dessa preferenser med andra vårddata för att erbjuda en alltigenom sammanhängande vårdupplevelse.

Företag som köper vårdtjänster

Med hjälp av datainsikter från Adobe Experience Cloud för sjukvården kan företag som köper vårdtjänster ta fram en heltäckande och kanalövergripande bild av medlems- och patientaktiviteter, så att de kan hjälpa individen att hitta rätt i vårdsystem och ge personaliserade vårdrekommendationer inom allt från specialistkompetens till hälsokontroller. 

Medicin och bioteknik

Med hjälp av Adobe Experience Cloud för sjukvården kan företag inom biovetenskap få tillgång till och använda verkliga vårddata (bland annat ersättningsanspråk, elektroniska journaler och labbrapporter) på ett säkert sätt för att identifiera och registrera patienter för relevanta kliniska studier, skicka behandlingsinformation till deltagarna och ange besökspåminnelser.

Apotek

Adobe Experience Cloud för sjukvården har en mängd omnikanalsfunktioner som ger apotek en bättre, mer korrekt förståelse för medlemmarnas hälso- och beteendedata, så att det blir enklare att samordna butiksupplevelsen och de digitala upplevelserna via automatiserade receptpåminnelser, databaserade erbjudanden och personaliserade lojalitetsprogram. 


NÖJDA KUNDER

sjukvård

”Konsumenterna förväntar sig att organisationer, även vårdföretag och vårdsystem, förstår dem som individer och att den förståelsen genomsyrar alla interaktioner.”

Adam Rice
marknadschef hos CommonSpirit


Leverera bättre vård med Adobe Experience Cloud för sjukvården.

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy