ฟีเจอร์

Fragment-based Authoring

Reusable fragments — like an address block or legal disclaimer — can be created, approved, and published by specific users across multiple forms and documents to ensure your customers always have the latest information and that you are in compliance.


When you change your mind, every form changes too.

Every time you update text, logos, and form fields and components that are used in multiple places, you face the issue of ensuring that it is updated in every place. Your address block, legal disclaimers, copyright information, and more can leave you exposed if they’re not consistent — your content looks outdated, your brand appears sloppy, and, worse, your communications are not compliant.

With fragment-based authoring, reusable fragments can be created, approved, and published from one location across virtually any form or document. Once you give the official “thumbs up,” you’ll see that change automatically reflected on all relevant digital properties, ensuring you’re always delivering consistent, cohesive information, insights, and experiences.

See what makes it work.

Drive faster results
With real-time updates, it’s easy to deliver the right content and the right experiences in a fraction of the time.

Turnkey creation and updates
With fragment-based authoring, it’s easier than ever to create and update forms, documents and themes, no coding required.

Improve cross-platform consistency
Reuse preconfigured fragments across multiple touchpoints for quicker authoring, improved consistency, and better performance.

Learn more about fragment-based authoring in Adobe Experience Manager.

Drag and drop.

Discover how easy it is to add and update form components in the forms editor with drag-and-drop authoring and publishing in our Help section.

Read more

Create a fragment and then some.

Learn how to create an adaptive form fragment from scratch or save a panel in an existing adaptive form as a fragment in our Help section.

Read more

See related features

แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลอินพุตของผู้ใช้ บันทึกความคืบหน้าของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการต่อในภายหลังได้บนอุปกรณ์ใดๆ กรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อลดความผิดพลาด และตรวจสอบข้อมูล

เครื่องมือแก้ไขธีม

ทำการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเองขององค์กร จากนั้นนำไปใช้กับแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์การมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ

การแปลงแบบฟอร์มอัตโนมัติ

แปลง PDF forms ตกค้างและฟีลด์ป้อนข้อมูลแบบดั้งเดิมทั้งหมดของคุณเป็นแบบฟอร์มดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนได้และรองรับการใช้งานบนมือถือโดยอัตโนมัติซึ่งเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์และรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยการขับเคลื่อนของ Adobe Sensei


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง