ฟีเจอร์

Embedded Charts

Embed personalized interactive charts into communications and statements by connecting your data sources to increase engagement and retention in critical customer communications. Easily publish these charts and across both web and print channels.


Engage visually. Communicate effectively. 

As a marketer, you have to consider how and when to use static text and visual elements. The information you share with customers often requires concise, direct language. But without visual representation of the information, it’s difficult to engage customers in meaningful ways. Incorporating both static text and visual elements is critical to a better customer experience.

With Adobe Experience Manager Forms, it’s easy to embed personalized, interactive charts into your documents. Choose from a variety of chart types, including pie, column, dot, bar, and more, to display important two-dimensional information in critical customer communications. Easily publish these charts across both web and print channels from the same reusable fragment.

See what makes it work.

See what makes it work.

Various chart styles
Drag and drop out-of-the-box components into any communication. Configure and style them however you want, using various types of charts.

Multi-channel components
Save time by reusing the same configured components on both web and print versions of the same communication.

Customized charts
Personalize and scale experiences to each customer by connecting your charts to data sources.

Learn more about embedded charts in Adobe Experience Manager.

See what security looks like.

Unlock chart components.

See how you can use charts in your adaptive forms and documents to visually represent your data in our Help section.

Read more

See related features

การสื่อสารที่มีความเฉพาะตัว

ส่งมอบการสื่อสารที่มีความเฉพาะตัวไปยังลูกค้าแต่ละคนโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่านการรวมข้อมูลจากระบบส่วนหลังลงในเทมเพลตเอกสารของคุณได้โดยตรง

Batch and on-demand communications

Design, preview, generate, and deliver various types of communications, including scheduled, on-demand, or batch communications.

เครื่องมือแก้ไขธีม

ทำการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเองขององค์กร จากนั้นนำไปใช้กับแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์การมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง