การสื่อสารกับลูกค้าคือสิ่งสำคัญ สร้างความภักดีต่อแบรนด์ของคุณด้วยปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้ง

ส่งมอบการสื่อสารส่วนบุคคลกับลูกค้าที่แม่นยำและเหมาะสมกับเวลาไปยังช่องทางโปรดของลูกค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล เว็บ มือถือ หรือสิ่งพิมพ์ และทำสิ่งเดียวกันนี้กับลูกค้าหลายล้านคนผ่านการสื่อสารแบบกำหนดเวลา แบบตามคำขอ หรือการสื่อสารจำนวนมากที่จะช่วยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและเพิ่มโอกาสในการขายตลอดกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

ใส่ความเฉพาะตัวลงในการสื่อสารกับลูกค้า    

ในการทำธุรกิจและในชีวิตจริง ความสัมพันธ์คือทุกสิ่ง ยิ่งคุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใครสักคนมากเท่าใด พวกเขาก็ย่อมยอมรับฟังและทำตามคำของของคุณมากขึ้นเท่านั้น แต่ด้วยจำนวนลูกค้าหลักพันคน หรืออาจถึงหลักล้านของคุณ คุณมีความเสี่ยงที่จะเสียประสิทธิภาพของการส่งมอบส่วนบุคคล และเลือกเอาประสิทธิภาพของการส่งมอบทั่วไปแทน 

แบรนด์ที่ดีย่อมรู้ว่านั่นคือทางเลือกที่ได้ไม่คุ้มเสีย ทางเลือกที่ดีกว่า คือการส่งมอบการสื่อสารส่วนบุคคลกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี คุณสามารถใช้การเขียนบนพื้นฐานส่วน เครื่องมือแก้ไขรูปแบบ และการสร้างเอกสารอัตโนมัติเพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมแบบจำเพาะเจาะจงบนช่องทางที่ลูกค้าเลือกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเว็บ อีเมล แอป หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ และคุณยังสามารถส่งการสื่อสารในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งตามคำขอ ส่งตามกำหนดเวลา หรือส่งเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คุณยังสามารถตั้งค่าการตอบสนองอัตโนมัติหรือใช้องค์ประกอบแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการขั้นต่อไปหรือกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันบริการตนเองและคุณสามารถทำทั้งหมดนี้ไปพร้อมกับการดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ด้วยเส้นทางการตรวจสอบ

Adobe ช่วยคุณได้

คุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับสื่อสารกับลูกค้าของคุณในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม Adobe Experience Manager Forms สร้างการตอบรับส่วนบุคคลในรูปแบบที่รองรับมือถือ อีเมล หรือพร้อมใช้งานบนเว็บและดำเนินการอัตโนมัติสำหรับการส่งตามคำขอ ส่งจำนวนมาก หรือส่งตามกำหนดเวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่หรือสืบสานความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม เพราะเนื้อหาที่ใช่ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมคือสิ่งสำคัญที่สุด

“ด้วยการเติบโตที่คาดหวังที่ 10% ควบคู่กับประสิทธิภาพใหม่ๆ ที่ได้รับจากการปรับปรุงขีดความสามารถเพิ่มเติมของ Adobe Experience Manager เราสามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่มีขีดจำกัดใดๆ”

Tajel Shah, หัวหน้าผู้ช่วยเหรัญญิก, สํานักงานเหรัญญิกและผู้เก็บภาษี

ฟีเจอร์การสื่อสารกับลูกค้า

 

Multichannel communication

Create, preview, and publish mobile-responsive web and print-ready communications within a single editor by dragging and dropping reusable content from channel to channel.

Document generation

Generate document data in a variety of formats, including PDF and PostScript, or combine, rearrange, or augment existing PDF or XDP documents.

Personalized communications

Deliver personalized communications to each individual customer without the need for manual intervention by integrating data from back-end systems directly into your document templates.


มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง