ADOBE EXPERIENCE MANAGER

คอมโบทรงพลังสำหรับความต้องการด้านเนื้อหาและการจัดการแอสเซทดิจิทัลของคุณ

นำประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เน้นเนื้อหาเข้าสู่การตลาดรวดเร็วขึ้นด้วย Adobe Experience Manager ซึ่งผสมผสานการจัดการแอสเซทดิจิทัลเข้ากับอำนาจของระบบการจัดการเนื้อหา

ที่ซึ่งโปรแกรมการจัดการอัตโนมัติมาบรรจบกับสื่อ สื่อทั้งหมด

Adobe Experience Manager

คอมโบทรงพลังสำหรับความต้องการด้านเนื้อหาและการจัดการแอสเซทดิจิทัลของคุณ

นำประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เน้นเนื้อหาเข้าสู่การตลาดรวดเร็วขึ้นด้วย Adobe Experience Manager ซึ่งผสมผสานการจัดการแอสเซทดิจิทัลเข้ากับอำนาจของระบบการจัดการเนื้อหา

ขีดความสามารถของ Adobe Experience Manager

ระบบการจัดการเนื้อหา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณมีความสม่ำเสมอและตรงกับลูกค้าแต่ละคนด้วย Adobe Experience Manager Sites สร้างและจัดการประสบการณ์ดิจิทัลของคุณบนทุกช่องทางด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ทำให้การปรับขนาดมีความง่ายดาย

การจัดการแอสเซทดิจิทัล

ใช้เวลากับประสบการณ์ให้มากขึ้น และลดเวลาค้นหาและปรับปรุงเนื้อหาลง Adobe Experience Manager Assets มอบเครื่องมืออัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้คุณสามารถหาแหล่งข้อมูล ปรับเปลี่ยน และส่งมอบแอสเซทของคุณถึงผู้ชมและช่องทางต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การลงทะเบียนและ Forms ดิจิทัล

หยุดการรวมโซลูชันแบบกระจุกตัว Adobe Experience Manager Forms เป็นโซลูชันเอกสารดิจิทัลครบวงจรที่ทำให้สามารถสร้างแบบฟอร์มตอบรับได้ง่ายขึ้น โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลและเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าราบรื่นตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าจนถึงการรักษาลูกค้าไว้

Cloud Service

หยุดจ่ายเงินอัปเกรดราคาแพงด้วยระบบการจัดการเนื้อหาสำหรับประกอบธุรกิจบนพื้นฐานคลาวด์เจ้าแรก รับ Experience Manager ในระบบคลาวด์ด้วยประสิทธิภาพระดับสูง ข้อตกลงระดับการให้บริการที่ยอดเยี่ยม และมีการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประกอบธุรกิจ

ดูว่าทำไม The Forrester Wave™ ถึงได้เรียก Adobe ว่าเป็นผู้นำ

อ่าน The Forrester Wave™: ระบบการจัดการเนื้อหาที่คล่องตัว (CMSes), ไตรมาสที่ 1 2564 เพื่อดูว่าทำไม Adobe จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้นำและโซลูชันของเราโดดเด่นที่ใด

ตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง