ฟีเจอร์

Dynamic Forms

Make real-time changes to your forms based on user input, save customers’ progress so they can finish later on any device, and pre-populate data to reduce errors. Dynamic forms also lets you validate fields for proper formatting and automatically verify data like addresses and credit card numbers.


A better experience and better data.

Digital forms are a great step toward your paperless office, but don’t let digital progress frustrate your customers. Nothing’s worse than having a form not save when you’re almost done, or having to fill in every detail even though you know a field should be able to auto-populate.  

The dynamic forms feature lets you create forms that make your customers glad it’s online. You can use a form model as a starting point or use a blank form template and customize it. Save customers time by populating form fields, such as the city and state based on ZIP code, and verify addresses and credit card numbers to minimize errors. You can show or hide fields based on customer input — in real time. No code writing required.

Dynamic forms from Adobe make signup easy for your audience

Dynamic behavior
Insert dynamic behavior into forms that show or hide fields in real-time based on customers’ actions.


Field validation

Reduce errors and frustration by checking form inputs for proper formatting in real time. Validate addresses to prevent shipping errors and verify credit card info to ensure prompt payment and delivery.

Populate data fields
Automatically fill fields with data from web services, like city and state populating when a ZIP code is entered.

 

Learn more about dynamic forms in Adobe Experience Manager.

learn more pod1

Make forms easy to use.

Learn how you can reach more prospects across multiple channels and convert them into customers with personalized forms in our tutorial video.  

Craft an Adaptive Form.

Get step-by-step instructions on creating dynamic forms in our documentation.

Read more

See related features

Mobile-responsive forms

Create forms once, preview the look and feel across devices, publish to any screen size, and let customers complete those forms on the go on their preferred device.

Forms search and discovery

Let customers easily find relevant forms based on a simple search query, tags, filters, and even geolocation — on any device through a personalized portal, with or without authentication.

การกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ

กรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าและสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วยข้อมูลจากระบบแบ็คเอนด์ต่างๆ เช่น CRM และ ERP และโพสต์ข้อมูลการส่งกลับไปที่ระบบแบ็คเอนด์ของคุณ รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถลดความวุ่นวายในการกดปุ่มได้ด้วยฟีเจอร์ของอุปกรณ์มือถือ


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง