ADOBE EXPERIENCE MANAGER

Cloud Acceleration Manager ช่วยลดความยุ่งยากในการย้ายไปยังระบบคลาวด์

ทำการย้ายไปยัง Adobe Experience Manager ในแบบ Cloud Service ด้วยการใช้เครื่องมือบนระบบคลาวด์จะช่วยวางแผนการย้ายได้อย่างเป็นระบบ ลดความยุ่งยากในการดำเนินการ และรับคำแนะนำตลอดกระบวนการเพื่อย้ายข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

Marquee

3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อความคล่องตัว ความสามารถในการปรับขนาด และประสิทธิภาพของระบบคลาวด์

การย้ายไปยังระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่มีความคล่องตัวและความปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับขนาดได้ไม่จำกัด โดยหลักแล้ว ระบบคลาวด์ช่วยคุณปรับตัวรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้ Adobe Cloud Acceleration Manager ช่วยดำเนินการให้สำเร็จได้ง่ายที่สุด

ไอคอน

วางแผน

ใช้เครื่องมือของเราเพื่อประเมินความพร้อมของคุณและกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน

ไอคอน

นำไปใช้

รับคำแนะนำทีละขั้นตอนและการทำงานอัตโนมัติเพื่อลดความซับซ้อนในการย้ายข้อมูล

ไอคอน

ใช้งานจริง

รับทรัพยากรเพื่อใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็วและรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพหลังการเริ่มใช้งานจริง


Cloud Acceleration Manager

วิธีดำเนินการมีดังนี้

เครื่องมือวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ - ประเมินความพร้อมของอินสแตนซ์ปัจจุบันด้วยการระบุขอบเขตงานที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ การเปลี่ยนโครงสร้างภายในโค้ดที่อาจจำเป็นต้องทำ และความซับซ้อนเฉพาะตัวอื่นๆ ที่โปรเจ็กต์ย้ายข้อมูลนั้นมี

การวางแผนและการตั้งค่า - วางแผนเพื่อให้ย้ายข้อมูลได้สำเร็จ พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมในการจัดตั้งทีม บทบาทและความรับผิดชอบในการแมป และการกำหนด KPI

การเปลี่ยนโครงสร้างภายในโค้ด - ระบุช่องว่างความเข้ากันได้ในโค้ดและโครงสร้างโปรเจ็กต์เพื่อให้คุณอัปเดตได้ก่อนที่จะปรับใช้กับระบบคลาวด์

เครื่องมือโอนเนื้อหา - ใช้เครื่องมือโอนเนื้อหาเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นในการโอนและแนวทางปฏิบัติ จากนั้นใช้เครื่องมือคำนวณเพื่อคาดการณ์ระยะเวลาสูงสุดที่ต้องใช้ในการย้ายเนื้อหาไปยังระบบคลาวด์


เจาะลึกรายละเอียดของ Cloud Acceleration Manager

บริการระบบคลาวด์
บริการระบบคลาวด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มาคุยกันว่า Adobe Cloud Service จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง