ฟีเจอร์

Electronic Signatures

Enjoy secure, legal, and trusted electronic signatures for any form or document during any step in the approval process where multiple customers or internal approvers need to sign in parallel or sequentially with any e-signature solution, like Adobe Sign.


Seal the deal — digitally.

One of the most significant bottlenecks for any business is processing forms and documents for payment, legal, sales, payroll, human resource management, and other purposes that require signatures. And if you rely on print signatures, the process is even more cumbersome.

Electronic signatures lets you replace hard copy signatures — along with faxing, scanning, and mailing — and allows you to easily add secure, legal, and trusted electronic signatures to any form or document.

See what makes it work.

See what makes it work.

Cloud Signatures (NEW)
Sign forms with PKI-based digital signatures to independently validate identity through a trusted authority that meets the most rigorous regulatory requirements.

Easy integration
Quickly connect and configure e-signatures to sign forms and documents using solutions like Adobe Sign.

 

Security and compliance
Standardization within Adobe Experience Manager will help you to comply with the broadest range of legal requirements, industry regulations, and security standards.

Native integration
With Adobe Sign, simply drag and drop electronic signature fields onto a form or workflow for multiple customers and internal approvers to sign. Streamline the process even more with out-of-the-box integrations.

Learn more about electronic signatures in Adobe Experience Manager.

Discover the power of Adobe Sign.

Discover the power of Adobe Sign.

Check out how to add an electronic signature to your digital form in our Help section.

Read more

See related features

ทำเอกสารบันทึก

สร้างและส่งมอบเอกสาร PDF โดยอัตโนมัติ จากนั้นทำการเก็บรักษาไปที่ระบบการจัดการเนื้อหาหรือที่เก็บเนื้อหาที่คุณเลือกใช้งานสำหรับการดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างง่ายดาย

Visual workflow editor

Visually design workflows to connect forms, onboarding, and customer communications while integrating data along the way to allow you to route content and approvals in real time.

แดชบอร์ดแอปพลิเคชัน

กำหนดเส้นทางการส่งของแอปพลิเคชันผ่านขั้นตอนกำหนดเองและแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อรับการตรวจสอบ รับรอง และการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพนักงานฝ่ายสนับสนุนได้แม้ในระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง